De aanval geopend

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (27 juli 2020) 563,95.

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn:positief (?)
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Er zijn twee belangrijke feiten te melden die negatief uitwerken op de beurzen. Het is de Coronacrisis en het is het geschil tussen de VS en China. Van beiden is er weinig goeds te verwachten in de komende periode. Maar technisch gezien is het de normaalste zaak van de wereld dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken heeft toegeslagen. De markt was veel te ver doorgestegen zonder dat er een werkelijke rustpauze optrad, waarin de markten hun kaf konden uitschudden. De grote stijging, die nu achter de rug ligt, deed zich vooral voor in de nieuwe tech- en internetbedrijven. Afgelopen vrijdag publiceerden wij een blog waarin wij op twee aandelen wezen (Amazon en Tesla), die een neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken waren genaderd van een dubbele top patroon. Tesla brak daar vrijdag doorheen, Amazon herstelde zich in de laatste beursuren. Hij ging er intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken dus wel doorheen maar hij sloot boven / op de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken. Dit was het geval overigens voor veel van de “nieuwe” bedrijven en in zoverre, zo zou men kunnen stellen, kan de belegger rustig gaan slapen. Maar er gebeurde gisteren meer. De S&P500 bijvoorbeeld viel uit zijn technische patroon. Dit was ook het geval bij de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en vele andere beursindexen. De S&P500 is daarbij nog boven zijn MA20 gebleven, maar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is (tezamen met velen) daar al doorheen gezakt en ligt nu dicht bij zijn MA200. De indicatoren op de daggrafieken zijn overal dalende. Met deze gegevens kan men zich tegen beter weten in natuurlijk in slaap wiegen door te stellen dat het allemaal wel mee zal vallen, maar de grote beleggers, die steeds gedreven worden door verwachtingen zullen op dit moment weinig aanleiding vinden om nieuwe long posities in te nemen. Eerder zullen ook de verwachtingen ten aanzien van de (op dit moment zich snel herstellende) economie gedempt worden. Daar voegt zich bij het feit dat de banken (en dat is niet alleen het geval in Nederland) het op dit moment druk hebben met het verwerken van nieuwe rekeningen. Blijkbaar stapt de kleine man massaal in de markt. Dat tekent de tijd waarin smart money zijn posities opgeeft. Het goede nieuws is dat de weekgrafieken nog steeds in een stijgende modus zitten. Dit feit betekent onderliggende sterkte, maar als de nieuwe bedrijven inderdaad hun te ver doorgeschoten posities gaan corrigeren dan kan het haast niet uitblijven dat de weekgrafieken ook een herstelperiode in treden. Dat zou betekenen dat in de komende periode het principe van de Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken de beurzen gaat beheersen. Wij gaan er (nog) niet vanuit dat dit betekent dat de markten een zeer zware correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tegemoet gaan. De nieuwe bedrijven zijn hiervoor financieel te sterk, maar bovendien zijn veel aandelen in de “oude hoek” erg goedkoop en zijn koersdalingen in die hoek minder waarschijnlijk. Maar wel is het hoog tijd om de portefeuilles serieus te gaan bekijken en de kasposities te gaan vergroten.

