Is het een zwaluw of een schaap?

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (15 april 2019) 561,61

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, maar draait
Middellange termijn: Positief, opwaarts momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken neemt af
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

 

Brexit, hoezo Brexit?

De markt trok zich niets aan van het uitstel dat Engeland kreeg, ook al hoort en leest men dat het bedrijfsleven daar niet zo blij mee is, want de onzekerheid blijft bestaan. Anderzijds zijn de kansen op een nieuw referendum met dit uitstel gestegen. De berichten over de handelsbesprekingen van de regering Trump met China zijn nog steeds positief, zij het dat het allemaal wel lang begint te duren. Trump vond, dat de tijd gekomen was om nog maar eens om zich heen te gaan schoppen. Na China is Europa weer aan de beurt.

In feite zouden de aandelenmarkten een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken door moeten maken, maar tot nu toe kan men zelfs niet spreken van een minidip. In Amsterdam en ook in de meeste andere Europese makten dalen de indicatoren nog steeds, maar in Amerika hebben ze alweer een stijging ingezet. En dat geldt niet alleen voor de daggrafieken maar ook in de weekgrafieken zijn zij weer aan het opklauteren. Men kan dus spreken van een sterke markt, maar hoe men het ook draait of keert dit kan niet lang duren. Men kan zich zelfs afvragen wie de toon aangeeft. Is dat Europa (en Japan) of is het Amerika. Wat moet het zijn? Eén zwaluw die nog geen zomer maakt of één schaap dat al over de dam is? Wij houden het op het schaap. Wij zien dus de markt verder omhoog kruipen, zij het dat de ruimte beperkt is, dus de stijging die er nog inzit, zal gematigd zijn. De omzet was in de laatste dagen laag. Daarentegen bereikte de Call/Put Ratio een duidelijke hoogte, zij het dat dit nog niet alarmerend is. Zoals hieronder te zien is spreekt de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nog steeds van een dalende markt, maar Amsterdam zou eigenlijk wel en dan samen met de andere Europese beurzen, het volgende schaap kunnen zijn. Maandag zal hoogstwaarschijnlijk al uitsluitsel geven.

 

De AEX Index op dagbasis

Figuur 1.

 

Er is dus in de afgelopen week eigenlijk niets gebeurd. De markt verloor nog geen heel punt. De dalende Oscillator (lees Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken) nadert de nullijn. In Amerika stegen de Momans alweer maar hiervan is nog bevestiging nodig, wij verwachten deze aanstaande maandag. Op de weekgrafiek (hier niet getoond) van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet men de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenal weer stijgen, maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram doet dat nog niet. In Amerika is dat wel het geval. De Amerikaanse markten zijn dus positiever. De vraag blijft natuurlijk of Europa dit goede voorbeeld gaat volgen. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen, dat dit ook zo zal zijn, maar er is wel in de getoonde grafiek te zien dat de Fast Stochasticsof Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken K. Dit is de %K uit de formule van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit is het eerste Exponentieël Voortschrijdend Gemiddelde van de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken. Dit gemiddelde wordt de Fast Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken genoemd. Copyright Vladeracken nog steeds in positief gebied ligt. Hij is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dus niet gevolgd. Bij een verdere stijging komt de top op 572,9 van 22 mei 2018 in zicht. En voor de optimistische belegger zij vermeld dat erop 576,9 nog een top ligt, gevormd op 27 juli van het afgelopen jaar. Deze top kan heel goed de target zijn van de huidige opmars, die misschien nog even onderbroken wordt bij het bereiken van 572,9 maar die naar aller verwachting wel gehaald zal worden. Voor de beleggers, die echte problemen voorzien als het zwakke seizoen is aangebroken is dit het niveau dat cruciaal is. In andere markten in de wereld is er overal een gelijkwaardig doel te onderscheiden.

 

Er is ook nog een optimistischer scenario, namelijk dat van de “running correction”. In zeer sterke markten kan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich ontwikkelen in een licht stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dat betekent dat gedurende enige tijd markten telkens een net iets hogere top zetten om vervolgens weer licht terug te vallen. Met name in de S&P 500 Index is dat goed te zien. Het is een teken van onderliggende kracht. Een running correction wordt gevolgd door een versnellende uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. Maar op dit soort patronen vooruitlopen is levensgevaarlijk omdat u dan mogelijk op de top koopt. Het is immers slechts een scenario. U moet dus geduld betrachten.

 

De Rente

Er is een voorlopig kleine kans dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar een stijging gaat laten zien. De bovenkant van een dalend kanaal waarin het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zich bevindt is bereikt. Een doorbraak lijkt mogelijk als men naar de daggrafiek kijkt. De weekgrafiek ziet er nog beter uit want de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daarin is gaan stijgen. Vol verwachting klopt dus ons hart, ook al is dat een beetje vroeg.

 

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar blijft het proberen, maar hij maakt er nog steeds niets van. Hij moest deze week iets inleveren en daar zal het niet bij blijven. Zowel de dag- als de weekgrafiek zien er negatief uit. Hij is op weg naar de 87, zo kan men concluderen.

 

De prijs van een vat Brentolie

Er is enige verlichting in de Brent olieprijs in zicht, maar de doorbraak door de $70 heeft wel degelijk invloed op wat er komen gaat. Even een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken misschien maar daarna zal de prijs verder stijgen, althans zo ziet het er nu uit.

 

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud had 13 weken geleden zijn dalende trendlijn doorschreden. Op dit moment heeft hij de weg terug ingeslagen naar deze trendlijn. Voorlopig moet u dit als een Pull-Back zien. Op dit moment komt deze trendlijn uit op circa US$1.170. Er kunnen dus nog een paar punten ingeleverd worden. Pas beneden US$1.170 wordt het ernstiger. Het zilver toont ook een beeld dat nog niet af is. Maar hier is een Kop/Schouder patroon in de maak en mocht de prijs op de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken (waar hij nog niet is aangekomen) niet omhoog draaien dan begint het er lelijk uit te zien.

 

Strategie

Niets doen en de portefeuille lekker laten groeien, dat is nog steeds de beste strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken geweest dit jaar.

 

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

 

16 april 2019            11.00  ZEW Sentimentcijfers voor Duitsland en Europa

17 april 2019             20.00  FED’s beige book wordt gepubliceerd

18 april 2019               9.30  Duitse en Europese productiecijfers industrie

Verder is het cijferseizoen losgebarsten en is het komend weekeinde Pasen met een verkorte handelsweek in veel beurzen tot gevolg.

 

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

 

Den Haag, 15 april 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.