Het einde van het vermaak?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 december 2017) 548,48

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Negatieve divergenties in de daggrafiek van de AEX Index

Het begint er veel op te lijken dat de aanname van de belastingwetten in Amerika inderdaad het einde van het vermaak vormt, want in de afgelopen week stegen de beurzen niet. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde met 0,19 punten. Niets om over naar huis te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken maar het lijkt toch wel een teken aan de wand. De Dow Jones Industrial Index deed het nog “slechter”. Hij daalde met 0,28 punten. Het is waar dat de wet weliswaar door Trump getekend is, maar hij is nog niet in werking. Eerst moeten de heren op Capitol Hill nog een oplossing vinden voor de financiering van het budget 2018, want de belastingwetten mogen daar geen gat in slaan. Het is dus een grote vraag of Amsterdam er in zal slagen het hoogtepunt van dit jaar op 557,43 te breken. 9 punten zijn daarvoor nodig, maar er resten ons (afhankelijk van de beurs waarover we het hebben) maar enkele dagen voordat het Nieuwjaar is. De markt zit echter nog steeds in een up-trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dat wil zeggen de middellange termijn en de lange termijn omhoog zijn gericht. Er zijn weliswaar signalen, die wijzen op een aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, maar er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat dit imminent is. De korte termijn echter is dalende en er wordt heel duidelijk negatief gedivergeerd. Dit is al acht dagen aan de gang en het verleden wijst erop dat tussen 8 en 12 dagen de korte termijn doorgaans weer van richting verandert als tenminste de middellange termijn meewerkt. Dit laatste is dus op dit moment in Amsterdam zeker het geval. Er is trouwens al een flink aantal aandelen, dat de draai omhoog weer gemaakt heeft en dat beperkt zich zeker niet tot energie-aandelen zoals Koninklijke Olie. Het positieve weekbeeld gaat niet verder dan Europa. Japan is duidelijk negatief en Amerika lijkt op draaien te staan, dat wil zeggen naar beneden. Dat wij het dus in de laatste dagen van dit jaar nog gaan maken sluiten wij uit. Wij zullen blij zijn als de markt er nog een paar puntjes bij sprokkelt. Om u toch een positief gevoel te geven laten wij u hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien met daarin enkele zeer praktische volgsystemen, deze laten zien dat de markt nog omhoog gericht is.

De weekgrafiek van de AEX Index

Figuur 1.

U ziet tweemaal de koersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. In de eerste serie van koersen ziet u het EMA5 en het EMA15. Dit is een exponentieel gemiddelde dat met name in de Verenigde Staten veel door beleggers gebruikt wordt om aan- en verkoopsignalen te genereren. In de tweede serie koersen staat een Tetherline 5 (een gemiddelde van slechts twee koersen in dit geval op een afstand van elkaar van 5 weken). Wij gebruiken graag de laatste als signaallijn voor het instappen in posities en de eerste gebruiken wij bij voorkeur voor verkoopsignalen. Wij hebben pijltjes gezet bij de laatste signalen die gegeven werden en zo u ziet staat alles op groen inclusief de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Het enige negatieve, dat men uit de grafiek zou kunnen opmaken, is het feit dat de systemen niet duidelijk in een stijging zitten. Horizontale lijnen duiden op verliesgevende resultaten, maar in het onderhavige geval zijn de beide EMA’s al aan het stijgen en lijkt de Tetherline zijn opgang ook te hebben ingezet. De conclusie als zou de markt omhoog gaan is dus wel degelijk relevant. Helaas geldt dit niet voor alle markten. Zoals reeds gezegd zijn de uitzichten vanuit bepaalde weekgrafieken duidelijk negatief. In Amerika, zo lijkt het, staan de markten op het punt een draai naar beneden in te zetten. Daarnaast zijn de daggrafieken overal negatief en divergeren ze ook negatief. Wij zijn er dus niet zo van overtuigd dat het Amsterdamse positieve beeld (lees Europese) een goed resultaat gaat opleveren. En dit dan ook nog ondanks het feit dat de onderliggende sentimentindicatoren allemaal neutraal zijn.

De Rente

Het was een mooie week voor de pensioenfondsen, maar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen ligt nu tegen het MA150 aan. De daggrafiek zou daarom wel eens wat vertraging kunnen laten zien, maar de weekgrafiek ziet er dermate goed uit dat wij ervan uitgaan, dat het niet lang meer zal duren voordat we meer van de stijging te zien krijgen. 0,60% zou daarmede binnen het bereik komen.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar probeert het wel, maar het resultaat heeft tot nog toe weinig om het lijf. De grafieken duiden ook niet op een groots resultaat. Wel zien ze er redelijk positief uit, maar onze verwachtingen zijn niet hoog gespannen. Meer van hetzelfde zo ziet het ernaar uit.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft het deze week weer mooi gedaan. En het ziet er op dit moment niet naar uit dat deze op US$65,3 blijft liggen of er weer onderdoor gaat. De korte termijn is nog steeds gericht op het bereiken van $69. Dat gaat de rijdende burger dus geld kosten maar gelukkig bieden de aandelen Koninklijke Olie voor hem een interessante verzekering.

Het Goud

De koers van de World Gold Index is nu met één uitzondering, gedurende negen in de achter ons liggende dagen gestegen. Hij bereikte afgelopen vrijdag een stand van US$1.275 per troy ounce. Hij ligt in een gebied waar het MA50 en het MA200 elkaar ontmoeten. Deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken zou best wel eens een verandering op kunnen wekken, maar de weekgrafiek blijft onveranderd zeer positief.

Strategie

Wij zullen weinig of geen veranderingen meer aanbrengen in de portefeuilles van onze klanten. De enige kandidaat is een koopkandidaat, Galapagos. Maar dit is wel meteen een zeer speculatieve.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

28 december 2017 10.00 Economisch bulletin Eurozone
28 december 2017 15.45 Chicago inkoopmanagers index
3 januari 2018 10.00 Werkloosheidcijfers Duitsland
5 januari 2018 14.30 Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en uurlonen

Zeer korte beursweek; meeste handelaren zijn op vakantie; omzetten zullen laag zijn.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 december 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.