De AEX Index op dagbasis

Wij hebben het oplopende kanaal in bovenstaande daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken (bruin) gestippeld getekend. Vrijdag is de koers daaruit gevallen. Binnen dit kanaal is ook een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken te onderkennen, die wij met blauwe lijnen hebben neergezet. Ook daar is hij uitgevallen. Tegelijkertijd kruiste hij het MA20 (in de verkeerde richting). Met dit alles ziet het er nu naar uit, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zich heeft ingezet. Met een slotwaarde van 563,95 ligt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu 3 punten boven het MA200 (560,94) en nog 5,5 punten boven het MA50 (557,73). Uiteraard vormen deze beiden een forse steun, maar wij geloven niet dat deze steun voldoende zal blijken. Hiervoor hoeft men het oog maar te richten op de indicatoren onder in het beeld. Ze zijn dalende en er is nog geen enkele indicatie, anders dan dat de CCI al diep begint te liggen, dat het nu met de daling gedaan is. Als men een doel voor deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken berekent dan komt men op ruwweg 450 (maar dat lijkt ons erg pessimistisch omdat zoals gezegd dan ook de “oude aandelen” fors moeten inleveren). Bij dit alles moet niet vergeten worden, dat de bedrijven die in Nederland zijn genoteerd en die zich ook in de grote vijver van nieuwe tech- en internetbedrijven bevinden eveneens in een daling terecht zijn gekomen. Zo noemen wij Adyen, ASML, JustEat Takeaway en Prosus als voorbeelden, waarbij Takeaway het minst gestegen is en derhalve ook de kleinste afwijking van het MA200 kent. Rest ons nog te wijzen op de Call/Put Ratio, die voor wat Amsterdam betreft op dit moment hoog ligt (hij gaat dus dalen – Calls worden verkocht, Puts worden gekocht), dat de MoneyFlow achterblijft, maar dat het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gelukkig nog gering is. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moet nu zijn beloop krijgen. Het is dus afwachten geblazen maar intussen is het goed om te kijken of men de kaspositie kan vergroten.Een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken blijft dus boven de markt hangen.

De Rente

In de VS steeg de rente maar in Europa bleef hij vrijwel gelijk aan vorige week. Voor beide markten zien wij eerder een daling dan een stijging in het verschiet liggen.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar heeft zich verder verzwakt en deze tendens lijkt nog niet afgelopen. Ook op iets langere termijn is er geen positief woord over de dollar te vertellen. De euro zal dus sterker worden.

De prijs van een vat Brentolie

Het merendeel van de indicatoren betreffende de Brent Index is positief. Hierdoor zou men kunnen veronderstellen, dat de olie duurder wordt, maar als dat al zo is dan lijkt het langzaam te gaan. De grote voorraden zitten de markt dwars en daar komt bij dat het coronavirus in veel landen nog negatief uitwerkt op het verbruik.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud ligt nu boven US$1.900 en er is nog geen teken te bespeuren als zou aan de stijging een einde komen. Het Goud blinkt dus weer en zolang dat het geval is, is het een opsteker in een effectenportefeuille die een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken moet meemaken.

Strategie

Afgelopen week zijn twee posities in de Fund Selector-portefeuille geliquideerd, min of meer toevallig maar wel op goede koersen, omdat de betreffende trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken-emittent (Amundi) de fondsen geliquideerd heeft. Wij zoeken momenteel alternatieven voor deze fondsen. Verder staan wij nog even aan de zijlijn aangezien wij enkele weken geleden al posities enigszins hebben uitgebreid.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

27 juli 2020 10.00 IFO-verwachtingen (sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken) voor Duitsland

29 juli 2020 20.00 Rentebesluit FED en publicatie monetair beleid

30 juli 2020 10.00 Bruto binnenlands product Duitsland

30 juli 2020 11.00 Consumentenvertrouwen Europa

30 juli 2020 14.30 Werkgelegenheid en consumptiecijfers VS

31 juli 2020 11.00 Bruto binnenlands product Europa

3 augustus 2020 3.45 Binnenlandse PMI-cijfers China

3 augustus 2020 8.00 Industriële productie over de maand juli voor Duitslan

De race om de Amerikaanse presidentsverkiezingen is nu in volle omvang begonnen. Voorlopig leidt dat tot een verdergaande polarisatie, compleet met wapengekletter tegenover China en de inzet van gewapende federale troepen door President Trump in gebieden waar een Democratische gouverneur aan het roer staat. Dit gevoegd bij het weer opflakkeren van deCovid-19 pandemie kan voor veel onrust zorgen op de markten.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 3 augustus 2020 verschijnen.

Den Haag, 27 juli 2020
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.