Missen wij de rally in de AEX Index?

Slotkoers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 januari 2023) 748,04

Onze conclusies:

Korte termijn: positief

Middellange termijn: negatief

Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het aantal analisten dat een recessie voorspelt in de VS in de tweede helft van dit jaar neemt almaar toe. Vanochtend was het de beurt aan een strateeg van het Zwitserse UBS die waarschuwde dat het normaliserende beleid van de FED onmogelijk tot een zachte landing kan leiden maar juist een steviger soort recessie gaat afdwingen bij onze partners aan de andere kant van de Atlantische oceaan. Het voordeel hiervan is natuurlijk dat de FED dan tegen die tijd niet meer om renteverlagingen heen zal kunnen, maar analisten zien tegelijkertijd ook nog niet een einde komen aan de renteverhogingen door de FED en de ECB op de korte termijn. Daarenboven gaan analisten er steeds meer vanuit, dat een recessie in Europa desondanks zelfs vermeden kan worden. En dat levert een spagaat op. Moet je nu in rentegevoelige waarde-aandelen (big tech) beleggen, in rentegevoelige aandelen (banken en verzekeraars) of juist in meer cyclische productiebedrijven en in waarde-aandelen? Getuige de kracht van de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken Index en de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (waar banken en diep cyclische semiconductor ondernemingen relatief zwaar in vertegenwoordigd zijn) favoriseren beleggers in Europa het scenario van een blijvend hogere rente en een op zijn slechtst milde recessie in de VS. Dat de rente op de obligatiemarkten ondertussen daalt is dan vreemd, maar kan worden uitgelegd als een tijdelijke adempauze. Want die daling stelt nog niet zoveel voor. Dat ondertussen de yield curveEen curve die de effectieve rente percentages weergeeft van obligaties met verschillende looptijden. De helling van de curve geeft de snelheid aan waarmede het percentage stijgt of daalt naarmate de looptijd langer is. Teresa Fernandez is van mening dat de relatie tussen de 10-jaars Treasury en de 3-maands Treasury een goede indicatie geeft van de stand van de markt. Een stijging van de verhouding wijst op een stijgende aandelenmarkt en omgekeerd. Als de Ratio op 3,5 of hoger ligt betekent dit dat men long in de S&P500 moet gaan en wanneer de ratio negatief is moet men een shortpositie innemen in de S&P500. Copyright Vladeracken almaar vlakker wordt ontgaat beleggers kennelijk ook, want dat zou juist slecht voor banken moeten zijn. Die leven immers van het verschil tussen de doorgaans lagere korte rente op spaartegoeden en de doorgaans hogere rente op bijvoorbeeld hypotheken. En een wereldwijde recessie kan toch moeilijk als positief voor de vraag naar chips gezien worden. Dit verklaart ondertussen allemaal wel de relatief zwakke ontwikkeling van de Nasdaq 100 IndexEen index samengesteld uit de 100 naar marktwaarde gemeten grootste, meest verhandelde, nonfinancial aandelen met een notering op de Amerikaanse schermenbeurs. Copyright Vladeracken. Die blijft dit jaar tot op heden flink achter bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Het maakt de koersstijging van onze Nederlandse hoofdindex uiterst verdacht en gevaarlijk.

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

De vraag of wij de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken missen is daarom sterk van het moment waarop de vraag gesteld wordt afhankelijk. Kijkend naar figuur 1 zou men kunnen denken, dat een relatief groot saldo liquiditeiten, zoals wij dat momenteel aanhouden voor onze klanten, te conservatief is. En inderdaad, wij lopen enkele procentpunten achter op de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken dit jaar. Maar de indicatoren in de grafiek ogen allemaal erg overbought en vragen minstens om het afzwakken van het stijgingstempo. Een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zou in deze figuur vooral positief uitgelegd kunnen worden. Feit is dat deze rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken sinds het dieptepunt van oktober al een aardig eind op weg is en een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van een grotere orde alweer op de loer ligt. Dit is duidelijk niet het moment om flink inkopen te doen op de aandelenmarkten, ook niet als dat nog even voor een groeiende achterstand zal zorgen.

