Beurscommentaar: Nog geen eindejaarrally

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-11-18): 395,34

Onze conclusies:
Korte termijn: stijgt
Middellange termijn: draait naar negatief
Lange termijn: nog stijgend
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De koersen weigeren nog steeds te gehoorzamen aan de signalen, die uitgaan van de onderstroom. Mevrouw Yellen heeft het korte termijn vuurtje nog eens extra opgestookt. En deze korte termijn lijkt zijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die zich gemanifesteerd heeft, als een consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken, afgelopen week voor even te hebben afgesloten. Het merendeel van de afzonderlijke aandelen is al duidelijk naar omhoog gedraaid. Hier en daar zoals in de DJ Stoxx 50 is de lagere koers van afgelopen woensdag zelfs een trigger geworden. Maar de stijging die voor de deur staat lijkt een zeer beperkte toekomst te hebben. Als deze stijging de gebruikelijke eindejaarrally moet voorstellen dan komt hij veel te vroeg. De potentie van de opgang is zeker niet zo sterk, dat hij 6 tot 7 weken kan aanhouden. Om dit te laten zien nemen wij hieronder een studie op die gebaseerd is op de plus en min Directional Movement en de ADX

BLOG 20131118 AEX FIG1a

Figuur 1.

Bovenaan in de figuur ziet u de dagkoersen van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Daar is niets op aan te merken. De markt is à la hausse. Half oktober heeft zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingezet, die zich ontpopte als een consolidatiefase, vergelijkbaar met de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in juli van dit jaar. Onmiddellijk daaronder ziet u een samenstel van blauwe en rode lijnen. De blauwe zijn de DM-plus (met verschillende parameters) en de rode zijn de DM-min (ook met verschillende parameters). Toppen in het koersniveau gaan gepaard aan toppen in de blauwe lijnen. Bodems in het koersniveau gaan gepaard aan toppen in de rode lijnen. Daaronder ziet u de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenmet verschillende parameters. Toppen in de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenvallen samen met toppen in de koersen en bodems met bodems in de koersen. Signalen van de DM-lijnen moeten bevestigd worden door signalen van de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackengrafiek. Signalen worden sterker als de toppen (bodems) in de DM’s vallen buiten de horizontale lijnen van 50 en 10. De signalen van de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenzijn sterker als ze vallen buiten de lijnen 70 en 28. Daarnaast worden signalen sterker als de lijnen, die het signaal geven, dichter bij elkaar liggen. Kruisingen van een enkelvoudige DM-plus lijn met een DM-min lijn (met gelijke parameters) worden door korte termijn investeerders vaak gezien als korte termijn koop- en verkoopsignalen. Daar gaat het hier niet om. In bovenstaande grafiek wordt gezocht naar toppen en bodems. De kruising die u ziet in de DM-plus met de DM-min duidt inderdaad op een verandering van richting (in dit geval wordt aangegeven dat de beurs omhoog gaat) maar het signaal is niet sterk. De bodem (top) werd niet gezet buiten de horizontale lijnen en de blauwe (en rode) lijnen liggen niet dicht genoeg bij elkaar. Hierdoor zijn zelfs niet alle DM-lijnen gekruist. Bij de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenliggen ze dichter bij elkaar, maar hier moet de draai nog volgen. Dit zal dus geschieden vanuit een duidelijk dieptepunt, maar de ADX Average Directional Movement Indicator. Een indicator die gebaseerd is op de DMI analyse en die men gebruikt om een verandering in de trend te herkennen. Deze indicator werd ontworpen door J. Welles Wilder. Copyright Vladerackenbevestigt alleen maar. Men moet dus verwachten dat de markt omhoog gaat, maar de stijging zal beperkt blijven. Het mogelijke doel van 412, dat wij vorige week hebben genoemd, blijft staan. Een vergelijkbare grafiek van de S&P500 Index geeft aanleiding tot dezelfde conclusie met dien verstande dat de lijnen hier nog verder van elkaar liggen. De conclusie van een slechts korte opleving komt dus goed overeen met de constatering dat de onderstroom op dit moment helemaal niet in orde is. Ook al zijn hier en daar lichte verbeteringen waar te nemen.

De rente

Opnieuw draaide de markt en het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar bevindt zich weer in een dalende modus. De overvloed aan liquiditeiten waarvan Yellen stelde dat zij daar nog geen onmiddellijk einde aan zag komen miste zijn uitwerking dus niet. De steun op 1,94% komt opnieuw in zicht.

De Amerikaanse $ versus de €

Het was te mooi om waar te zijn, maar de dollar heeft toch weer lucht nodig. Het weerstandgebied rond 75 was nog te sterk. Na de retractie zien wij hem echter opnieuw proberen het niveau van het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken te bereiken. Het is nog te vroeg om en uitspraak te doen over het verdere verloop. De mogelijkheid ligt open dat hij het vorige uitbraakniveau rond 73,5 nog gaat opzoeken voordat hij een hernieuwde aanval op het MA50 kan inzetten.

De Prijs van een troy ounce Goud

Ook de prijs van een troy ounce Goud is in een stijgende fase gekomen.. Dit zal nog even aanhouden en wij verwachten dat de strijd rondom het niveau van US$1.433 zal worden uitgevochten. Eenmaal dit niveau gepasseerd, schatten wij de toekomst voor de investeerder in goud rooskleuriger in, maar eerst moet de koers daar wel nog doorheen.

De Prijs van een vat Brentolie

De steun op US$105 per vat is een onhaalbare veste gebleken (althans voor het moment). De terugtocht omhoog werd ingeslagen en voor deze stijging is er nog geen einde in het verschiet te bespeuren. Maar uiteindelijk zal blijken dat de stijging slechts een tijdelijke was, althans zo vertellen de grafieken.

Strategie

Wij zoeken op dit moment nog naar enkele interessante aandelen, waarvan verwacht mag worden dat ze de aankomende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken goed kunnen doorstaan.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 18 november 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.