Beurscommentaar: Is de correctie over of krijgen we nog een tik(je)?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-10-26) 329,45

Onze verwachtingen
Korte termijn: draait naar positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is nu bijna 2 maanden onderweg en we naderen het einde ervan. Het kleine herstel afgelopen vrijdag zorgde alom voor een draai in het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken. Het probleem is alleen dat met name in de V.S. de daling van afgelopen dinsdag het patroon behoorlijk veel geweld heeft aangedaan. Waar in Europa de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken een redelijk ordelijk verloop vertoont wijst de schade in het beeld in de V.S. op een groter probleem. Het zou er op kunnen duiden dat er een verschuiving plaats vindt waarbij de V.S. niet langer het voortouw neemt in de volgende opgaande beweging.

Figuur 1.

Hoe het ook zij, alle beurzen zijn rijp voor een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken. Of die al in de komende dagen zal beginnen is (nog) niet te zeggen. In figuur 1. hebben wij het meest ordelijke beeld uit onze analyses opgenomen, een daggrafiek van de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken. Het correctiepatroon rechtsboven in de figuur volgt dat van een dalend kanaal met ligt wijkende lijnen. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is vrijdag weer gaan stijgen maar zit nog onder de nullijn hetgeen impliceert dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog niet voorbij is. Er lijkt sprake van positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. Onderin hebben wij een DeTrend OscillatorHet verschil tussen de koers van vandaag en die van enkele dagen geleden levert een gemiddelde op. Vervolgens neemt men het verschil tussen de koers van vandaag en enkele weken geleden. Dat levert een tweede gemiddelde op. Tenslotte wordt het verschil genomen van deze twee gemiddeldes, dat levert de detrend oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenop. Het is een manier om de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken uit te schakelen waardoor men de korte termijn fluctuaties zichtbaar maakt. Copyright Vladeracken getekend. Die laat zien dat de daling afgelopen week tot een oversold-positie heeft geleid. Dat zou betekenen dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken haar dieptepunt heeft gehad. Het komt soms voor dat nog een iets lager punt wordt bereikt die dan zorgt voor positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken in deze indicator, maar dat punt zal dan op korte termijn (komende week) al bereikt gaan worden.
Belangrijk is verder dat de oplopende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in dit beeld nu wel geraakt is, maar niet gebroken. Dat maakt dutsland tot een van de sterkste beurzen, want in de meeste andere plaatjes is deze lijn al wel gebroken. En ten slotte bevindt de koers van de DAX zich rond het niveau van de MA50, nog een belangrijke steunzone. Er is dus niet veel meer nodig om de najaarsrally op gang te brengen, maar of dat al in de komende dagen gaat gebeuren is ons nog niet duidelijk. Houd dus nog even geduld en neem de bovenkant van het patroon bij de DAX (7.450) voorlopig nog even als het signaalpunt. Een breuk door deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken omhoog bevestigt dat de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is begonnen. Bij de AEX ligt dit punt op 336.

De Rente

Het rentebeeld wordt eveneens onduidelijker. 3-maands Euribor is nog verder gedaald en ligt nu op 0,2%. Maar het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is afgelopen week iets gestegen. Het beeld van een uitbodemende lange rente in de Eurozone (en dan met name de Noordelijke eurozone) is daarmee onveranderd gebleven. Het is mogelijk dat er een fase aanbreekt waarbij de 10-jarige rente langdurig op het huidige lage niveau en tussen steeds dichter bij elkaar liggende grenzen heen en weer blijft bewegen. Het past in onze al enige tijd bestaande verwachting dat wij de rente de komende jaren zien fluctueren tussen het dieptepunt op 1,6% en de vorige top op 2,13%, met een mogelijke uitschieter naar 2,54%.

De Amerikaanse $ in Euro’s

In het beeld van de $ is afgelopen week weinig veranderd. Er heeft zich een stijging ingezet, waarvan u zich niet teveel moet voorstellen. Een doorbraak door 79,2 lijkt ver weg te liggen. Wij zien de dollar eerder opnieuw de weg naar beneden inslaan.

De Prijs van een Troy ounce Goud

Het lijkt er op dat de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken een aanloop aan het nemen is om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van $1.790 te kunnen breken. De koers neemt daartoe een paar stappen terug om genoeg ruimte te hebben voor die aanloop. En die ruimte is er inmiddels. Een draai ten goede lijkt aanstaande.

De Prijs van een vat Brentolie

Over de olieprijs kunnen wij opnieuw kort zijn. Er is nog altijd niets veranderd. De prijs van een vat Brentolie blijft fluctueert nog steeds tussen US$99 en US$126. Hij is stijgende maar er zijn geen redenen te vinden dat hij zijn congestiekanaal gaat verlaten.

Onze Strategie

Op 18 oktober is de converteerbare obligatie van USG People afgelost waarover wij al in 2010 en later opnieuw in augustus 2011 hebben geschreven. De vrijkomende middelen hebben wij nog even geparkeerd. Er zijn meer obligaties in onze portefeuilles die inmiddels een effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken hebben behaald van soms zelfs minder dan 1%. De koersstijgingen van dit soort obligaties hebben tot goede rendementen geleid, maar het risico van deze obligaties is daarmee navenant toegenomen. Wij beraden ons daarom over de te volgen strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken en zijn in afwachting van een oplossing genegen om ons saldo liquiditeiten op te laten lopen. Alles in aandelen beleggen zou weliswaar een alternatief kunnen zijn, maar is, gegeven het risicoprofiel van de meeste beleggers niet gewenst.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 29 oktober 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.