Een klein sprankje hoop

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (7 augustus 2017) 529,09

Onze conclusies:
Korte termijn: een korte opleving mogelijk
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De breedte van de markt

Wij beginnen deze blog met een citaat uit een artikel dat afgelopen week in Amerika verscheen bij “Seeking Alpha”.
“As the indexes continue to produce a series of higher highs, subsurface conditions are painting an entirely different picture. The good performance of large companies is masking the fact that many stocks, including REITs and those in the retail sector, have already entered bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken market territory. Market breadth has become exceedingly negative.”
Deze tekst liegt er niet om en nu men de in omvang zeer beperkte Dow Jones Industrial Index maar verder en verder ziet stijgen en men tegelijkertijd ziet, dat de andere indexen niet meer volgen dient men zich af te vragen of de markt niet bezig is met de laatste fase van de BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken. Charles Schwab (een grote Amerikaanse broker) deelde enkele weken geleden mede dat het aantal rekeninghouders (lees beleggers) met 700.000 gestegen was. Dow poneerde indertijd dat de laatste fase van de Bull marktEngelse term voor een markt die zich in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bevindt. Normaal gesproken is dit een lange periode waarin de aandelen stijgen. Deze bullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt is, net als de bearEen belegger die negatief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken markt, te verdelen in drie fasen. De eerste fase is accumulatie, de tweede fase is een periode van geleidelijk stijgende prijzen gecombineerd met een stijgend volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken. De derde fase bestaat meestal uit een periode waarin het grote publiek de aandelenmarkt ontdekt en speculeert op als maar verder stijgende koersen. Men gaat ervan uit dat van een BullEen belegger die positief staat ten opzichte van de toekomstige marktontwikkeling. Copyright Vladeracken Markt gesproken kan worden als er sprake is van een stijging van 20% die voorafgegaan is door een daling van 20%. Copyright Vladeracken zich kenmerkte door de grote toevloed van eenvoudige (onkundige) beleggers terwijl de professionelen zich juist terugtokken uit de markt.

De Aandelenindexen in de wereld

Het is opvallend dat de meeste individuele aandelen sinds half mei in een zeer langzaam wegglijdend koerspatroon zitten. Veel indexen wijken daar nog vanaf, maar velen tonen ook scheuren. Een rondje van enkele indexen levert het volgende op: Bij de DJIA zien wij dat in de daggrafiek de indicatoren de daling hebben ingezet, maar in de week grafiek is alles nog koek en ei. De S&P500 toonde de afgelopen 10 handelsdagen 9 zwarte candles. Dit is geen positief gegeven. Hij kondigt ook heel duidelijk een daling aan, zowel in de dag- als in de weekgrafiek. De Dow Nikkei IndexHet prijsgewogen gemiddelde van 225 Japanse aandelen. Copyright Vladeracken toont in de weekgrafiek hetzelfde negatieve beeld maar in de daggrafiek kabbelt hij voorlopig maar een beetje voort, zonder een duidelijk beeld te geven. De DAX laat een negatieve weekgrafiek zien, die nog geen hoop op betere tijden toont en waar een sterke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is opgetreden. De daggrafiek echter ziet er anders uit. Deze begint duidelijke tekenen te geven van herstel. Bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is het totale beeld niet veel anders. Deze index heeft het de afgelopen tijd veel beter gedaan dan de DAX en nu willen de indicatoren op de daggrafiek nog wel verder omhoog, maar de weekgrafiek is duidelijk negatief. In beide grafieken is er ook sprake van veel negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De conclusie van deze rondgang lijkt te duiden op de mogelijkheid van een korte termijn herstel maar op de iets langere termijn is er geen licht aan de horizon te bekennen.

De Russell 2000 Index (in €)


Figuur 1.

