En nu lijkt het echt serieus

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (22 januari 2018) 569,30

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken op komst
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Government shut down en de aandelenbeurzen

En opnieuw ging Amerika verder met het zetten van All-Time Highs. Zelfs op vrijdag toen het toch al duidelijk begon te worden, dat een slot op de deur gezet zou worden, werd een hogere koers genoteerd, maar hij sloot niet als een nieuwe High, die was op donderdag al gezet. Beleggers in de VS gaan er misschien van uit dat het probleem van de “government shut down” vóór maandagochtend zal worden opgelost. Wij hebben geen idee hoe snel deze situatie wordt opgelost en blijven dus alleen maar de signalen van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken volgen. Wij laten derhalve onze Westerburen met hun speelgoed alleen, ook al kunnen wij er niet omheen vast te stellen dat Amerika op dit moment op onverantwoorde wijze geregeerd wordt en dat dit het gezag ondermijnt van de grootste economie in de wereld en ook dat dit de val van de wereldleider versnelt.

De impasse in de VS gaat natuurlijk niet lang duren. De vechtende partijen kunnen niet anders dan tot overeenstemming komen. In 2005 duurde het 16 dagen voordat partijen het eens werden. De S&P500 was in die periode 0,6% gedaald. Niet iets om zich druk over te maken. Als een dergelijk scenario zich ook nu ontrolt, dan zou de terugval zich tot een heel gezonde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kunnen beperken en zou de stijging alsnog binnen enkele weken hervat kunnen worden, maar er dient wel bedacht te worden, dat de markt op dit moment door een ongekend overtrokken situatie gekenmerkt wordt en dat was toen Obama met dit type onverstand te maken had niet het geval. Los van deze impasse of wie weet juist omdat de impasse opdoemde zijn er wel een aantal aanwijzingen dat de markten in de VS aan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken toe zijn.

Wij zullen deze aanwijzingen hier niet allemaal de revue laten passeren want wij hebben er reeds eerder op gewezen. Wij volstaan met u te herinneren aan het beeld, dat wij u vorige week lieten zien van de DMI analyse. Deze heeft sinds 2009 niet meer een dergelijk overtrokken situatie getoond, maar in 2009 was er wel een andere reden. De markt zette toen een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken neer na een lange en diepe correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Nu is de DMI sterk overtrokken op een hoge ligging van de koersen en van een markt die zwaar overbought is. Het is daarom geen toeval dat de top in de S&P500 bij het slot van afgelopen week gekenmerkt wordt door een laatste weekkoers in de vorm van een perfecte HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken. Als er maandag lagere koersen op de borden verschijnen dan wordt hij geconfirmeerd. In Amsterdam is de ASCX Index De Amsterdam Small Cap Index. Een gemiddelde van 25 kleine en middelgrote bedrijven genoteerd aan de beurs in Amsterdam. Copyright Vladerackenreeds aan zijn daling begonnen. Voor wat betreft de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken brengen wij in herinnering, dat wij enige tijd geleden wezen op het Kop/Schouder patroon dat bevestigd was. Wij berekenden een koersdoel van 575. Met een hoogste koers afgelopen vrijdag van 570 ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken daar dicht bij. De DAX sloot op 13.525. Zijn hoogste top lag op 13.434. Voor beide markten geldt, dat het huidige niveau misschien nog iets omhoog kan, maar als dat niet gebeurt dan voldoet het beeld toch aan alle theoretische doelstellingen. Dit betekent, dat de markt dus bijna geen ruimte meer heeft om te stijgen voordat een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken of misschien een microdip is verwerkt.

Op het gevaar af dat ons verweten wordt dat wij de minst representatieve index van het Amerikaanse gebeuren laten zien volgt hieronder een daggrafiek van de Dow Jones Industrial Index. Het had ook de S&P500 Index kunnen zijn, maar de DJIA heeft de sterkste stijging laten zien en derhalve heeft het toch zin om hier een blik op te werpen. Hierbij zij vermeld dat de weekgrafieken overal nog een prachtige stijgende tendens laten zien en dat de maandgrafieken in Europa geen mooi beeld geven.

