Beurscommentaar: Bijna gedraaid

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-02-03): 386,85

Onze conclusies:
Korte termijn: mogelijke draai omhoog
Middellange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het heeft er alle schijn van dat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt is. Maar deze veronderstelling behoeft bevestiging alvorens men zeker kan zijn. De bevestiging kan maandagochtend al komen als de beurs hoger opent. Wij laten u het mogelijke draaipunt zien in de dag chart van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken met de door ons al vaker getoonde DM studie.

BLOG 20140203 AEX FIG1

Figuur 1.

Als men naar bovenstaande grafiek kijkt, dan is de eerste conclusie dat er niets bijzonders aan de hand is. De uptrend is nog volledig in takt. De markt heeft op doodnormale wijze gereageerd op een overbought situatie, door een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te zetten die nu aangekomen is bij het steunniveau, dat geboden wordt door het MA150. De top werd gezet daags nadat de DMI een kruising liet zien van de plus en de min DM (zie pijltjes). Direct onder het MA150 ligt het eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steunpunt (niet getoond) en daarna komt het MA200 op 378,72 (maar dat is stijgende). De DM -/- heeft de daling reeds ingezet maar de DM + (en daar gaat het nu om) is nog niet gaan stijgen. Zolang dat niet gebeurt, kan men niet spreken van een einde aan de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar wij denken dat dit snel zal gebeuren. Dat is te zien aan de ligging van de DM plus maar ook aan de ligging van de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackendaaronder (de confirmant). De lijntjes daar vallen samen hetgeen sterk is. Maar zolang ze niet dalen is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nog niet uitgewerkt. Het is daarom nog altijd mogelijk dat het eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau of het MA200 wordt opgezocht. Dat ligt overigens maar enkele puntjes lager. De koers mag ook niet veel dieper gaan want de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt op 375,9 en als de koers daar doorheen breekt is het ritme van de stijgende bodems verstoord. In de Verenigde Staten werd de draai reeds gemaakt. Daar is ook geen ruimte meer voor een verdere daling want iedere lagere koers zal het stijgingsritme onderbreken (het beeld is hier wat ons betreft negatiever, omdat de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van vorige week op gelijke hoogte met de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken ligt (S&P500) en dat wijst op een toppatroon in wording).

Er verschenen afgelopen vrijdag veel hamers in de grafieken en in de afzonderlijke aandelen charts ziet men al vele stijgers. Wij hebben zomaar eens een aantal aandelen gecontroleerd en wij vonden dat 50% al gedraaid was. De helft van de overblijvende 50% was aan het draaien en de rest was nog negatief. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (hier niet getoond) is in de Europese markten en ook in Japan aan het draaien en de S&P500 en de Russell 2000 hebben hun draai al gemaakt. Dit is dus nog een aanwijzing dat de markt binnen zeer korte tijd omhoog zal gaan.

De ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenhierboven in de grafiek wijst erop, dat de stijging, als hij komt, de koersen op een duidelijk hoger plan zal brengen. Maar er is een geheel andere indicatie, die wijst op een beperkte stijging. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in alle markten divergeert negatief. Maar – en dat is veel erger – de week charts en de maand charts zijn overal dalende en de week charts divergeren ook overal negatief. Japan is misschien een uitzondering maar het is te vroeg om dit te concluderen want daar is de index nog dalende. In Japan en ook in Amerika zijn de maand charts niet alleen dalende maar zij divergeren ook negatief. In Europa ligt de zaak iets genuanceerder. Men kan nog niet echt spreken van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de maandplaatjes. Wij werden er op gewezen dat het handelen op basis van hogere timeframes niet interessant is omdat de signalen erg laat komen. De schrijvers hebben daar volkomen gelijk in maar ons gaat het om heel iets anders. Als de hogere timeframes dalende zijn worden de kansen in de onderliggende time frames ingetoomd. Tezamen met de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in de dag charts betekent dit, dat er een remmende werking op de aanstaande rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken rust en dat zal de nieuwe top lager houden. De bovenliggende doelstellingen, dat wil zeggen de niveaus waarop sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt, zijn 417 en 496. Daartussen liggen nog een aantal weerstanden (met name ook FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveaus), die misschien iets minder sterk zullen blijken, maar 417 lijkt op dit moment een bereikbaar niveau voor een nieuwe top. De onderstroom, dat zijn de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren, verzetten zich op dit moment niet tegen een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft de belangrijke steunlijn op 1,94% gebroken. Het mogelijke scenario van een Kop/Schouderpatroon dat wij vorige week schetsten, lijkt daarmede toch een correcte interpretatie te zijn van wat zich de afgelopen weken heeft voorgedaan op het rentefront. Het genoemde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken zou dan nu op weg zijn naar de eerste doelstelling, die onder de 1,6% ligt en daarmede zou de rente wel degelijk in een echte dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken gekomen zijn. Maar wij twijfelen nog, de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van de oude bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken is dalende en een kortstondige breuk erdoorheen hoort nog tot de mogelijkheden.

De Amerikaanse dollar in Euro’s uitgedrukt

De dollar had geen zin om te figureren op ons lijstje van hopeloze gevallen, want vanaf de dag, dat wij er zo over schreven, is hij gaan stijgen. Op dit moment ligt hij tegen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken aan op 73,5. Als hij deze barrière geslecht heeft, ligt de weg open naar 75,2. Dit is het niveau waarop het bodempatroon zal worden afgesloten.

Het Goud

De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken is weer onder de belangrijke steun/weerstandlijn gekomen en lijkt een dalende periode in te gaan. Maar wij zijn er niet van overtuigd dat dit gaat gebeuren. De zilverprijs, die in tegenstelling tot de min of meer consoliderende goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken, een duidelijke val maakte, heeft op de dag chart een bullish hamer patroon neergezet. Het zilver gaat bij bevestiging de komende maandagochtend, een periode van stijging in. Dat betekent dat het goud niet werkelijk gaat dalen. Wij denken dan eerder aan een stijging of hooguit een verder doorgezette consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, waarmede het zicht op de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.316 open blijft.

De Prijs van een vat Brentolie

Als u een belang in de olie heeft dan is het een treurige dag voor u, want de MA10 en de MA30 hebben deze week in de weekgrafiek van de Brentolie prijs een death cross gezet. Het technisch beeld is er ook naar. Triestigheid waar u ook kijkt. De maandgrafiek is ook in de negatieve spiraal gekomen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de steun op US$99 opgezocht gaat worden.

Strategie

Wij gaan vol vertrouwen de komende periode in, maar zullen zeer attent blijven op een mogelijke nieuwe top.

Den Haag, 3 februari 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.