De veelzijdige Volatility Index, deel 4

Afdekken van de portefeuille – instappen

In een drietal artikelen hebben wij u laten zien hoe profijtelijk de signalen kunnen zijn, die de VIX (in combinatie met de VXN) afgeeft, als men long of short wil gaan in de S&P500 of direct in de VIX. Wij hebben u één aanpak getoond. Deze aanpak is natuurlijk niet de enig mogelijke. Wij hebben niet gezocht naar betere systemen. Wij hebben ook niet geoptimaliseerd. Wij hebben u alleen maar getoond wat in ons bestand zit en (u hebt het uiteraard begrepen) waar wij tevreden over zijn. Ongetwijfeld zullen er lezers zijn die iets beters te bieden hebben of die iets beters vinden, dat horen wij dan overigens graag.

Portefeuilles afdekken met putopties

In dit artikel willen wij ingaan op de VIX als middel om uw portefeuille af te dekken. Het afdekken van portefeuilles is een zeer moeilijk en lastig karwei. Een van de problemen is om het juiste moment te kiezen. Wij geven een voorbeeld met het gebruik van Putopties. Als men ze te vroeg koopt dan krijgt men in eerste instantie niet alleen een fors verlies aan de broek maar als de beurs doorstijgt is de top van de waarde van de portefeuille nog steeds ongedekt. En als men te laat is en men moet kopen in de daling dan is de verwachtingswaarde dermate sterk opgelopen dat de prijs van de opties veel te duur is. Daarenboven moet men nog een groot aantal opties meer kopen, omdat de verwachtingswaarde uiteraard alleen maar verlies en geen dekking oplevert.

Portefeuilles afdekken met de VIX

De VIX is veel interessanter. Hieronder laten wij u een grafiek zien van VIXN (een nieuwere versie van de VIX) en de S&P500 index. Wij nemen de VIXN omdat we er meer koersen van hebben, maar de twee, de VIX en de VIXN, ontlopen elkaar niet veel.

Figuur 5.

Geschiedenis

De koersen lopen van 1992 tot heden. Bovenaan vindt u de VIXN (wij noemen hem in het vervolg gewoon VIX) en onderaan in de grafiek staan de koersen van S&P500, alles op maandbasis. Wij hebben maandkoersen genomen opdat wij u een volledig overzicht kunnen geven. Wij hebben twee verticale lijnen getekend, beide op een top van de S&P500. Dat zijn de momenten waarop u zo graag zou zijn ingedekt tegen een daling. Beide toppen worden voorafgegaan door een lange periode van langzame stijging va de S&P500. De VIX daalt in die periode of blijft zeer laag liggen. Op het laatst (dus tijdens het laatste deel van de stijging van de S&P500) ziet men dat de koersen meer gaan fluctueren. De VIX daarboven begint dan ook al te stijgen als de koersen nog steeds stijgen. Maar het is niet volgens een vast sjabloon dat de VIX gaat stijgen. In het eerste vak gebeurt dit lange tijd tijdens het laatste deel van de stijging van de S&P500, in het tweede vak gebeurt het vrij snel voor de daling bij de S&P500 inzet. (denk overigens aan onze waarschuwing in artikel 1, dat de VIX gaat stijgen bij een Blow-off). De stijging van de VIX -als deze inzet – is natuurlijk een mooi signaal dat een top in de S&P500 genaderd wordt, maar er is nog een ander fenomeen dat de aandacht verdient.

Hoe laag komt de VIX?

De VIX daalt als de S&P500 stijgt. Maar bomen groeien niet tot in de hemel en daarenboven kan de VIX uiteraard niet negatief worden. (wat is een negatieve volatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken?) met andere woorden er is een bodem aan de VIX. En deze bodem kunt u in figuur 5 duidelijk zien. Wij hebben hem afgetekend met twee horizontale lijnen onder in de VIX-grafiek. De bovengrens ligt voor wat ons betreft op 13. De laagste koers ooit van de VIX (wij hebben het dus over de VIXN) was 8,6. Het is bij ons weten slechts één keer voorgekomen in het leven van de VIX, dat hij onder 9 noteerde en dat was op 29 december 2006 toen hij 8,6 raakte als laagste koers van die dag. Als u dus een SpeederUitgegeven door de Commerzbank en City Group. De Speeder is een andere naam voor Turbo. Vergelijkbare producten zijn ook Mini-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken Calls, Best Speeders ook genoemd Limited Speeders en Quanto Speeders. Copyright Vladeracken koopt met een Stop Loss van rond 9 dan koopt u de VIX op een zeer laag niveau. De S&P500 heeft dan zeer waarschijnlijk zijn top nog niet bereikt. De waarde van uw portefeuille kan dus doorgroeien en zodra deze gaat dalen vliegt de VIX met  turbosnelheid omhoog. Bij de eerste verticale lijn lag de VIX op 26 en de S&P500 zette toen een top. Rond de bodem van de S&P500 noteerde de VIX 39. Op de tweede verticale lijn noteerde de VIX 22 en toen de bodem gevormd werd in de S&P500 noteerde hij 59. Dit soort stijgingen biedt u veel mogelijkheden om uw portefeuille af te dekken. Ook al gaat het lang duren alvorens de markt gaat dalen dan maakt u dat niet veel uit. Uw dekking ligt er en u kunt alle onverwachte ontwikkelingen met een gerust hart over u heen laten komen.

Conclusie

Een VIX blijvend in uw portefeuille is dus een grote geruststelling. Maar u  kunt hem uiteraard niet eeuwig laten liggen. Als de markt na een daling weer gaat stijgen dan moet u wel uw winst nemen, anders hebt u er niet zo veel aan gehad. Uw gemoedsrust was dan wel verzekerd, maar als de markt nu gaat stijgen zult u daar niet meer aan kunnen verdienen want uw VIX gaat dalen. Er moet dus ook uitgestapt worden. In een volgend artikel zullen wij daarop ingaan.

Den Haag, 11 mei 2012
Gijsbrecht van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie de hier besproken technieken volgt of wenst te volgen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.