3% rente op een eurospaarrekening bij de Britse staat

De RBS var% Floored Floating Rate Note per 29 oktober 2014

(publicatiedatum 23 september 2010)

Wij verwachten binnen afzienbare tijd een einde te zien aan de daling van de lange termijn rente in Europa.

Dit zult u wellicht al begrepen hebben uit onze voorgaande publicaties over de eeuwigdurende achtergestelde effecten van ING. Wij zijn daarom al enige tijd op zoek naar obligaties met een variabele rente. Ons probleem daarbij is dat de huidige korte rente (zoals bijvoorbeeld gemeten middels het 3-maands Euribor tarief) verhoudingsgewijs laag is (dat tarief staat momenteel op 0,88% en daar moet de marge van uw bank dan nog vanaf). Spaarrekeningen met een vergoeding boven 2% worden hoe langer hoe zeldzamer en vormen dus een steeds minder aantrekkelijk alternatief, ook al moet gezegd worden dat u daarbij geen koersrisico loopt.

Rente voorwaarden

Onze zoektocht heeft echter een nieuw alternatief opgeleverd. Het gaat ons om een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van Royal Bank of Scotland NV (voorheen ABN Amro Holding NV), die in oktober 2009 is uitgegeven (ISIN-code NL0009061027). Deze lening heeft een variabele rentevergoeding, die gelijk is aan het 3-maands Euribor tarief (Euribor staat voor European Interbank Offered Rate en is de rente die banken in het eurogebied elkaar in rekening brengen wanneer zij middelen bij elkaar uitzetten voor een periode van 3 maanden). Nu zult u zeggen dat 0,88% geen mooi tarief is, maar de lol van deze lening is dat de rente minimaal 3% bedraagt (de rente is “Floored”). Zolang dus het 3-maands Euribor tarief onder 3% ligt wordt niet het 3-maands Euribor maar een vaste rente van 3% uitgekeerd. Stijgt echter de 3-maands Euribor tot boven 3%, dan ontvangt u juist vanaf dat moment die 3-maands Euribor (de rente is dus ook “Floating”).

RBS als debiteur

Nu moet u weten dat de Britse staat min of meer eigenaar is (controlerend grootaandeelhouder) van Royal Bank of Scotland plc., die op haar beurt weer eigenaar is van RBS NV. In feite heeft u dus indirect een deposito bij de Britse staat tot 29 oktober 2014 (de dag van aflossing) met een rente van ten minste 3%, maar wanneer de rente inderdaad zal gaan stijgen profiteert u daar ook van zonder dat u een koersrisico loopt. De lening is ook nog eens niet-achtergesteld hetgeen betekent dat u voorrang heeft bij een eventueel faillissement van deze bank boven de aandeelhouders (met de Britse staat indirect als veruit de grootste) en boven de houders van alle achtergestelde obligaties van RBS NV.

Koersen

De lening is in Amsterdam genoteerd en werd op het moment dat wij dit stuk schreven verhandeld tegen 99,85% (koopprijs, de verkoopprijs bedroeg op dat moment 99,45%).

“Dirty” rente

De lening heeft nog een extra bijzonderheid. Als u de lening aankoopt wordt geen opgebouwde rente afgerekend. Die opgebouwde rente zit in de koers verwerkt. Dit principe heet “dirty” om aan te geven dat u de rente dus ook niet separaat afgerekend krijgt al u de lening weer verkoopt. Dit komt omdat de rente in dit geval elke drie maanden wordt uitgekeerd (steeds een kwart van de geldende coupon, vooralsnog dus 0,75% per kwartaal). De eerstvolgende rentebetaaldag is 29 oktober aanstaande.

Risico

Het risico van deze lening zit in het risico van RBS NV als debiteur. En dat risico is wel degelijk van belang omdat u met deze kortlopende lening niet onder het zogenoemde depositogarantiestelsel valt. Immers, juridisch bezien gaat het hier om een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken, niet om een giraal tegoed bij een Nederlandse bank.
Een tweede risico zit in het feit dat u niet profiteert als de lange rente verder daalt. Stel dat de korte en lange rente in de komende twee jaar tot 0% dalen en u moet in 2014 een nieuwe bestemming voor uw geld zoeken, dan is de opbrengst die u tegen die tijd nog kunt krijgen wellicht nihil.

Conclusie

Met deze lening loopt u geen koersrisico als de rente gaat stijgen, terwijl u wel ten minste 3% ontvangt en ook nog eens profiteert als de 3-maands rente, die banken elkaar in het eurogebied in rekening brengen, weer onverhoopt gaat stijgen tot boven 3%. En vergeet niet dat dit tarief tijdens het hoogtepunt van de kredietcrisis op 29 oktober 2008 4,83% bedroeg en in die fase zelfs even tot boven 5,3% was gestegen.

Den Haag, 23 september 2010
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.