Even Rust

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-08-10: 333,5)

De AEX Index op dagbasis

Het beeld dat oprijst uit figuur 1, waarin de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn opgenomen ziet er positief uit. Er is zojuist een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken neergezet en er is sprake van een ritme van hogere bodems en hogere toppen. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken was uitgebroken uit een bullish Head and Shoulder patroonDit patroon bestaat uit drie toppen waarbij de middelste de hoogste is en waarbij onder de twee tussenliggende bodems een lijn getrokken kan worden. Als deze lijn (neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken) na de derde top naar beneden toe doorschreden wordt is dit de bevestiging van het patroon. Het is in het algemeen een omkeer patroon. Er is ook een Inverted Head and Shoulder patroon. Hierbij is de middelste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken de laagste. Copyright Vladeracken. De doelstelling van dit patroon is afgelopen week bereikt. De bovenkant van het stijgende kanaal werd bijna aangetipt en tegelijkertijd geeft de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in de figuur aan, dat de kracht uit de markt aan het lopen is. Figuur 1 stelt dus dat er een adempauze nodig is en dit betekent dat de onderkant van het kanaal zal worden opgezocht. Deze conclusie wordt ook ondersteund door andere indicatoren zoals de Call/Put Ratio en de AD-lijn in Nederland, de NewHighs in Amerika en het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken dat op het punt staat naar beneden door te breken. Kortom de daggrafieken (die van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is zeer representatief) zijn op zoek naar wat rust.

Figuur 1

De weekgrafieken

Op weekbasis is de zaak iets minder duidelijk, want als wij het aan het rechte eind hebben en er is in de komende weken sprake van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken dan zal er een rechter schouder gevormd kunnen worden in een negatief Hoofd/Schouderpatroon van grotere orde. Op zichzelf is daar nog niets mis mee want een dergelijk patroon kan alleen maar bevestigd worden door een doorbraak van de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken en deze ligt in alle markten nog ver weg (in Nederland op circa 285). Onderweg liggen er een groot aantal sterke obstakels, dus de vorming van een derde top hoeft ons nog niet op het verkeerde been te zetten. Maar feit si wel dat ook de weekgrafieken op een aanstaande correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken duiden.

De Maandgrafieken

De maandgrafieken zijn zonder meer positief te noemen. Wij hebben deze draai reeds eerder gemeld, maar de AEX grafiek was een oog in het land der blinden. Inmiddels hebben zich ook andere grote beurzen aangesloten. De lange termijn ziet er nu overal goed uit en zolang dat het geval blijft zijn wij niet pessimistisch over de toekomst.

De VIX

Iedere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de markt kan ontsporen. En daarom is het verstandig als de mogelijkheid zich voordoet om uw portefeuille te verzekeren tegen eventuele calamiteiten. Op dit moment staat de markt voor een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken en zijn de omstandigheden gunstig om een verzekering af te sluiten. In de periode 20 april – 8 juni van dit jaar hebben wij aandacht besteed middels een serie van 8 artikelen (die u nog steeds kunt inzien op onze website onder het hoofd Publicaties) aan de vele mogelijkheden die de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken Indexen bieden. In artikel 4 hebben wij laten zien hoe de VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken Index gebruikt kan worden als bescherming van de portefeuille. De VIX is aangekomen in het cruciale gebied tussen 15 en 13 en in deze zone, zo hebben wij u indertijd laten zien is het veilig (en verstandig) om een dekking op te bouwen. Deze dekking zal u voor langere tijd bescherming geven. Koop hiervoor een Turbo (of een ander vergelijkbaar instrument) met een StopLoss niveau van 13 of lager. U kunt ook een langlopende call optieEen call optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken geeft de koper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken het recht om de onderliggende waarde te kopen tegen een vastgestelde prijs (uitoefenprijs) binnen een bepaalde termijn (de looptijd of uitoefenperiode). Tegelijkertijd verplicht de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de verkoper van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken tot het leveren van de onderliggende waarde tegen een vastgestelde prijs gedurende een bepaalde looptijd. Zie ook onder OptieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op de VIX (voor zover die er zijn) nemen of u neemt langlopende putopties op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken of op de S&P500 Index of op welke andere index die uw preferentie heeft. U houdt uw positie aan totdat de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken van de VIX een top in de VIX niet meer bevestigt (zie hiervoor artikel 5). Uiteraard kunt u in plaats van de VIX ook de V611 nemen (een volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken index op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken), maar de handel in derivaten hierop is dermate gering dat u beter een instrument op de VIX neemt. Uiteraard kan men zich afvragen wat het voor zin heeft de portefeuille te beschermen als men van mening is dat er slechts een normale correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op komst is. Zoals gezegd: de kans is er nu en calamiteiten zijn nooit uitgesloten en dit type verzekering is voor de zeer lange termijn. Wat er bijvoorbeeld bij het naderen van de Amerikaanse verkiezingen (en daarna!!!) zal gebeuren is één groot vraagteken.

