Sprokkelen in mei

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (29-05-2011) 346,06

Er werden een paar puntjes bijgesprokkeld, maar het ontbrak de markt aan fut. De Summation IndexHet totaal van de dagelijkse waarden van de McCLellan Index. Copyright Vladeracken zowel als de Call/Put Ratio zijn negatief.

Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft achter. In Amerika blijven de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken achter en vertonen de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken na langere tijd weer beweging, maar wel de verkeerde richting uit, ook al was er in de laatste dagen van vorige week enig herstel. Statistisch gezien zouden we echter een goede week moeten krijgen, want de cijfers (van Mike Burke) uit het verleden tonen overduidelijk aan dat de eerste week van juni (in het derde presidentiële jaar) en ook de tweede, gemiddeld positieve weken zijn.

De Maand

De maandgrafieken zijn allemaal nog negatief met dien verstande dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken wordt getoond in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Deze trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is nog in takt maar de indicatoren dalen en zij zijn negatief divergerend.

De Week

In de weekgrafieken ziet men in Amsterdam een gelijkbenige driehoek. De koersen zijn er uitgevallen en het doel is, zoals wij reeds eerder schreven 323. In de grote markten in Amerika is er sprake van een oplopend kanaal, maar ook hier zijn de koersen naar beneden uitgebroken. Alleen in Duitsland ziet men dat de koersen nog in het oplopende kanaal liggen. Zij zijn op weg naar de onderzijde. De indicatoren zijn overal dalende en divergeren negatief. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt inmiddels onder zijn grote gemiddeldes (MA30, MA40, MA50). In de drie eerder genoemde grote markten is het nog niet zo ver. De koersen liggen nog overal boven hun MA30.

De DagSummation

Maar als men naar de dagplaatjes gaat ziet men in Amsterdam plotseling een geheel ander beeld. Er is in alle markten een dalend kanaal te onderscheiden, met dalende indicatoren die negatief divergeren, maar in Amsterdam (Hiep,Hiep Hoera!) wordt er positief gedivergeerd. De doelstelling van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken in Amsterdam is zoals gezegd ergens rond 323. De DJIA mikt op 12.000 en de DAX op 6.700 (nu staat hij op 7.163).
Als men zijn conclusie op Amsterdam moet bouwen dan behoort een koerssprongetje omhoog nog steeds tot de mogelijkheden. De andere markten zijn minder positief en geven geen teken dat zij de statistiek zouden willen volgen. Wij houden het daarom op een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken richting de onderkant van de driehoek waar de AEX inmiddels uit is gezakt.

De Rente

Het rente-écart tussen Europa en Amerika is weer omgeslagen in die zin dat Amerika nu weer de laagste rente heeft. De daling aldaar is veel sneller gegaan dan in Nederland. De steun in Euroland die ligt op 3,23% werd geraakt en men ziet nu een hapering ontstaan. In de week is de korte Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken aan het ombuigen en op de daggrafieken wordt er positief gedivergeerd. Hoogstwaarschijnlijk krijgen we enige rust op de rentemarkt (rust in die zin dat de rente weer iets kan oplopen). De 3-maands Euribor is voor het eerst sinds lange tijd gedaald.

De Dollar

In de figuur hieronder laten wij u de weekgrafiek van de dollar zien. Wij hebben deze reeds eerder getoond. Wij verwijzen naar ons artikel van 25 maart jongstleden “De technische positie van de Dollar” waarin wij stelden dat de dollar op weg was naar een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en dat hij daarna de bovenkant van een stijgend kanaaltje op zou gaan zoeken. Dit stijgende kanaaltje was een opleving in een veel groter dalend kanaal, waarbinnen de dollar aan de onderzijde was aangekomen. Er was toen de keuze tussen eruit vallen en fors verder dalen of proberen opnieuw de bovenkant te bereiken. Wij stelden toen dat de keuze reeds gemaakt was en dat hij op weg was naar boven. Dit deed hij in de vorm van het genoemde kleiner kanaaltje en dit kanaaltje ziet u in de figuur hieronder.

Blog-20110529-US$-Fig1

Figuur 1

Voor het goede begrip herhalen wij dat bovenstaande grafiek een oplopend kanaal toont, dat echter een onderdeel is van een veel groter patroon dat benedenwaarts gericht is. Dit betekent dat we het dus over een opleving van de dollar hebben en dat wij niet praten over een structureel herstel ook al zal deze opleving een groot aantal punten gaan omvatten. De onderzijde van het oplopende kanaaltje werd nu bereikt en even viel de dollar door deze onderzijde. Dit was een valse doorbraak. Daarna is hij weer binnen het kanaal gekomen en hij is nu bezig met een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. In de daggrafiek van de dollar kan men zien dat de stijging plaatsvindt binnen een dalend driehoekje waar hij onlangs uitgevallen is. Het doel dat uit dit driehoekje berekend kan worden brengt ons op 68,79 (de horizontale vette lijn). Dit betekent dat de Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken nog door kan gaan tot dit niveau bereikt is. Dit hoeft echter niet zo te zijn. De dollar ligt nu op de onderzijde van het kanaal en hij zou hier best zoveel steun van kunnen ondervinden dat hij de stijging gaat hervatten, maar wij geloven eerder dat hij opnieuw op weg is naar een valse uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken waarna ergens tussen het huidige niveau en 68,79 de opwaartse richting hervat zal worden. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur ondersteunt ons in onze stelling dat de dollar voorlopig positief zal zijn.

De edele Metalen

Men zou door de stijging van de afgelopen tijd, kunnen gaan geloven dat het goud weer in de lift zit om nieuwe Highs op te gaan zoeken. Maar wees voorzichtig. Er is niets dat erop wijst dat er een nieuwe top gezet zal worden. Dit geldt in nog sterker mate voor het Zilver. De grafieken tonen geen positief beeld en daarin vindt onze waarschuwing zijn basis.

De Prijs van een vat Brentolie

Als men zijn mening wil laten bepalen door de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken dan is de conclusie duidelijk. De Prijs van een vat Brentolie is aan het consolideren en hij maakt zich klaar om een onderliggend steunniveau te gaan doorbreken. De olieprijs is benedenwaarts gericht.

Onze Strategie

Wij hebben een longpositie ingenomen in de dollar. Wij staan klaar om een (tweede) dekking op te nemen tegen een verder dalende beurs. Wij verwijzen naar ons artikel van 27 mei “Bescherming van de portefeuille 2”. Na het aankopen van Sprinters op de VIX zullen wij diep in-the-money Callopties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken als er een definitief signaal gegeven wordt.

Den Haag, 29 mei 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.