Reactie nog niet voorbij

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (21 december 2020) 625,25.

Onze conclusies:

 

Korte termijn:                         vriendelijke reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken

Middellange termijn:               positief

Lange termijn:                        positief

 

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Ondanks de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die ontegenzeggelijk aan de gang is, zag men de beurzen in Europa stijgen. De DAX stond bovenaan met 3,9% maar in Amsterdam mocht men met 1,75% ook tevreden zijn. In Amerika gingen de beurzen ook omhoog maar zij bleven duidelijk achter bij Europa. (0,4% voor de DJIA en 1,2% voor de S&P500), waarschijnlijk vooral omdat de $ juist daalde afgelopen week. Maar los van Europa zag men geen verbetering in de indicatoren. De conclusie moet dus zijn dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet over is en er dus sprake is van een zogenoemde “running correction”. De weekgrafieken zijn in de meeste markten nog positief en de maandgrafieken zien er zonder meer mooi uit. Natuurlijk blijft het feit bestaan dat de afstanden tussen koers en de gemiddeldes te groot is. Er zal dus iets gaan gebeuren maar er zijn geen indicaties dat het al zover zou zijn. Ook in de onderliggende sentimentindicatoren zien wij geen aanwijzingen dat de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken zich op korte termijn zou inzetten. De langere termijn bevindt zich nog steeds in een duidelijke hausse; het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken is stijgende en de MoneyFlow is positief. De Call/Put Ratio in Amsterdam lag afgelopen week hoog maar het was geen top. De volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken blijft nog te hoog en dat vormt samen met de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken de dreiging, die boven de markt hangt. Maar deze lijkt pas toe te slaan in het nieuwe jaar. Wij gaan met vol vertrouwen de kerstweek in.

 

De AEX Index op dagbasis

 

 

 

Het beeld dat de grafiek in bovenstaande figuur oproept zegt eigenlijk dat er een minidip voorbij is. En als Beursplein 5 de enige beurs in de wereld was dan zouden wij met deze conclusie kunnen leven, maar het is slechts een van de weinigen onder velen en dat maakt een duidelijke, positieve conclusie onzeker. Toch is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onderaan in de figuur positief. Alleen de CCI is gaan dalen, maar dat is een zeer gevoelige indicator en dat houdt in dat hij het minst betrouwbaar is. De beurs is uit een kort consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken patroon gekomen, heeft een pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken ingezet en is daarna weer gaan stijgen. Niets op aan te merken zo lijkt het. Er is wel een ander gevaar en dat is de afstand tussen de koers en het MA200. Deze is nu ruim 11%. Dat is te groot, maar dat wil niet zeggen dat hij niet groter kan worden. Wij zien dat ook gebeuren omdat de week- en de maandgrafieken nog positief zijn. Mocht er zich toch onverhoopt een daling inzetten dan verwijzen wij u naar de steunniveaus zoals wij die hebben ingetekend in de grafiek.

 

De Rente

Na de sterke daling in de voorgaande week is de rente nu iets gestegen, maar het mag (nog) geen naam hebben. Het ziet er naar uit dat de stijging nog niet is afgelopen.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar is verder gedaald, maar nu lijkt toch weer de richting omhoog te worden ingeslagen. Het ziet er echter niet naar uit dat dit herstel een grotere omvang zal krijgen, want de middellange en lange termijn trends zijn dalende.

 

De Brent Olie prijs

De Brentolieprijs is verder gestegen. Een daling van enige omvang lijkt nog niet in zicht. Hier speelt wel de $ nog een rol, naarmate die meer zakt is een stijging van de olieprijs niets anders dan een stabilisatie in €.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud is weer boven zijn gemiddeldes gekomen. Dit ziet er dus goed uit maar niet vergeten mag worden dat ook deze prijs in dollars noteert. En zoals al gezegd, een dalende dollar houdt de eventuele winst van de stijging dus enigszins tegen.

 

Strategie

Wij blijven voorzichtig aan de koopkant, maar concentreren ons op de achterblijvers die moeten kunnen profiteren van een aantrekkende economie. Zo kochten wij afgelopen week in de Europa Selector aandelen in het Franse Manitou (een fabrikant van landbouw- en grondverzet machines).

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

22 december 2020      8.00  Duitse cijfers consumentenvertrouwen

23 december 2020    16.00  Michigan Consumentenvertrouwen (VS)

30 december 2020    20.00  Vrijgave notulen laatste vergadering FOMC (VS, rente)

 

In de laatste week van het jaar zijn veel beurzen gedurende enkele dagen dicht en zullen omzetten laag zijn.

 

En de vraag die in Europa nu pregnant wordt: komt er nu wel of niet een harde BrexitHiermede wordt een exit van het Verenigd Koninkrijk uit de Euro aangeduid. Men noemt het ook wel Brixit. Copyright Vladeracken? Gezegd moet worden dat politici in Europa en in Engeland zich enorm moeten schamen voor het feit dat er nog altijd geen overeenstemming is. Elke vrachtwagenchauffeur, visser, kortom, elke ondernemer en werknemer, die van de handel met elkaar en de activiteiten op elkaars grondgebied afhankelijk zijn, wordt momenteel persoonlijk geraakt. Maar het maken van slachtoffers is bij de meeste politici zelden een probleem. Verantwoordelijkheid nemen daarentegen wel!

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 4 januari 2021 verschijnen.

 

Den Haag, 14 december 2020

Gijsbrecht K. van Dommelen

Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken

www.vladeracken.nl

 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.