Beurscommentaar: De markt blijft onzeker

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-09-24) 334,15

 

Onze verwachtingen
Korte termijn: draait naar positief
Middellange termijn: draait naar positief
Lange termijn: positief, maar is op weg naar weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Wij blijven positief ook al is het beeld in zijn algemeenheid verslechterd. De afstanden tussen verschillende parameters in de indicatoren zijn in de afgelopen week niet verminderd en ze blijven daarmede (te) groot (zie in onderstaande grafiek). De constante stijging op verscheidene markten (zoals in de USA) onderbreekt de normale golfbeweging. De weekgrafieken in een groot aantal markten zijn nog steeds negatief.  Maar de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, die wij in afgelopen week gezien hebben, heeft de sentimentindicatoren niet werkelijk geraakt. De AD-lijn bleef positief. Zo ook de CPR. De New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in New York daalden maar bereikten geen verontrustende niveaus. De stijging in de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken bleef beperkt. Veel indicatoren geven een verkoopsignaal maar over het algemeen worden deze nergens bevestigd. Er is ook nergens sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In Duitsland werd de daggrafiek van de DAX  positief. Wij tonen hem hieronder.

Figuur 1.

U ziet een stijgend kanaal. Na een lichte retractie heeft de DAX afgelopen vrijdag een nieuw hoogtepunt bereikt op 7.451. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is toen gaan stijgen. De bovenkant van het stijgende kanaal komt ongeveer uit tussen 7.500 en 7.600 met een mogelijke uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken naar 8.100. Op deze beide niveaus liggen de weerstanden. Een voor de handliggend scenario zou kunnen zijn dat de DAX nog enkele honderden punten stijgt waarna hij op weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken stuit en zich moet gaan herorganiseren. De andere markten zouden dit scenario kunnen volgen en dat ligt voor de hand omdat er nog geen indicaties zijn dat er op korte termijn een forse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op gaat treden. De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken die de DAX daarna doormaakt zou voldoende moeten zijn om de twee gemiddeldes die nu ver uit elkaar liggen dichter bij elkaar te brengen. Wat er daarna gebeurt is nog duister en vormt geen onderdeel van dit wekelijkse bericht. Uiteraard  moet de draai naar boven in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken volgende week wel bevestigd worden, wil dit scenario zich kunnen ontvouwen.

Een punt dat ons zorgen baart is het feit dat de VIX op het lage niveau van 12,37 ligt, terwijl de markt duidelijk tekenen van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken vertoont. Dat kan betekenen dat het venijn van deze correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de staart komt te liggen.  Het seizoen is negatief en tekenen dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken al voorbij is zijn er ook nog niet. En dat kan betekenen dat de markt in de staart van de huidige correctiefase een korte maar heftige (lees relatief diepe) correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken doormaakt. Voor wie geduld heeft levert dat overigens goede instappunten op, maar verder dient u dus voorzichtig te blijven.

De Rente

Het ziet ernaar uit dat er een pullback in de maak is sinds de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige staatsleningen, aan de bovenzijde van een dalend kanaal. Het QE3 programma van de Amerikaanse FED zal deze beweging versterken. Regelmatig is het gebleken dat de rente in de sterke gebieden van Euroland ging stijgen als die in de zwakkere landen ging dalen. Er zijn berichten dat Spanje in de komende week het hoofd zal buigen en de langverwachte aanvrage zal indienen voor Europese steun. De markten zullen dit bericht positief ontvangen, maar daarmee zullen de Europese moeilijkheden op iets langere termijn niet zijn opgelost. Afgezien van wat er met Italië gebeurt zal de financiële wereld zich daarna richten op Frankrijk. De nieuwe Franse regering heeft tot nu toe alleen maar maatregelen uitgevaardigd die op de lange termijn negatief uitwerken op de Franse economie en dat ontgaat de financiële wereld niet. Onze conclusie van lang geleden blijft hiermede volledig overeind. De rente zal blijven fluctueren met een tendens naar boven.

De Amerikaanse $ in Euro’s

De Dollar moet zich uit een oversold positie werken en derhalve voorzien wij een stijging in de komende tijd.  Maar rond 0,79 ligt er zoveel weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken dat een draai naar beneden vanaf dat niveau waarschijnlijk is.

Het Goud

De Prijs van een troy ounce Goud heeft bijna zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.790 bereikt. Ondertussen komt hij  overbought gebied. Een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is op komst.

De Prijs van een vat Brentolie

Het beeld dat oprijst uit de grafieken van de prijs van een vat Brentolie is verdeeld. Onder invloed van een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in de dagplaatjes ging de prijs omlaag, maar de dag is inmiddels positief geworden. De week is negatief en maand is positief. Wij gaan ervan uit dat de weg naar boven nog steeds intact is. De bovenzijde van het kanaal op US$126 blijft nog steeds het doel.

Onze Strategie

De Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken brengt niet altijd uitkomst, zoals ons afgelopen week weer eens is gebleken. In de Amsterdam Selector kochten wij op maandag aandelen Akzo en op dinsdag werd de directeur ziek. Daarnaast kochten wij ook posities in iShares Physical Silver (Fund Selector), een minder ongelukkige keuze. Ten slotte hebben wij obligaties verkocht van de Rabobank met de bedoeling om in de plaats daarvan obligaties van de Italiaanse staat te kopen. Wij zullen op deze keuze nog nader terugkomen in een separaat stuk.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 24 september 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.