Het is het goud dat blinkt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-08-18: 374,75)

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Zoals wij vorige week reeds meldden heeft Amerika het voortouw genomen met de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die op dit moment overal in de wereld heerst op de effectenbeurzen. De Dow Jones Industrial Index heeft inmiddels zijn 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken doorschreden en ligt op dit moment op een stijgende trendlijn, maar deze lijkt het niet te gaan houden. De daling in de DJIA bedraagt inmiddels 3,7 %. De S&P 500 is ook bij het 50-daags gemiddelde aangekomen maar ligt daar nog net boven. De AEX ligt op een verlies van 1,4%. De korte termijn systemen geven overal verkoopsignalen, maar de middellange termijn volgsystemen zijn nog niet zover. Voor de langere termijn denker is er dus nog niets aan de hand, maar de week- en maandgrafieken zijn grosso modo ook allemaal aan het dalen geslagen. Daarbij voegt zich een aantal onderliggende sentimentindicatoren, die, zoals wij veertien dagen geleden in de Technische Belegger lieten zien, op problemen wijzen. Er is echter nog geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de weekgrafieken (dit in tegenstelling, tot de daggrafieken) en daarom zou het best mogelijk kunnen zijn dat er nog een poging onhoog wordt gewaagd. Veel zal dat niet om het lijf hebben. De daling van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat steun vinden op 371, 364, 360, 350 en als het echt slecht wordt op 330. Als dit laatste niveau wordt bereikt moet men spreken van een driedubbele dip. Een doorbreking van dit steunniveau zet de markten pas echt op scherp. Wij zien het niet zover komen. Voorlopig houden wij het op 360 tot 350 waar uiteindelijk steun zal gevonden worden. Pas wanneer het einde van het QE-programma in de VS feitelijk wordt afgekondigd zal de markt hier doorheen kunnen zakken of, volgens het adagio het bezit van de zaak is het einde van het vermaak, de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken voltooien en weer aan de volgende weg omhoog beginnen.

De Rente

Een van de triggers van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in de aandelenmarkten is natuurlijk de constante zorg over het verminderen en misschien wel stoppen van het QE-programma in de Verenigde Staten. Europa zit in een geheel andere situatie want daar heeft Draghi nog eens uitdrukkelijk gesteld, dat hij de rente in de komende jaren laag zal houden. Het is dus niet realistisch om te verwachten dat de stijging van het renteniveau, zoals men voorziet in Amerika, in Euroland zich op korte termijn zal voltrekken. Voorlopig blijft de rente hier laag ook al is de algemene drang in de wereld geneigd tot een rentestijging. Hieruit volgt dat de huidige opwaartse druk niet lang zal duren. Het eerste obstakel wordt gevonden op het niveau van 2,35%, de laatste top. Het zou ons niet verwonderen als het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken van 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daar ook nog even doorheen gaat. Wij houden het op eens stijging tot ongeveer 2,71%.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

Het is nog iets te vroeg maar de kansen stijgen dat de dollar een spurt omhoog gaat inzetten. Als dat zo mocht zijn dan wordt het niveau van 0,77 cruciaal, want daar ligt een lijn die een stijgende markt scheidt van een dalende. Als dit niveau doorschreden wordt dan is er sprake van een omgekeerd Kop/Schouderpatroon, hetwelk een verdere stijging zal inluiden. Voorlopig is het echter nog niet zover. Het wachten is op hogere koersen voor de dollar. Het is overigens minstens opvallend te noemen, dat de dollarkoers niet al veel verder is gestegen ten opzichte van de €, ondanks alle goede berichten uit de V.S. en de daar harder stijgende rente. De krapgeld politiek van de Europese overheden lijkt haar werk wat dat betreft goed te doen en te zorgen voor de door Duitsland zo vurig gewenste sterke munt.

De prijs van Zilver en Goud

In het spoor van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die de aandelenbeurzen op dit moment beheerst zijn de prijzen van de edele metalen uit hun bodempatroon gebroken. Zilver is het verst, derhalve tonen wij u hieronder de daggrafiek van het ABN Amro Zilvercertificaat. Maar de goudgrafiek geeft precies hetzelfde beeld met dien verstande dat hij iets achterligt.

Blog 20130819 Zilver Fig1

Figuur 1.

Vrijdag 9 augustus gaf de zeer korte Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken een koopsignaal. Mooi was dat, maar nog niets om over naar huis te schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken. De maandag daaropvolgend brak de certificaatprijs door de barrière die opgeworpen werd door de voorgaande top. Weer een dag later kruisten het 10- en 40-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken en werd er een golden crossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken neergezet. Het werd tijd om de eerste posities in te nemen. Vrijdag jongstleden werd een tweede barrière doorbroken en de weg ligt nu open naar boven. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken volgt het prijsgebeuren maar komt binnenkort in een overbought positie. Een korte reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is op zijn plaats, maar de weekgrafieken tonen nog veel ruimte zodat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ongetwijfeld zeer beperkt zal blijven. Zoals gezegd blijft het goud iets achter. De doorbraak door de tweede voorafgaande top heeft nog niet plaatsgevonden, maar voor de rest is het beeld hetzelfde. Als men vertrouwen heeft in de zilvergrafiek dan kan men ook een positie in het goud innemen.

De Prijs van een vat Brentolie

Inderdaad is de prijs van een vat Brentolie gaan stijgen. De rellen in Egypte kunnen de oorzaak zijn. Maar ook het steeds duidelijkere herstel van de wereldeconomische groei kan een oorzaak zijn. Hoe het ook zij, de stijging is nog niet afgelopen. De weg naar een voorgaande top op US$118 ligt nu bijna open. Eerst moet de barrière op US$112 geslecht worden. Wij zien dat wel gebeuren.

Onze Strategie

Wij hebben in een enkel geval posities in het zilver genomen. Goud gaat volgen. Enkele zwakkere aandelenposities werden afgebouwd. In onze lange termijn portefeuilles hebben wij Boskalis (te duur) ingeruild voor SBM Offshore (veel goedkoper).

Nota Bene

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag,  19 augustus 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.