Nog even in de euforie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (30 mei 2016) 450,94

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staat voor de deur
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Met een prachtige week waarin de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken steeg van 434,36 aar 450,94 ziet het geheel er volledig anders uit. Maar de markten zijn nog niet eensgezind. In Amerika ziet men de koersen boven het MA50 liggen en dat gemiddelde heeft het MA200 doorschreden. Het laatste is ook stijgende. Eenzelfde beeld ziet men in Nederland en ook in andere Europese landen, maar Duitsland blijft achter en zo doet ook Japan. In de eerstgenoemde markten heeft de index ook de dalende trendlijn, die getrokken kan worden vanuit april 2015, duidelijk doorschreden. Dit zijn dus even zovele positieve signalen, maar daarmede is de zekerheid nog niet teug, want de voorgaande top is nog nergens doorschreden. Voor Nederland geldt dat er een slotkoers neergezet moet worden die ligt boven 458,89, maar de zwaarste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt op het niveau waarop de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken afgelopen vrijdag sloot. Het doorschrijden van de voorgaande top heeft voor de verschillende markten wel een verschillende betekenis. Voor de S&P500 gaat het om een doorbreking van het All-Time High. Voor de Europese markten is het niets meer dan een doorbreking van een voorgaande top. De onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren ondersteunen een doorbraak, maar het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft overal flink achter. Dit kan een vakantieperikel zijn maar het ondersteunt  zeker ook het feit dat de markten overal overbought situaties bereiken. In de meeste gevallen is de markt nog niet zover maar overal ligt de dreiging van een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dichtbij. Bij bepaalde aandelen ziet men de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken al ingetreden. Op zichzelf zal dit het beeld niet veranderen want de indicatoren in de weekgrafieken zijn overal gaan stijgen en daar was het wachten op. De markten gaan dus naar een toestand toe waarin de daggrafieken een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken vertonen maar waarin zowel de week- als de maandgrafieken stijgende indicatoren laten zien. Een doorbraak door de voorgaande toppen ligt dus voor de hand ook al is daar eerst nog een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken voor nodig. De daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hieronder verduidelijkt onze analyse.

BLOG 20160530 AEX

Figuur 1.

Het koerspatroon is gevat in een Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Dit kanaal is stijgende. De koers is aan de bovenkant gekomen, maar hij ligt er nog niet boven. Vanuit de hoge positie boven het kanaal ontstaat meestal snel (let op niet altijd snel) een verkoopsignaal. De Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder zijn allebei korte termijn indicatoren. Beide zijn nog stijgende. Ze hebben ook beide circa drie weken geleden een koopsignaal gegeven (zie de pijltjes.) Daaronder liggen de TrapabsTrailing Stop gebaseerd op absolute getallen (vaak Fibonacci). Het is de close plus of min een vaste marge. Ligt het slot boven deze indicator dan is de markt stijgend. Als het slot daar onder komt dan verandert de min in een plus en is de markt dalend. Zie ook Traprel. Copyright Vladeracken en de Zone Oscillator. Dit zijn iets langere termijn indicatoren. Ook deze twee zijn stijgende. Hun koopsignalen kwamen veel eerder. Zij bleven positief toen de kortere termijn indicatoren verkoopsignalen gaven. Langere termijn indicatoren missen vaak een stuk van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, doordat ze langzaam reageren, maar de kortere termijn indicatoren geven vaak toe op de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken omdat vaker in- en uitgestapt moet worden. De signalen van de korte termijn indicatoren zijn meer betrouwbaar als de lange termijn indicatoren reeds een signaal hebben afgegeven.

Het beeld uit de grafiek is dus helemaal positief, maar zowel de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken als de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken liggen hoog en hebben daarmede niet veel ruimte meer. Ook de koers ligt aan de bovenkant. De Zone Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenheeft nog een beetje ruimte over want zijn omkeer geschiedt meestal boven de bovenste horizontale lijn. Het totale beeld is daarmede positief maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal niet lang meer op zich laten wachten.

De Rente

De rente is een beetje aan het pieteren rondom het huidige niveau. Afgelopen week zag het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Euroleningen weer dalen. Het zou ons niet verwonderen als er zich een bodempatroon aan het ontwikkelen is. Zoals wij hieronder schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken is het MA200 van de Brentolieprijs gaan stijgen (het MA200 bestrijkt bijna een jaar). De slotprijs van afgelopen vrijdag kwam boven de prijs uit van ultimo juli 2015. Het zal daarom niet lang meer duren of de olieprijs referentie die opgenomen is in de berekening van het inflatie percentage opgestuwd zal gaan worden. En als dat gebeurt zal de druk op de ECB om de economie (lees de inflatie) te ondersteunen afnemen. De ECB zal dan niet onmiddellijk maatregelen gaan nemen maar het zal wel de eerste stap betekenen, dat er zicht komt op het einde van de QE maatregelen en dus zit een stijging van de rente in het vat. Uiteraard is de markt nog niet zover en kan er nog veel gebeuren dat tegen gaat werken, maar een eerste stap is gezet. Een bodemvorming in de rente ontwikkeling is dus heel goed mogelijk.

De US$ in €’s uitgedrukt

Opnieuw steeg de dollar, maar nog steeds werd er geen enkele doorbraak gerealiseerd. En wij zien dat ook niet zonder meer gebeuren, want de korte termijn is zojuist met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken begonnen.

De prijs van een vat Brentolie

Het is de laatste dagen wat kwakkelen geweest met de olieprijs. Dit was te verwachten. De prijs van een vat Brentolie ligt tegen de US$50 aan en nu moeten er krachten verzameld worden om deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te breken. Dit zal misschien even tijd nemen, maar het heeft er alle schijn van dat de stijging zal doorgaan. Het MA40 (week) is deze week gaan stijgen. De inflatiecijfers worden binnenkort positief beïnvloed door de stijging van de olieprijzen.

Het Goud

Aan de daling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken lijkt even een einde te komen. De drie laatste week candles, die alle drie zwart waren, lijken een Three Crows topping patroon te vormen. Een korte termijn herstel zoals de daggrafiek suggereert zal slechts tijdelijk zijn, want ook de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in de week is negatief. Het lijkt dus verstandig om van een eventuele opleving gebruik te maken om uit te stappen. Het lange termijn beeld ziet er overigens prima uit, wie tegen enige volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken kan, zou dus rustig kunnen blijven zitten.

Strategie

Wij blijven bij ons standpunt dat de aanstaande opgang een mogelijkheid biedt om de portefeuilles op te schonen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 30 mei 2016
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.