Zoals boven reeds gezegd zitten de meeste aandelen sinds april dit jaar in een dalende tendens. De DAX doet dat sinds medio mei ook in zijn totaliteit. Sinds 15 mei verloor hij 4,2%. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken deed het veel beter. Afgelopen vrijdag noteerde hij 0,7% lager dan half mei. Maar de Russell 2000 (gemeten in €) zette de daling al in februari in. Hij verloor sindsdien al 10,3%. Deze index is gebouwd op de 2000 grootste fondsen van de Russell 3000 en deze is op zijn beurt gebouwd op de 3000 grootste aan Amerikaanse beurzen genoteerde aandelen. Wij laten u hierboven het koersverloop van een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Russell 2000 zien, die in Duitsland aan de Xetra wordt verhandeld en in € genoteerd is. Daaronder is de keorsontwikkeling van de Russell 2000 zelf te zien, nu in $’s. Daar is sprake van een stijgend kanaal, maar wel van een zeer langzaam, bijna horizontaal kanaal. Ook in $’s is sprake van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken, nu zelfs al sinds december 2016!
De index maakt duidelijk, dat er maar weinig Appels in deze index opgenomen zijn, want de daling van het totaal van de 2000 grootste aandelen is zonder meer fors (ruim 10%). De boven aangehaalde tekst stelt dat de breedteHet fenomeen dat de meeste aandelen op een beurs stijgen (“de marktstijging wordt breed gedragen”) versus de situatie waarbij slechts enkele aandelen verantwoordelijk zijn voor een stijging van de index (“de markt heeft geen breedte”). Hetzelfde fenomeen doet zich in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken voor. Copyright Vladeracken grote zorgen baart. Het feit dat de Russell 2000 daalt (of zo u wil in $’s consolideert), betekent dat verreweg het grootste deel van de aandelen in Amerika al enkele maanden in een downtrend zitten. De beleggers, die er nog in geloven en die bijvoorbeeld de Dow Jones nog naar nieuwe hoogtepunten tillen, richten zich kennelijk nog vooral op een klein groepje (de Appels en Boeings van deze wereld) aandelen, maar in de rest zijn zij niet meer geïnteresseerd. Nu is de Russell 2000 (in €) wel op de onderkant van zijn dalende kanaal beland. Dit zou kunnen betekenen, dat hij nu (even?) omhoog gaat. De indicatoren daaronder (getekend op de koersontwikkeling van de ETF!) suggereren dat. Er wordt ook niet negatief gedivergeerd, ten opzichte van de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zelfs positief. De Russell 2000 ondersteunt dus onze mening dar er een herstel in de lucht hangt, maar gezien het negatieve beeld van de gemiddeldes in de grafiek en het feit dat er een Death Cross gevormd is, mag men daar vooralsnog niet veel van verwachten. De gemiddeldes stellen dat de Russell 2000 in een downtrend zit en daar is hij niet zo maar uit. De kansen dat hij zijn dalende kanaal aan de onderkant verlaat zijn natuurlijk ook aanwezig, alhoewel wij dat nog niet onmiddellijk zien gebeuren.

Gezegd moet worden dat de koersontwikkeling van de US$ t.o.v. de € in dit beeld een grote invloed heeft. De $ is in de voorbije maanden met ruim 10% gezakt t.o.v. de €. Maar de grote Amerikaanse techaandelen (de FANG’s) zijn juist met meer dan 10% gestegen en zijn dus ook in € verder opgelopen. Dat een breder opgezette index dan toch nog met 10% zakt betekent dat de koersstijging van de FANG’s ongedaan gemaakt wordt door de koersdaling van veel meer, want vaak kleinere, andere ondernemingen. En dit is precies waar de aangehaalde quote op doelt, er zijn veel meer aandelen waarvan de koersen al langere tijd aan het dalen zijn, dan dat er aandelen zijn waaraan nog wordt verdiend. En dat schept een prima omgeving voor een scherpe najaarscorrectie eind september / begin oktober!

De Rente

Het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op leningen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar heeft een hernieuwde stijging aangekondigd, maar dit lijkt geen lang leven beschoren want de weekgrafiek duidt zonder meer op een voortzetting van de daling.

De US$ in €’s uitgedrukt

Er is een gerede kans, dat de dollar afgelopen vrijdag een herstelperiode is in gegaan. Om het beeld echt positief te krijgen moet er natuurlijk nog wel wat gebeuren, maar de daggrafiek ziet er positief uit. Omdat de daling van de dollar niet positief was voor de Europese aandelenmarkten zou er nu wel eens een omgekeerde invloed mogelijk kunnen zijn. Op de korte termijn zien wij dat wel gebeuren maar op de iets langere termijn mag u zich daar niets van voorstellen.

De prijs van een vat Brentolie

De effectenmarkten profiteerden duidelijk van het herstel van de olieprijs. Maar hier gaat binnenkort de klad in komen. Op US$54,5 ligt er voor wat de prijs van een van Brentolie betreft een duidelijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Daar komt bij dat er in de indicatoren maar weinig ruimte meer is. Lang gaat de stijging dus niet meer duren.

Het Goud

Even zag het ernaar uit dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken uit zijn dalende kanaal zou breken, maar inmiddels is deze hoop al weer vervlogen. Het beeld is duidelijk negatief. De goudmijnaandelen deden het verwonderlijk goed. Maar dat lijkt meer op eigen merites gebeurd te zijn. Zo meldde Randgold in zijn laatste bericht, dat men erin geslaagd was de kostprijs duidelijk omlaag te brengen. Tezamen met de hoge kas vormde dit de aanleiding tot een flinke koersstijging, maar ook zij zullen er niet onderuit kunnen dat de zwakke goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken hun waarde zal doen dalen.

Strategie

Wij blijven zeer voorzichtig en zullen waar mogelijk eerder opties schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken en aandelen verkopen dan posities opbouwen. Zo verkochten wij afgelopen week onze aandelen SBM Offshore in de Amsterdam Selector, waarmee overigens in dat model nu nog maar drie aandelen in portefeuille worden gehouden, AMG, BAM en TKH.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

7 augustus 2017 19.25 FOMC-lid Kaskhari houdt speech
10 augustus 2017 14.30 Werkloosheidscijfers VS
11 augustus 2017 14.30 Consumentenprijsindexcijfers VS

De hele week: het cijferseizoen is weer losgebarsten en analisten zijn erg positief. Tegenvallers zullen dus worden afgestraft.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 7 augustus 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.