SolarWorld, ook voor de obligaties is het te vroeg

(publicatiedatum: 22 juni 2012)

Vorige week hebben wij aandacht besteed aan het Duitse bedrijf SolarWorld AG. Wij deden dit mede naar aanleiding van een artikel dat op het internet verscheen over obligaties van het bedrijf. Deze zouden een hoog effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van 33% per jaar hebben. Wij concludeerden toen aan de hand van een kort overzicht van enkele financiële details over het bedrijf en naar aanleiding van de koersgrafiek van de onderneming dat de aandelen voorlopig verre van interessant zijn. Wij beloofden om in een vervolg op dit artikel ook aandacht te besteden aan een tweetal op de beurs verhandelbare obligaties van het bedrijf.

Voor de goede orde zij vermeld dat wij geen posities hebben voor onze cliënten in dit bedrijf, noch in enig ander bedrijf in deze sector, of het nu aandelen of obligaties zijn.

Obligaties SolarWorld

Er zijn aan de beurs van Luxemburg twee obligaties genoteerd van SolarWorld. Het gaat om:

SolarWorld 6.125% 2010 per 21-01-2017    ISIN-code    XS0478864225

Deze lening is € 400 miljoen groot met een nominale waarde van € 1.000,- per stuk. De lening is zonder specifiek onderpand uitgegeven en is niet-achtergesteld. U komt dus als crediteur aan de beurt nog vóór de aandeelhouder om uw geld terug te krijgen, maar de fiscus en partijen die een specifiek onderpand hebben bedongen hebben voorrang op u. De obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken geeft een couponrente van 6,125% over de nominale waarde. De koers van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken noteert momenteel 29,75%. Als de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken wordt afgelost, dan is op deze koers het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken 50,6% per jaar.

SolarWorld 6.375% 2011 per 13-07-2016    ISIN-code    XS0641270045

Deze lening is € 150 miljoen groot met een nominale waarde van € 1.000,- per stuk. Ook deze lening is niet achtergesteld en is zonder specifiek onderpand uitgegeven. De obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken geeft een couponrente van 6,375% over de nominale waarde. De koers van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken noteert momenteel 36,75%. Als deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken wordt afgelost, dan is op deze koers het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken van deze obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken 45,1% per jaar.

Koersontwikkeling

Vrij snel na de uitgifte van de laatste obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken in juli 2011 is de koers van beide obligaties ingestort. Uiteindelijk werd een dieptepunt bereikt van 25% respectievelijk 30% begin mei van dit jaar. Ook hier is van bodemvorming nog geen sprake. De eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken van betekenis ligt rond 52%. Natuurlijk kunt u nu goedkoop instappen. Maar zolang de neerwaartse spiraal waarin het bedrijf zich bevindt niet is gekeerd moet u gaan zoeken naar signalen die er op kunnen wijzen dat deze obligaties meer zijn dan een “alles-of-niets”-gok.

Figuur 2.

En die signalen zijn te vinden in de koersgrafieken van het aandeel en van de obligaties. Pas als daar sprake is van bodemvorming mag u verwachten dat de verkopers uit de markt zijn en dat de “short”-spelers begonnen zijn om zich in te dekken. Dit soort beleggers zit doorgaans zeer dicht op het betreffende bedrijf en de bedrijfstak waarin het bedrijf opereert. U moet als belegger hierop niet vooruit willen lopen.

Beide obligaties zullen een prachtige koerswinst laten zien als het bedrijf de obligaties gaat aflossen. Maar de snel verslechterende solvabiliteitMaatstaf voor de financiële soliditeit van de onderneming. Copyright Vladeracken van het bedrijf (zie ons vorige artikel voor de details) moeten u voorzichtig maken. Het is niet voor niets dat de koersen van deze obligaties zo fors gedaald zijn in zo’n korte tijd. De markt twijfelt kennelijk ernstig aan de vraag of deze obligaties daadwerkelijk afgelost gaan worden.

Conclusie

En dus geldt ook voor de obligaties van SolarWorld vooralsnog het oordeel: AFBLIJVEN!

Den Haag, 22 juni 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt en/of heeft belegd in sommige van de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten zijn niet risicoloos.