Beurscommentaar: Uitstel is geen afstel

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-12-10) 342,61

Onze verwachtingen
Korte termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken duurde slechts drie dagen en daarna werd de barrière van 340 genomen. Sindsdien zijn de indicatoren weer gaan stijgen, maar de ruimte blijft natuurlijk na een dergelijke korte bezinningsperiode beperkt. Alleen in Amerika is er nog voldoende ruimte over voor een forse stijging maar daar hangt het zwaard van de fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken boven de markt. Het ziet er naar uit dat het tot de laatste dag zal duren voordat een uitsluitsel hierover komt maar het is voor de oplettende toeschouwer nu al zonder meer duidelijk, dat Obama dat gaat winnen. Het merendeel van de bevolking geeft de Republikeinen de schuld als het mis zou mogen gaan. En Obama heeft niets te verliezen als het zwaard zou vallen. De zwakte in New York wordt onderstreept door de NewHighs in NewYork, die in een positieve week daalden en door de NewLows die stegen. Een daling van de NewHighs als de indexen stijgen is een algemeen teken van topvorming. Ook de maandgrafieken in de VS laten geen verbetering zien. Alles wijst erop dat wij het de komende weken niet van Amerika moeten hebben, maar als de fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken geëlimineerd wordt dan moet u met een (kortstondige?) explosie rekening houden (die dan vervolgens het algemene beeld kan doen keren). Wij laten u de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien. Hij geeft op duidelijke wijze weer waar de markt in Europa staat.

Drie achtereenvolgende dagen bleef de koers op hetzelfde niveau hangen. Daarna volgde de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder, lag al hoog toen de consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken inzette. Snel daarop ging de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken dalen, maar inmiddels heeft zich weer een stijging ingezet. Omdat de ruimte nog steeds ontbreekt, moet u ervan uitgaan dat zich op korte termijn opnieuw een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal inzetten. De doelstelling van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken, die wij afgelopen week gezien hebben, kan berekend worden op 360. Het lijkt ons dat de koers daar niet in een ruk zal komen. De komende correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zal steun vinden op de bovenzijde van het dalende kanaal (nu op 338) Mocht het daarbij blijven dan spreekt men over een doodgewone pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken. Maar als de daling zich doorzet dan wordt steun gevonden in het gebied 336-325. De lijn 325 geeft een zeer sterke steun omdat deze al veel eerder een aantal raakpunten met de koersen heeft gehad. Binnen dit gebied ligt het MA50 (334-335) en dat lijkt een voor de hand liggend niveau waarop de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken tot een einde zou kunnen komen. Wij vinden in de grafieken van de Europese markten geen negatieve aanwijzingen. Alles duidt erop dat december zoals te doen gebruikelijk, een goede beursmaand zal worden.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen kwam geheel onverwacht met 1,52% toch onder de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 1,56% van januari van dit jaar. U kunt niet verwachten dat dit niveau lang gehandhaafd zal blijven want de daling miste overal de noodzakelijke confirmaties. Wij blijven erbij dat eerstdaags de rente weer zal gaan stijgen. Inmiddels is hij wel onder die van de Verenigde Staten gekomen, maar dat bevestigt slechts dat de Amerikaanse economie al wat verder op weg is naar herstel dan de Europese.

De Amerikaanse dollar in Euro’s

Het is mogelijk dat de dollar opnieuw een aanval gaat inzetten op het 79,4-niveau. Maar er zijn geen technische redenen te vinden, die een echt hogere koers voor de dollar indiceren. Positief zijn natuurlijk een aantal fundamentele factoren, zoals de 10-jaar rente die hoger ligt dan het vergelijkbare percentage in Europa, de betere economie in de VS en straks misschien de opheffing van de fiscal cliffEen samenraapsel van diverse (wettelijke) regelingen op fiscaal en budgettair gebied die onder bepaalde voorwaarden allemaal tegelijkertijd veranderen of in werking treden. Een dergelijke fiscal cliff is begin 2012 door de Amerikaanse senaat in overleg met president Obama opgezet voor eind 2012. De maatregelen zouden ingaan als geen overeenstemming bereikt zou zijn over inperking van het Amerikaanse begrotingstekort. Copyright Vladeracken. Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat genoemde argumenten voldoende zijn om een doorbraak te forceren.

Overigen

De prijs van een vat Brentolie en die van een troy ounce Goud bevinden zich nog steeds in een horizontaal kanaal. De kansen dat de olieprijs daaruit valt worden groter. De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken lijkt een opleving te gaan doomaken maar er zijn geen redenen dat de bovenkant op US$1.796 zou worden doorschreden.

Onze Strategie

Wij houden vast aan onze strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken, want wij gaan ervan uit dat wij in de maand december verder zullen profiteren van een koersstijging. Afgelopen week hebben wij onze posities in bankaandelen in sommige portefeuilles uitgebreid met de aankoop van aandelen Lloyd’s Bank plc.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 10 december 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.