De Rente

De Rente bevindt zich in een uiterst gevaarlijk situatie omdat hij op de ondergrens van zijn technische patroon ligt en een doorbraak daar door heen brengt hem dicht bij 0%. Hierdoor zal een deflatie worden ingezet die funest zal zijn voor de economie. Maar het is nog niet zover. De rente heeft moeite om de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken te breken en zolang dat nog niet het geval is, is alles nog mogelijk. De grafiek wijst op een draai naar omhoog en derhalve gaan wij ervan uit dat we de laagste stand gezien hebben. Opvallend is het wel dat de 3-maands Euribor met 0,37% vorige week het eerdere dieptepunt op 0,63% doorschreden heeft.

De Amerikaanse $ in Euro’s

Met horten en stoten heeft de daling zich ingezet. De grafiek laat er geen twijfel over bestaan dat het Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken negatief gestemd is ten aanzien van de nabije toekomst van de dollar. Een eerder geschat doel werd bereikt. en er is sprake van forse negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken.

Het Goud

Ondanks de vele optimistische geluiden die van her en der op ons afkomen kunnen wij geen optimisme opbrengen ten aanzien van de ontwikkeling van de prijs van een Troy Ounce Goud. De maandgrafiek van de World Gold Index, toont een zorgwekkend beeld. De prijs ligt nog steeds boven zijn lange termijn stijgende trendlijn, hetgeen positief is, maar…….er is een dalende driehoek te herkennen en deze wordt normaliter aan de onderkant verlaten. De consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken die heeft plaatsgevonden binnen deze driehoek gaat gepaard aan een zeer negatief divergerende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Als men naar de weekgrafieken kijkt vindt men hetzelfde negatieve beeld. De vraag voor de komende tijd is of de bovenste grenslijn van de driehoek zal worden doorbroken (nu op U$1.685). Mocht dat gebeuren dan ontstaat er een geheel ander, veel positiever scenario. Maar zover is het nog niet.

De Prijs van een vat Brentolie

Als men naar de maandgrafiek van de prijs van een vat Bentolie kijkt ziet men een horizontaal kanaal met grenzen van circa US$126 en US$97. De prijs is op dit moment stijgende, maar dat zal niet lang meer duren want zowel op dag- week- als maandniveau wordt er negatief gedivergeerd, waarbij de dagkoersen reeds aan een daling zijn begonnen en waarbij de weekkoersen het minst duidelijke plaatje geven. Wij gaan ervan uit dat de bovenkant van het kanaal in de maandgrafiek niet gehaald zal worden en dat de weg daarna naar beneden dan openligt. Of de $97 grens doorschreden zal worden is nog onduidelijk.

Een aantal veranderingen werd aangebracht in de portefeuilles. Hier en daar werden Call opties verkocht. Daarnaast hebben wij posities in Twentsche Kabel en UCB verkocht, mede om ruimte te maken voor de aankoop van betere posities als de marktcorrectie niets meer dan dat blijkt te zijn, een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Wij zullen, waar dat relevant is, portefeuilles af gaan dekken met VIX-instrumenten.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 12 augustus 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.