Beurscommentaar: Het is nog niet afgelopen

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-04-29: 351,5)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Wij laten u opnieuw de daggrafiek zien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, omdat deze ditmaal het duidelijkst is van alle daggrafieken.

Figuur 1.

Zoals wij vorige week reeds schreven is er een gelijkbenige driehoek te onderscheiden. Vorige week lag de koers op het onderste been van deze driehoek. Nu ligt hij, na de vorming van een Advanced Block (de verkoopdruk neemt toe/de koopwoede neemt af), tegen het bovenste been aan. Het probleem van een gelijkbenige driehoek is dat het nooit zeker is aan welke kant de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken zal plaatsvinden (dalende toppen – stijgende bodems), maar deze driehoek is theoretisch gesproken af. De kans, dat de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenkant zal plaatsvinden, is daarmede het grootst. Normaliter treedt er even een aarzeling op alvorens de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken plaatsvindt en deze aarzeling zou in dit geval tot aan het MA10 kunnen reiken ergens rondom 347. Maar voor het overige is er niets in de figuur dat erop zou wijzen dat het gedaan is met de euforie. Als men naar andere indicatoren kijkt dan blijkt dat de onderliggende stroming op de markt zwak is. Maar deze indicaties hebben een iets langere termijn effect. In feite zeggen zij dat het aantal aandelen dat stijgt afzwakt. Zij zijn de reden waarom wij stellen dat wij met de laatste beweging omhoog bezig zijn. Wat hierna volgt is minder vrolijk, want de markt is toe aan een grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is de afgelopen tijd een van de zwakste indexen geweest. Vele markten zagen hun top uit 2007 geheel of bijna gebroken worden maar in Amsterdam ligt de top uit februari van dit jaar op 358,92 nog steeds als een uitdagende worst boven de markt. Ook de iets lagere top op 356,16 die daarna is gevormd moet nog genomen worden. Een gezonde markt zou deze toppen gebroken willen zien alvorens de grotere correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken zich inzet. Wij houden het erop dat dit zal gebeuren. Er is wel een buitengebeuren dat roet in het eten kan gooien. Het vastgestelde gebruik van Sarin in Syrië kan ernstige consequenties hebben, maar de voorzichtige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken uit de Verenigde Staten lijkt voor enige tijdsruimte borg te staan.

De week

Het bijzondere van de ontwikkeling in de afgelopen week is dat de weekgrafieken over het algemeen weer positief zijn geworden. Amerika blijft hierin iets achter (de DJIA) maar in het algemeen is het naast hogere timeframe positief en dat versterkt ons in onze aanname dat Amsterdam nog een verdere stijging zal laten zien.

De maand

Het is al enige tijd dat wij erop wijzen dat de maandgrafieken in Europa negatief zijn en dat Amerika daarentegen nog steeds positieve maandgrafieken laat zien. Het ziet er nu naar uit de Amerikaanse beurzen in een overbought positie komen te liggen. Dit zal ongetwijfeld leiden tot een herstelbeweging. Deze constatering onderstreept onze mening dat de markten met een laatste beweging omhoog bezig zijn.

De Rente

Er is geen nieuws van het rentefront anders dan dat de markt wacht op een trigger om een duidelijke stijging in te zetten. Maar als het waar is dat de ECB zijn rentevoet nog eens zou verlagen (de economische stagnatie zou de reden daarvoor moeten zijn maar zoiets is tegen het mandaat van de ECB) dan kan het bodemproces zich voorlopig nog doorzetten.

De US$ versus de €

De Dollar heeft het nog even moeilijk maar dat neemt niet weg dat wij de langere termijn zien als een periode waarin de dollar een nieuwe aanval gaat openen op de weerstand op 78,98.

De Prijs van een troy ounce Goud

De Prijs van een troy ounce Goud probeert de gap die ontstond tijdens de recente val, weer te sluiten. Dit is een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken. Maar of daarna het niveau van US$1.175 zal worden doorbroken is zeer twijfelachtig. Op dit moment zit het goud in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken en er is zeer veel kracht nodig om daar uit te geraken. Wij blijven negatief zolang er geen positieve signalen verschijnen.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie heeft de steunlijn op US$99 niet kunnen nemen. Hij is nu weer op weg naar omhoog. Hij zal binnenkort de weerstand op US$105 tegenkomen, maar er is geen reden aan te nemen dat hij zich daardoor zal laten weerhouden. De daaropvolgende weerstand op US$118 zal hij, zoals het er nu naar uit ziet, niet bereiken.

Strategie

Wij blijven proberen van de opleving gebruik te maken, maar wij zijn bezig met een grondige analyse van de portefeuilles.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is.  U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 29 april 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.