De daggrafiek van de Dow Jones Industrials Index

U ziet de dagkoersen met daar slingerend omheen de Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. Deze banden verwijden zich nog steeds hetgeen duidt op een aanhoudende stijging van de koersen in een toenemend tempo. Een verwijding zoals de getoonde is de inleiding voor een koersdaling. Daaronder in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken vindt u ook een eerste signaal van de aankomende afbraak. De Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenis gaan dalen. Het Histogram nog niet. Willen we van een signaal kunnen spreken dan moeten beide dalen. Wel is het zo dat ze allebei hoog liggen. Van een bestaande of aankomende negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is dus geen sprake. Maar de hoge ligging kan niet blijven bestaan. Een zeer nabije daling van het Histogram staat dus daarmede als in beton gegoten. De conclusie die uit dit beeld opgemaakt kan worden is dat er nog best een hogere koers bij kan. De kans hierop is niet groot maar daarna komt er een microdip of als de situatie verder verslechtert een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die velen overigens zeer welkom zal zijn. Wij hebben in de figuur een aantal getallen gezet, die aangeven waarop de onderscheidene indicatoren uitkomen. U vindt het MA10 (magenta) op 25.870, het MA20 (zwart) op 25.243. Dit gemiddelde wordt door velen als de scheidingslijn gezien tussen de korte termijn hausse en de korte termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Daarna volgt het MA40 (blauw) en uiteindelijk de onderste band van het kanaal op 24.269. Deze band komt op dit moment uit op 7,6% onder de top (26.115). Als de daling hier komt is het dus een echte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar ook het bereiken van het MA40 houdt hetzelfde in, want deze ligt 5,6% beneden de top.

Figuur 1.

Ten slotte willen wij nog een opmerking plaatsen. Afgelopen vrijdag was een expiratiedag. Dat zijn vaak momenten waarop (aandelen)markten draaien. Posities van veel marktpartijen worden gesaldeerd en geschoond, veel posities vervallen en een nieuwe cyclus begint. De HammerTonkachi. Een witte of zwarte candlestick in een downtrend met aan de bovenzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot is als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken in de S&P 500 Index is dan een veeg teken. De kans dat de markt deze week de richting omlaag kiest is erg groot.

De Rente

Het was in de week van 8 december dat de DJ15 de daling inzette. Algemeen wordt aangenomen dat dit de index is die het eerst reageert op renteveranderingen. Sindsdien heeft hij 7 zwarte candles neergezet en de 10-jaar Treasury rente is in Amerika op 2,63% uitgekomen. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar ligt iets boven 0,60% en is op weg naar 0,69%. Het ziet er naar uit dat het hierbij voorlopig zal blijven, waarbij niet vergeten mag worden, dat de rente normaliter zeer langzaam reageert.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is nu aangekomen op een grote dalende trendlijn, die getrokken kan worden vanaf een top uit 1984, en die loopt over een lagere top uit 2000. Hij was uit deze dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken omhoog gebroken in 2014. Het lijkt dus voor de hand te liggen om te stellen dat er steun gevonden zal worden en het is zelfs mogelijk, dat de daling die inzette in januari 2017 uiteindelijk een heel lange Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken afrondde. De dollar is door zijn steun op 82,7 gezakt tijdens zijn weg naar omlaag en als het geen pullback blijkt te zijn (waarvan wij uitgaan) dan vindt hij de volgende nieuwe steun op 80.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie kwam een beetje in de verdrukking. En dit lijkt nog niet afgelopen. Zowel de dag- als de week- indicatoren dalen nu en wat erger is ze divergeren negatief. Een en ander lijkt geen wonder want Amerika ligt op een top met zijn schalieproductie en er zijn scheurtjes te horen in de OPEC afspraken. De huidige prijs lijkt tè mooi om niet wat meer te verkopen. Tussen US$66 en US$65 ligt er steun.

Het Goud

Goudbeleggers zullen zich in de handen wrijven als de impasse in de VS aan zou houden. En zij vinden daarvoor steun in de technische plaatjes. De grafieken van de World Gold Index zagen er tot voor vorige week nog mooi uit, maar in de afgelopen week is daar verandering in gekomen. De stijging werd niet voortgezet en de daggrafiek was al in mineur, met ook negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. De week grafiek liet een zwarte candle zien maar daar is alles nog positief. Mocht de impasse niet doorbroken worden dan is het meest waarschijnlijke scenario dat er een omkeer naar boven ontstaat. De daggrafiek verzet zich niet tegen een dergelijke mogelijkheid en in de weekgrafiek is nog ruimte genoeg, maar dit blijft een hypothese. Misschien mag men spreken van een snelle oplossing van het conflict, die dan voorspeld zou zijn door de ontwikkeling van de dalende prijs van een troy ounce goud.

Strategie

Er zijn nog geen verkoopsignalen te vinden in onze modellen, maar aangezien wij momenteel volledig belegd zijn (qua aandelen), zullen wij hooguit wat “onkruid” wieden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

22 januari 2018 Eurogroup bijeenkomst
23 januari 2018 11.00 ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Duitsland
24 januari 2018 10.00 Eurozone producentenprijzen Markit
25 januari 2018 10.00 IFO Sentimentindicatoren bedrijfsleven Duitsland
25 januari 2018 13.45 ECB Rentebesluit
26 januari 2018 11.00 Speech ECB-bestuurder Coeuré
26 januari 2018 14.00 Speech FED-bestuurder Bullard

Het bedrijfscijfers seizoen is vorige week van start gegaan. Winstwaarschuwingen zijn nog maar weinig gezien, maar bezit van de zaak kan het einde van het vermaak zijn.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 22 januari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.