Het wachten is op een witte candle

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-08-17) 473,89

Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld maar neigt naar positief
Middellange termijn: positief maar verdeeld
Lange termijn: negatief maar draait misschien
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Amerikaanse beurzen deden het al enige tijd veel slechter dan hun Europese tegenhangers. Maar dan plotseling was daar de afgelopen week, waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daalde met 23 punten en de DAX met ruim 500 punten terwijl de S&P500 de week afsloot met een 14 punten hogere koers. En daarmede is niet alles gezegd. In Europa wordt er in de daggrafieken hevig negatief gedivergeerd. In Amerika is het omgekeerde het geval. In Europa dalen de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses, in Amerika stijgen ze. Daartegenover staat dat de Amerikaanse beurzen veel dieper zijn gedaald sinds hun laatste hoogtepunt dan de beurzen in Europa. Als er in Europa al een kans is, dat de hausse zich hervat, omdat het wachten enkel is op een nieuwe top, moet er in Amerika ook nog een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gevormd worden. En dan is er op de (zeer) lange termijn grafieken heel duidelijk sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op de beurzen van beide continenten. Ook in Japan is de Nikkei er nog niet in geslaagd zijn top uit het jaar 2000 te breken. Hij ligt daar tegenaan maar de terugtocht is al ingezet. Al met al zijn wij niet erg optimistisch. Op de korte termijn gezien zullen de beurzen omhoog gaan. Amerika heeft een draai ingezet en in Europa blijkt uit alles, dat er sprake is van een forse oversold positie. Maar gezegd moet worden, dat er in Europa nog geen sprake is van een draai, ook al hebben enkele aandelen deze draai al wel ingezet. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is zover gezakt dat één witte candle genoeg is om de zaak daar te doen keren. De kwestie is dan of er nieuwe toppen gezet gaan worden En daar gaan wij meer en meer aan twijfelen want de markt heeft in de afgelopen tijd toch veel zwakte laten zien. De vraag komt derhalve op of de liquiditeiten in de portefeuilles niet moeten worden vergroot. Een nieuwe stijging zou daarvoor een mooie gelegenheid bieden. Of Draghi’s zondvloed een hausse gaat ondersteunen is moeilijk in te schatten. Tot nu toe lijken de aandelenmarkten niet erg onder de indruk. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20150816 FIG1 AEX

AEX Index en Europa

Met een slotkoers afgelopen vrijdag van 471,89 is de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ver onder zijn vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken gekomen. Voor de zeer korte termijn is dit negatief, maar toch mag men hier geen al te negatieve conclusies aan verbinden. De voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op 480,81 volgde op een dusdanig kleine daling dat deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op de weekgrafiek niet te zien is. Voor wat betreft de vraag of Amsterdam nu in een dalende markt zit is het antwoord dus nee, nog niet. Weliswaar is deze bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op de dagchart niet mooi maar zolang de koers boven de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van juli op 454,88 blijft zet een draai naar boven een nieuwe langere termijn opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in. Rondom de koersen slingert zich de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. De koersen zijn op de onderste lijn van dit kanaal gekomen. De kansen zijn groot, dat van heruit zich een stijging inzet, zij het dat dit geen zekerheid is. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken ligt met zijn rode lijn onder de onderste horizontale lijn. Het dalingsritme is aan het afnemen. Veel analisten zien hier een koopsignaal in. Wij overigens niet, wij wachten graag op de kruising. Maar de afnemende hellingshoek van de daling wijst wel op een afnemende invloed van de Bears. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder ligt in een oversold positie maar is nog steeds dalende. Kansen op herstel zijn er dus maar ook hier is geen zekerheid. Daar weer onder ligt de Zone Oscillator. Hij is dalende en dat komt doordat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gedurende de recente daling van de AEX laag was. Op zichzelf is dit een goed teken maar de Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenmoet wel gaan stijgen, willen we kunnen zeggen, dat de opgang weer in takt is. Het beeld uit de grafiek is dus niet eensluidend of duidelijk. Wij neigen naar een positieve uitleg, maar wij zullen andersdenkenden niet tegenspreken. Er zijn wel een aantal positieve dingen te melden. Allereerst is daar de (prille) draai in New York, daarnaast is er, ook al hebben wij daar naar onze mening nog weinig invloed van gezien, het QE-programma (of het moet de fase zijn waarin het programma werd aangekondigd maar nog niet ten uitvoer gelegd was). Tot slot moet vermeld worden dat de sentimentindicatoren in Nederland zeer laag liggen, maar niet negatief eruitzien. In de Europese weekgrafieken wordt positief gedivergeerd, zij het dat de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyses overal weer zijn gaan dalen. Een hele boel onzekerheid dus, maar voor de korte termijn zien wij de beurs weer een poging wagen om een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in te zetten.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staatsleningen lijkt een punt te gaan zetten achter de daling, die we de afgelopen tijd gezien hebben. Het was al zo dat de daggrafiek positieve signalen afgaf (d.w.z. wees op een nadere stijging van de rente), maar daar wil de weekgrafiek zich nu bij aansluiten. Als deze tendens zich doorzet gaan we toch weer lagere obligatiekoersen zien.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar lijkt zich iets te gaan hervatten, maar zolang de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 92,5 niet gebroken is, moeten we ons daar niet teveel van voorstellen.

De prijs van een vat Brentolie

Er is een licht herstel opgetreden in de prijs van een vat Brentolie, maar in dollars gemeten heeft het niet veel om het lijf. Er is hier en daar ook te zien, dat oversold gebieden genaderd worden. Maar het dieptepunt uit begin 2015 ligt nog steeds US$4  lager. Het ziet er nu even naar uit dat dit niveau (nog) niet bereikt gaat worden. Opmerkelijk is het, dat het aantal schalieolieputten, dat in gebruik is in de VS, opnieuw gestegen is.

Het Goud

Het goud is op de korte termijn in een overbought situatie gekomen. Er mag dus even rust verwacht worden maar de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is duidelijk omhoog gericht. Een prijs boven US$1.230 is het minste, dat men moet eisen om weer in te stappen.

Strategie

Wij wachten op de grote witte candle, die moet aangeven dat de markt weer in de lift zit.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 17 augustus 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.