Tweespalt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (26 augustus 2019) 542,09

Onze conclusies:
Korte termijn:onbepaald
Middellange termijn:negatief
Lange termijn:negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was niet Powell, maar de Chinezen die een antwoord gaven op de Trump-maatregelen en vooral het antwoord van Trump daarop, dat de markt deed instorten. En toen kwam het Amerikaanse bedrijfsleven ook nog eens vertellen dat ze geen behoefte eraan hadden om de Trump instructies te volgen. Zij blijven met hun productie liever in China zitten. De chaos is met dit alles, zo ziet het ernaar uit, helemaal compleet. De handelsoorlog heeft zich versterkt en er lijkt geen einde in zicht. De vraag is of de financiële markten volgende week tot enige rust komen, nu een aantal maatregelen genomen is en het er daarom niet naar uitziet, dat er op korte termijn nieuwe komen. En Boris zwoegde voort. Hij lijkt de komende maand rustig te blijven nu hij in samenspraak met Merkel, aan het werk gaat. Dat hij er uit gaat komen zou een wonder zijn.

De financiële markten leverden de winst dus in. En daarmede is er de laatste drie weken eigenlijk niets gebeurd. De S&P500 zette op 5 augustus een intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken low van 2.822. Op 15 augustus volgde een intradayHet koersverloop binnen een handelsdag. Copyright Vladeracken low van 2.825 en afgelopen vrijdag reikte het dieptepunt tot 2.834 (let op deze laatste bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is nog niet bevestigd). Drie bodems achter elkaar maar iedere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken was hoger dan zijn voorganger. Dit is nog steeds geen negatief verhaal, maar de technische beloften, die wij in eerdere blogs beschreven, zijn nog niet uitgekomen. De komende dagen zullen ons leren of het niet zo vaak voorkomende fenomeen van drie bodems achter elkaar ditmaal opgeld zal gaan doen, de andere mogelijkheid, een verder terugvallen van de markt, zou passen in de middellange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken, die negatief is. En er zijn wel degelijk argumenten aan te voeren dat het zover zal komen. Het zijn vooral de sterk achterblijvende omzetten, die een dergelijk scenario ondersteunen. Maar er zijn ook argumenten die daar tegen pleiten. Men moet dan denken aan de steunniveaus waarop de markten zijn aangekomen en die al drie weken lang een verdere daling beletten. Hierbij gaat het om het MA 50 (S&P500) of het MA200 (Europa) en natuurlijk is het de sterk overtrokken markt, op de middellange termijn gezien, die schreeuwt om een herstel (men leze een stijging).

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1

De mogelijke neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken op 551 vormde de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Maar het waren de Chinezen, die voor de eerste tegenvaller zorgden. Powell’s uitspraken konden dit nog corrigeren, maar toen Trump met zijn tweets kwam was het met de stijging gedaan. Er heeft zich nu misschien een Kop/Schouder patroon gevormd, dat men bijna overal ziet (ook bij de S&P500 als men slotkoersen neemt) maar dat patroon is dan nog niet af. De bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van vrijdag moet nog met een hogere koers bevestigd worden. Maar als dat niet onmiddellijk zou gebeuren dan is er nog altijd ruimte tot aan 528. Zolang de koers daarboven blijft is dit patroon mogelijk. En als het afgemaakt wordt dan is het een positief patroon dat de markt toch 23 punten. Vanuit de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, hoger kan brengen. Hiermede zal niet het kritische niveau van 576 doorschreden worden maar het plaatje zal er in een dergelijk geval veel positiever uit gaan zien. Gesteld moet worden dat de indicatoren niet direct aanleiding tot een positieve stemming geven. De Oscillator (ook het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram dat niet getoond wordt) is gaan dalen. Dit is met een daling van slechts één dag nog geen onoverkomelijk probleem, zoiets komt vaker voor (zie bij vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken) maar positief is het niet. De CCI is ook gaan dalen maar hij heeft zijn stijgende gemiddelde nog niet doorschreden. Ook dit is daarmede nog niet duidelijk negatief. Men ziet in deze twee indicatoren geen reden om te stellen dat de markt oversold is, maar in andere meer langere termijn grafieken is dat wel het geval. De ruimte voor een daling in de indicatoren, die wij hier tonen is niet bijzonder groot. Al met al kan het dus vriezen of dooien, waarbij wij verwachten dat er na vorige week vrijdag enige kalmte op het politieke front komt en mocht dat zo zijn dan worden wij toch nog optimistisch.

Maar let op, het patroon dat zich aan het ontwikkelen is, mag dan op korte termijn voor enige lucht kunnen zorgen, wij sluiten een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken vanaf de huidige niveau’s tot zelfs in de buurt van 560 – 570 niet uit, de iets langere termijn is nog altijd omlaag gericht. En speculeren tegen de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken in is niet verstandig. Dus wij adviseren niemand om op dit moment long in de markt te gaan!

De Rente

De BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken FutureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken daalde iets. De rente steeg dus en het technische plaatje zowel in de dag- als in de weekgrafiek ziet er niet positief uit. Dat wil zeggen dat het wel eens zo kan zijn, dat de rente iets gaat stijgen. Dit zou in lijn zijn met de uitspraken van Powell de afgelopen week, maar de vraag staat natuurlijk wagenwijd open wat voor stenen Trump in dat geval in de vijver gaat gooien?

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar liet het afweten en het ziet er niet naar uit dat er snel verandering in het negatieve beeld komt.

De prijs van een vat Brentolie

Op weekbasis gezien begint het technische plaatje er iets beter uit te zien, maar het houdt nog niet veel over. Er zijn geen aanwijzingen dat het tij komende week zal opklaren. Voorlopig kan de autobezitter zich in de handen wrijven, maar de belegger in hem kan niet vrolijk worden.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud voelde zich fijn met de problemen op de handelsmarkt. Maar het is niet meer dan een uitstel want de markt is sterk overbought. Er zal een dezer dagen een herstel moeten optreden, dat de prijs lager zal brengen, maar dat lijkt op dit moment toch geen grote impact te gaan hebben. De prijs van zilver bereikte een nieuwe top, maar ook hier ziet men dat de situatie erg overtrokken is.

Strategie

Wij zijn nog steeds op zoek naar een moment om verder uit de markt te stappen.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

26 augustus 2019      10.00   IFO Verwachtingen voor Duitse economie
26 augustus 2019      14.30   Cijfers over bestedingen aan duurzame goederen in de VS
28 augustus 2019        8.00  consumentenvertrouwen Duitsland
29 augustus 2019      14.30   Cijfers over de Amerikaanse economie, bestedingen en werkgelegenheid
30 augustus 2019      11.00   Europese inflatiecijfers
3 september 2019     16.00   Inkoopmanagerscijfers VS

Het cijferseizoen is vrijwel voltooid, overwegend vielen de cijfers mee, mede omdat analistenverwachtingen niet erg hoog gespannen waren.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 26 augustus 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken VermogensbeheerDe handelsnaam van Vladeracken BV. Een vermogensbeheerder met een vergunning in Nederland. Copyright Vladeracken
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.