Kansen op daling stijgen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-02-09) 454,69

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan de gang
Middellange termijn: verdeeld tot positief
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De markt is nog steeds zeer verdeeld. Amerika is in een kortstondige stijging geraakt, maar van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken is (nog) geen sprake. Europa is bezig met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken welke tot nu toe zijdelings ging, maar waar de kansen op een daling stijgende zijn. Een van de meest opvallende feiten is, dat het aantal uitstaande puts in Nederland sterk stijgende is. Blijkbaar neemt het aantal beleggers toe, die het niet meer zo vertrouwen. Wij scharen ons aan hun kant. Wij denken niet dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken toe is aan een einde, maar wij zien ook geen grote problemen opduiken voor de iets langere termijn. In de kortere termijn indicatoren kan men niet meer spreken van een overboughtsituatie, maar overal liggen de indicatoren ver van de koersen en ver van elkaar. Dat betekent simpelweg dat de markt nog niet klaar is en dat er een daling nodig is om het geheel in normale verhoudingen te brengen. Maar toch zou dat nog wel even op zich kunnen laten wachten, want in Amsterdam komen komende week maar even van 18 bedrijven cijfers beschikbaar. En onder deze bedrijven zijn er enkelen die zeker niet de minsten zijn. Wij noemen ING, AkzoNobel, Arcelor, DSM en Heineken.

Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20150209 FIG1 AEX

Figuur 1.

Ruim twee weken geleden werd een top gezet op 459,44. Deze top ligt op het niveau dat berekend kon worden als doelstelling toen de koers uit de gelijkbenige driehoek brak die wij hebben ingetekend. Dat er daarna een hapering optrad tot op de oude steunlijn van 449 is dus gewoon. Maar de koersen zijn tijdens deze consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken ver van hun gemiddeldes gebleven en ook de gemiddeldes liggen nog steeds ver van elkaar. Deze overdreven posities zullen binnen niet al te lange termijn heel zeker naar normale afstanden worden teruggebracht. Dit zal niet gebeuren door een stijging van de gemiddeldes onder invloed van een voortgaande consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken en eventueel onder invloed van stijgende koersen, want dat zou betekenen dat het MA50 voorlopig nog verder weg komt te liggen van het MA150. Wij gaan er dus vanuit dat de convergentie van koersen met hun gemiddeldes zal geschieden door een daling van de koersen. De top op 459,44 werd ondersteund door de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken en ook door de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Er wordt dus geen slecht weer voorspeld ook al lijkt de muziek er nu even uit, zeker als men naar het gepieter van de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt. Toch zou deze onder invloed van goede bedrijfsresultaten komende week best nog even omhoog kunnen, maar als dat gebeurt dan zien wij daarna de daling toch inzetten. De gemiddeldes geven duidelijke weerstandniveaus aan respectievelijk rond 420 en 412. Zolang de koers boven 389 blijft lijkt er niets aan de hand.

De Rente

De rente op de 10-jaars Treasury in Amerika steeg de afgelopen week fors. Dit heeft alles te maken met het zeer positieve rapport over de arbeidssituatie in de VS. Er werd een ongehoord groot aantal banen gecreëerd en de markt ziet dit duidelijk als een stimulans voor de renteverhoging door de FED later dit jaar. Natuurlijk is het nog te kort dag om al te spreken van een omkeer, maar de markt heeft zijn eerste reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken laten zien. Ook in Nederland ging de rente iets omhoog. Het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen steeg van 0,40% naar 0,42%. De week daarvoor noteerde de markt een diepste slot van 0,39%. Er zit dus een lichte stijging in maar het is te vroeg om daar conclusies uit te trekken. Logischerwijze is het niet mogelijk dat er een dieptepunt is neergezet want Draghi’s zondvloed moet nog komen. Maar in Nederland verschijnen er meer en meer commentaren, die stellen dat Nederlandse banken niet mee zullen doen aan deze verruiming. Het brengt de banken noch de financiële instellingen een voordeel om hun goede obligaties in te ruilen tegen extra liquiditeiten, waar zij dan weer geen weg mee weten anders dan ze weer opnieuw te beleggen in obligaties.

De US$ in €’s uitgedrukt

Het lijkt erop dat de dollar zijn weg omhoog weer aan het opzoeken is. De stijging van de rente zal hier ongetwijfeld aan hebben meegewerkt. Het is echter duidelijk nog een tè pril signaal en dan alleen nog maar afgegeven door de daggrafiek. De weekgrafiek is nog sterk overbought, dus de kans is groot dat de opleving van korte duur zal zijn. De eerste steun ligt op 86 daarna moet men denken aan 81-82.

De prijs van een vat Brentolie

De Brentolieprijs is dus iets gestegen de afgelopen twee weken, maar er hebben geen wonderen plaatsgevonden. En het ziet er ook niet naar uit dat dit snel zal gebeuren. De stijging zal nog niet afgelopen zijn maar hij is toch al halverwege, zo kan men concluderen als men naar de grafieken kijkt. Hij zou dus ergens tot aan 65 kunnen reiken, maar daarna zal er de schwung wel weer uitvloeien, zo schatten wij in. Er is echter naast de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken nog een tweede factor waar rekening mee moet worden gehouden. Komende week komt het maandrapport betreffende de oliemarkt uit. Het antwoord dat hierin zal worden gegeven inzake de voorraden en de productieniveaus zal zonder meer belangrijk zijn.

Het Goud

Het Goud is in een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken en deze lijkt nog niet afgelopen. Op US$1.237 per troy ounce ligt een steun maar deze zal wel niet sterk genoeg blijken. De vraag is of US$1.162 het houdt. Maar als hij daar is dan zijn we zo ongeveer weer bij af.

Strategie

Als wij opportuniteiten zien dan zullen wij daar gebruik van maken om onze posities verder uit te breiden.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 9 februari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.