Het zou weer een mooie week moeten worden

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (10 december 2017) 547,22

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Beurzen zien er op weekbasis weer prima uit

In Amsterdam steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken afgelopen week met een kleine 12 punten. Dit leverde voldoende kracht op om de weekindicatoren te doen draaien. En hiermede is het plaatje plotseling veel gezonder worden. Dit geldt voor alle markten, overal is de weekmoman nu stijgende. Van de dagmoman kan nog niet overal hetzelfde gezegd worden. Zo laat de dagmoman van de Dow Jones Industrial Index (van alle markten) het nog afweten. De week, ook die van de DJIA, mag er dan positief uitzien het gevaarlijke feit blijft bestaan dat de Amerikaanse markten zeer, zeer, zeer overbought zijn. En hierdoor hangt er dus nog steeds een korte termijn zwaard boven de markt. Het Congres moet voor Kerstmis de verschillen in de belasting wetgeving, die er zijn ontstaan bij de behandeling in de senaat t.o.v. het eerdere door het congres aangenomen voorstel, wegpoetsen, waardoor uiteindelijk de wet een feit moet worden. Maar als men daar niet in slaagt dan zakt alles als een plumpudding of misschien zelfs wel als een Eindhovense parkeergarage, in elkaar. De berichten over de mogelijke overeenstemming betreffende deze belastingwetgeving, zoals die bij ons overkomen, zijn niet negatief maar een duidelijke inschatting hebben wij nog niet gezien. Tot 22 december uiterlijk kan de markt zijn gang gaan, zou men kunnen zeggen, want dan moet Amerika het uiteindelijk weten. Qua technische analyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken zit niets een stijgend scenario tot die datum in de weg, Wij nemen hieronder een weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op en daaruit zult u zien dat de markt in Amsterdam voor een nieuwe poging staat een eerdere top te breken. En als de andere zwaarden (wij tellen er nog steeds een behoorlijk aantal), niet gaan vallen dan gaan de markten een mooie kerstrally tegemoet.

De weekgrafiek van de AEX Index

Figuur 1.

Op 30 juni van dit jaar eindigde de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, daarna werd de stijging hervat. Met een onderbreking door een microdip werd op 3 november een top gezet op 557. Hierna bleek er een bezinning nodig, die de markt 23 punten kostte. Opnieuw dus een microdip. Maar vorige week werd de opgang hernomen. Het MA10 werd opwaarts doorschreden en de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ging (eindelijk!) omhoog. De Slowed Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken, die teleurgesteld had door zijn relatief diepe ligging, (negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken) heeft de stijging ook hervat maar hij heeft nog geen cross gemaakt. Dit laatste is dus het enige negatieve punt in de figuur. Maar alles samen nemende zien wij de markt verder doorstijgen en dat betekent, dat er een aanval in het vat zit op de voorgaande top van 30 juni (let op wij hebben het steeds over het slot van de week) 2007 (dus van 10 jaar geleden) van 563,98. Dat zijn maar 16 punten, zal de pessimist zeggen, en dat is misschien wel waar als men aan veertien dagen optimisme denkt, maar het Amerikaanse Congres kan nog altijd voor verdere euforie zorgen. De vraag of de opgang veel langer gaat duren, valt echter buiten het bereik van dit weekcommentaar. Wij gaan vol goede moed de nieuwe week in. Voor het geval dat het allemaal een beetje tegen gaat vallen hebben wij ook enkele steunniveaus ingetekend.

De Rente

Voor de pensioenfondsen is het goed vervelend, dat de rente zo tegen het einde van het jaar een spurt naar beneden heeft ingezet. Met een slotstand afgelopen vrijdag van 0,39% ligt hij op een sterke steun, maar de indicatoren zijn niet erg positief. Opvallend is het dat de 3-maand Euribor plotseling is gaan stijgen. Dat duidt op een vlakker wordende yield-curve, een fenomeen dat in de VS al langer aan de gang is. En dat is heel vaak een voorbode van een economische terugval of zelfs recessie!

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar smokkelde er heel langzaam ruim een puntje bij. Er ligt een forse weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 87 en de weg daarnaar toe is nog lang. Voorlopig houden wij het erop dat hij daar opnieuw bij Waterloo uitkomt.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie schommelt nu al 6 weken rondom een weerstandlijn, die op dat niveau ligt. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen, dat hij dit gebied op korte termijn gaat verlaten, De weg naar US$69 blijft open, maar voorlopig – zo ziet het er naar uit – zal men met iets lagere prijzen rekening moeten houden.

Het Goud

Met, zoals het er naar uitziet, een positieve beurs mag men niet veel van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken verwachten. De grafieken vertellen dan ook dat de World Gold Index op weg is naar zijn dieptepunt van juli van dit jaar, toen er gedraaid werd op US$1.205. Uitgaande van een koers van nu op US$1.248 zouden er dus nog 43 punten af moeten. Technisch gezien lijkt dit inderdaad de weg die gevolgd gaat worden.

Strategie

Met name in onze fundamentele portefeuille hebben wij afgelopen week enige averij opgelopen. Zowel Arcadis als BAM zijn posities in dit model en dat heeft geld gekost. Maar vooralsnog zullen wij hier geen afscheid van nemen. De problemen kunnen groot blijken te zijn, maar de reacties waren voor het ogenblik veel te scherp.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

12 december 2017 11.00 ZEW Sentimentindicatoren Duitsland
13 december 2017 11.00 Industriële productie Eurozone
13 december 2017 14.30 Inflatiecijfers VS
13 december 2017 20.00 Rentebesluit Amerikaanse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken-stelsel
14 december 2017 13.00 Rentebesluit Britse Centrale BankDe Bank der banken. Bij deze bank kunnen andere banken terecht om geld te lenen en om geld te parkeren. De CB houdt toezicht op de financiële positie van de banken en zij is verantwoordelijk voor de uitgifte van bankbiljetten. In Nederland is het De Nederlandsche Bank (DNB). In Europees verband werkt zij samen met de Europese Centrale Bank en in het kader van Euroland is zij daaraan in zekere zin ook ondergeschikt. In de V.S. vervult de FED de rol van Centrale Bank. Copyright Vladeracken
14 december 2017 13.45 Rentebesluit ECB

Hele week: discussies in het congres over de belastingplannen van President Trump

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 11 december 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.