De 10-jaars rente in Europa en de VS

Afgelopen week is de rente in Europa en in de VS op de obligatiemarkten weer iets gezakt. De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken index steeg nog iets maar raakte daarbij een korte termijn dalende trendlijn en viel prompt weer terug. De Amerikaanse 10-jarige Treasury Index steeg ook iets, maar viel stil net onder de vorige korte termijn top. Er viel daarmee ook afgelopen week weer geen definitieve beslissing en het wachten op een duidelijke richting blijft dus voortgaan. Ondertussen naderen we de volgende renteveranderingen in de VS en n Europa met daaraan voorafgaand opnieuw de onzekerheid over hoeveel de rente dit keer verhoogd gaat worden. Algemeen wordt uitgegaan van 0,25% in de VS en misschien nog 0,50% in Europa. Belangrijker gaat daarom zijn wat de heer Powell en mevrouw Lagarde vervolgens in hun toelichting zeggen. Is het voorbij of gaan we verder omhoog en zo ja hoeveel dan? Geduld is hier dus wederom het devies.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

En ondertussen zakt de $ almaar verder. Vrijdag bereikte de $ de volgende, dit keer zeer belangrijke steun op 0,92 en vanochtend lijkt die grens alweer gebroken te zijn. Dit moet nog wel op de weekgrafieken bevestigd worden, maar als de $ deze week niet herstelt, dan komt de volgende fors lagere steun in het vizier op 0,84, een daling van nog eens 8 cent!

De Brent Olie prijs

De olieprijzen herstelden vorige week enigszins, maar het herstel mag geen naam hebben en vond plaats binnen een almaar smaller wordende marge. Voor Brent is de te nemen grens aan de onderkant US$77 en aan de bovenkant US$95 per vat. Daartussen betekent elke beweging in feite niets. Ons koersdoel blijft vooralsnog US$61 per vat.

De prijs van een troy ounce Goud

In $’s gemeten nadert de prijs van een troy ounce Goud nu de top uit 2022 (vlak onder US$2.250). In € gemeten is de koers nu aangekomen tegen de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken, die samenvalt met de top uit 2020. Een adempauze op dit punt is niet geheel onlogisch. Toch moet men er vanuit gaan dat de goudprijzen in de wereld verder gaan oplopen. Vorige week kwamen de Centrale Banken van Zwitserland en België met cijfers waarbij beide indiceerden, dat er mogelijk een herkapitalisatie aan zit te komen. Dat betekent dat de nationale overheden van Zwitserland en België miljarden aan nieuw kapitaal moeten gaan storten in het vermogen van deze centrale banken. De argument is te vinden bij de enorme verliezen die deze banken leiden op de aangekocht obligatieportefeuilles door de fors stijgende rente. Die verliezen zijn zo groot, dat het eigen vermogenHet gestort kapitaal + alle reserves + ingehouden winst (zie ook boekwaarde). Copyright Vladeracken van de centrale banken dreigt te verdwijnen. Dit is een probleem dat zich bij veel meer centrale banken inde wereld gaat voordoen en dat kan het vertrouwen in deze centrale banken dusdanig aantasten, dat velen zich gedwongen gaan voelen om meer goud op de balans te zetten.

Strategie

Wij blijven voorzichtig in deze markt maar hebben vanochtend wel aandelen EasyJet aangekocht in de Europa Selector-portefeuilles.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

17 januari 2023 11.00 ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Eurozone
18 januari 2023 ..4.00 Rentebesluit Japanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
18 januari 2023 11.00 Europese inflatiecijfers HCIP
18 januari 2023 14.30 Amerikaanse detailhandelscijfers (consumentenbestedingen)
18 januari 2023 20.00 Publicatie Beige Book van de Amerikaanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken (FED)
19 januari 2023 14.30 Cijfers Amerikaanse huizen- en arbeidsmarkten
25 januari 2023 10.00 IFO-cijfers zakelijk klimaat Duitsland (producentenvertrouwen)

Het World Economic forum is in Davos van start gegaan. Een enkele keer kan dat tot bijzondere aankondigingen leiden die van invloed kunnen zijn op financiële markten en dan meestal een verrassing zijn met soms scherpe uitslagen tot gevolg. Daarnaast is het cijferseizoen weer losgebarsten.

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 6 februari 2023 verschijnen.

Den Haag, 16 januari 2023
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer
De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en s

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.