Nog even onzeker

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (19 oktober 2020) 568,18.

Onze conclusies:
Korte termijn:positief, nog kwetsbaar, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst?
Middellange termijn:draait naar boven
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er hangen enkele zwaarden boven de markt. Bijna overal worden de maatregelen tegen Corona aangescherpt. En hiermede kan de groei van de economie geraakt worden. In Nederland wordt gewezen op de verwachting dat het laatste kwartaal van dit jaar slechtere cijfers zal gaat laten zien dan het afgelopen derde kwartaal. De verkiezingsdag in de Verenigde Staten nadert snel. Nog zestien dagen en het einde van de desastreuze vier jaar Trump in het Witte Huis zou een feit kunnen zijn. De polls wijzen allemaal op een overwinning voor Biden en ook op een overwinning van de Democraten voor beide Huizen van het parlement. Maar over de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van Trump maakt men zich zorgen. Gaat hij met flair en groot zelfvertrouwen weg of gaat hij het uitvechten voor de rechtbank(en). En dan is er nog BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken. Moeten de woorden van Johnson gezien worden als bluf of zal 1 januari de No-Deal-optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken ingaan?. Tegenover deze negatieve mogelijkheden staan de flexibiliteit van het bedrijfsleven (zoals wel bewezen in de afgelopen maanden) en de geldbuidel van de centrale banken. Het wordt dus een spannende tijd met veel onzekerheid. En deze onzekerheid ziet men terug in de technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken van de effectenmarkten. Europa komt er daarbij nog het beste af maar als men naar de daggrafieken van Amerika, Japan, China, Australië kijkt dan heeft zich in al die gebieden een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet. Europa onttrekt zich nog veelal aan deze beweging, maar men moet zich afvragen hoe lang dit nog kan duren. De weekgrafieken zijn nog positief, maar men ziet aarzeling opkomen. De val van donderdag heeft er diep ingehakt en vrijdag liet in veel landen slechts een mager herstel zien. De laatste weken van oktober zijn daarmede zeer onzeker geworden, maar grote problemen voorzien wij niet, daarvoor is het financiële manna te overvloedig. De Call-Put Ratio in Amsterdam is weer gaan stijgen maar de volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken blijft nog steeds te hoog. De tegenstelling tussen beide onderstreept de wankele positie waarin de beurs zich op dit moment bevindt.

De AEX Index op dagbasis

Afgelopen week dinsdag werd er door de DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken die zich toen vormde, aarzeling getoond in de uptrend. De CCI indicator (de snelle) onder in de figuur ging onmiddellijk omlaag. Op woensdag werd deze aarzeling nog eens onderstreept door een nieuwe DojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken die ongeveer even groot was en die op gelijke hoogte werd neergezet. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken zette de daling in. Donderdag was het dus raak, de markt ging onderuit. Vrijdag herstelde de beurs zich en de CCI en de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenstegen weer. Dat was het dan zou men kunnen denken maar zo simpel is het niet. De meest voor de hand liggende interpretatie is, dat het vrijdag een fluctuatie betrof in een dalend trendkanaaltje. Dit lijkt zeer plausibel als men aan de toestand van de markten buiten Europa denkt. Dit kanaaltje zou zoals het er nu naar uitziet een normale pullback kunnen betekenen naar de eerdere uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en dat kan wijzen op verschillende niveaus want in feite zijn er drie uitbraken achter elkaar geweest. Eerst was er het MA200, nu op 549,56 daarna was er het MA50, nu op 555,64 en daartussen ligt nu de stijgende middellange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken (rode stijgende lijn). De top die gezet werd kwam uit op 575, even hoog als de vorige maar als men ook de intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken highs neemt dan ligt hij iets lager 575,52 versus 575,71. De steun die verwacht kan worden op het gebied tussen 549 en 555 is sterk. Wij gaan ervan uit dat een eventueel dalend kanaaltje niet verder zal reiken dan het MA200. Wij hebben ook nog een dalende lijn getekend in groen. Deze verbindt de voorlaatste top met de top die vorige week gezet werd. Hij onderstreept drie lagere achtereenvolgende toppen, maar deze lijn werd opwaarts gebroken. Als men naar de rode oplopende lijn kijkt dan valt het duidelijk op dat er recent ook sprake is van oplopende bodems. Het is alsof de beurs omhoog uit een correctiepatroon brak maar nu de sterkte van de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gaat testen. Dat hoeft niet negatief te zijn, maar als die test niet houdt, dan wordt de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een groter patroon voortgezet en is een stevige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de komende twee weken nog steeds mogelijk, inclusief een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken die dan onder 530 uitkomt. Wij houden het voorlopig op het scenario van de pull-back, maar in deze fase van het seizoen is het “eerst zien en dan geloven”.

De Rente

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken heeft een middellange dalende trendlijn geraakt. De voorafgaande stijging ging gepaard aan een mooie positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Het ligt nu voor de hand te veronderstellen dat er zich een stijging van de 10-jaars rente inzet.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is in de afgelopen week weer iets gestegen, maar het lijkt niet veel om het lijf te hebben. Misschien wordt hij iets sterker als Biden een overtuigende overwinning neerzet, maar op de iets langere termijn blijft staan dat hij terrein verliest.

De Prijs van een vat Brentolie

De Brentolie prijs bevindt zich sinds begin september in een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken maar wel op een lager niveau. Toch blijven de indicatoren duiden op een stijging. De prijs zou daardoor weer boven US$42 kunnen komen.

De Prijs van een troy ounce Goud

De daggrafiek van een troy ounce goud laat mooie positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken zien. Dit zou kunnen betekenen dat de opmars, zoals wij dat al in de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken indiceerden, binnenkort weer wordt hervat.

Strategie

Wij gaan op zoek naar nieuwe koopsignalen, maar de kans dat daarbij veel technologie zal zitteen achten wij niet groot, die beelden zien er gewoon niet goed genoeg meer uit.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

19 oktober 2020          4.00  Industriële productie cijfers China

19 oktober 2020        14.40  Spreekbeurt ECB-president Lagarde

21 oktober 2020        20.00  Publicatie FED’s Beige Book

23 oktober 2020        10.00  PMI-cijfers Eurozone

23 oktober 2020        15.45  Amerikaanse PMI-cijfers

26 oktober 2020          9.00  IFO-cijfers (zakelijk sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken) Duitsland

27 oktober 2020        13.30  Cijfers duurzame productiegoederen VS

De race om de Amerikaanse presidentsverkiezingen komen dichterbij, en daarmee ook de uitslag ook achteraf nog te beïnvloeden. Trump is nog verder achterop geraakt en dat verhoogt het risico op een moeizame overdracht. En ondertussen stijgt de Covid-19 gold in Europa nog steeds en lijken nu ook Polen en Duitsland in gevaar te komen. Een algehele lockdown in veel Europese staat voor de deur.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 november verschijnen.

Den Haag, 19 oktober 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.