Nog even onzeker

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 oktober 2020) 554,34.

Onze conclusies:
Korte termijn:positief, nog kwetsbaar, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ten einde?
Middellange termijn:draait naar boven
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De laatste week van oktober breekt aan. Technisch gezien zijn er geen belangrijke bewegingen te bespeuren. Maar de verkiezingen in de USA liggen nog niet achter ons. Corona heerst op grote schaal en BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken moet nog komen. Veel gevaren dus, maar het centrale banken manna valt nog steeds overvloedig. Dit blijft de grote steunpilaar van een beurs die op dit moment mogelijk aan het afrekenen is met zijn recente reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Als dat zo is dan heeft deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken slechts een kleine veertien dagen geduurd. Maar het is nog niet duidelijk of zich een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken aan het ontwikkelen is. De S&P500 heeft de draai naar omhoog reeds gemaakt, echter nog zonder doorbraak, maar in de meeste andere beurzen moet de omslag nog bevestigd worden. Overal is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aangekomen op een belangrijk steunpunt. Meestal is dat een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van een negatief Kop/Schouderpatroon, behalve in Amsterdam. Daar heeft het MA200 gefungeerd als steun en hier is een positief Kop/Schouderpatroon in de maak. In andere landen ziet men nog negatieve indicatoren op de weekchart maar ook hier hoeft een draai niet ver weg te zijn. De Big-Tech aandelen blijven een gevaar vormen, conservatieve aandelen daarentegen kunnen de steun van een eventuele opgang zijn. De VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken ligt nog steeds te hoog (negatief). De langere termijn rente is stijgende (positief). Hier wordt al snel een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken bereikt. Alles tezamen genomen is het nog te vroeg om een uitspraak te doen, maar wij zijn niet negatief gestemd.

De AEX Index op dagbasis

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken heeft een kluwe van steunniveaus bereikt. Het MA200 is daarin het sterkst en fungeerde afgelopen donderdag als laatste steun. Dit MA200 valt samen met een dalende trendlijn, die wij groen hebben getekend. De doorbraak door deze lijn was eerder een belangrijk signaal. Hij is na deze doorbraak en na de daarop volgende daling hierop opnieuw gestuit en zolang hij er niet doorheen gaat kunnen wij de recente reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aanmerken als een Pull BackEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. De dubbele steun waarop de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu dus ligt zou wel degelijk en keerpunt kunnen zijn, maar “the proof is in the pudding”. De positieve candle van vrijdag is daarvoor onvoldoende. De mooie divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken pleit er echter wel voor. Als het MA50, dat er met 555 net boven ligt, doorschreden is dan hebben wij voldoende bevestiging van een aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken, die de koers naar boven toe zal brengen, naar wij aannemen tot aan de roodgekleurde lijn op het niveau van 575. Een doorbraak door deze lijn zal een sterk signaal zijn. Men mag dan verwachten dat de laatste maanden van dit jaar een mooi positief resultaat gaan opleveren. Zover is het echter nog niet. In de figuur zoals u hierboven ziet is het alleen de CCI Index (de snelle), die gedraaid is. Het wachten is op de MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken Analyse.

De Rente

Zoals te voorzien was in de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken grafiek is deze gedaald in de afgelopen week. Hij ligt nu op zijn MA50. De vraag is of hij daar doorheen gaat. Volgens de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken gaat dit binnenkort gebeuren. De rente blijft dus nog even stijgende.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is door zijn MA50 gezakt en hij lijkt op weg nar zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 1 september. Het tijdperk Trump lijkt een verloren zaak voor de dollar te worden. Mogelijkerwijze zal een overwinning van Biden hier enige verandering inbrengen, maar de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken geeft geen signalen die daar op zouden kunnen wijzen.

De Prijs van een vat Brentolie

De Brentolie prijs consolideert nog steeds, maar de indicatoren komen nu wel diep te liggen. Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal niet uit kunnen blijven. Een stijging van de prijs kan dus wel verwacht worden.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een Troy ounce Goud consolideert. Op zichzelf is dat niet negatief, want het Mean Reversal principe ligt nog steeds op de loer. Het hoogtepunt van begin augustus liet een dermate grote afstand zien tot aan het MA200, dat een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken niet uit kon blijven. Het MA200 ligt op US$1.760. De goudbelegger moet tevreden zijn dat de actuele prijs (US$1.900) na een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die al 55 dagen duurt, daar nog steeds redelijk ver boven ligt. De afstand wordt gelukkig wel verkleind door de stijging van het MA200.

Strategie

Wij gaan op zoek naar nieuwe koopsignalen, maar de kans dat daarbij veel technologie zal zitten achten wij niet groot, die beelden zien er gewoon niet goed genoeg meer uit.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

26 oktober 2020          9.00  IFO-cijfers (zakelijk sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken) Duitsland

27 oktober 2020        13.30  Cijfers duurzame productiegoederen VS

29 oktober 2020        11.00  Consumentenvertrouwen Europa

29 oktober 2020        13.45  Rentebesluit ECB

30 oktober 2020          8.00  Cijfers bruto binnenlands product Duitsland

30 oktober 2020        11.00  Cijfers bruto binnenlands product Europa

2 november 2020      10.00  Europese sentimentscijfers industrie

De race om de Amerikaanse presidentsverkiezingen komt dichterbij, en daarmee ook de uitslag en de vraag of die achteraf nog te beïnvloeden valt. Trump is nog opnieuw verder achterop geraakt en dat verhoogt het risico op een moeizame overdracht. En ondertussen stijgt het aantal Covid-19- besmettingen nu ook in de VS weer. Een algehele lockdown in veel Europese landen staat voor de deur.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 2 november verschijnen.

Den Haag, 26 oktober 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.