De trein nadert het station

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-02-23) 469,85

Onze conclusies:
Korte termijn: positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief nadert reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het probleem Griekenland is even naar de zijkant gemanoeuvreerd en het dreigende zwaard boven Euroland is voorlopig in de schede opgeborgen. De beurzen hebben zich gedurende deze moeilijke tijd opvallend goed gedragen. Het weekpatroon van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ziet er positief uit maar het is overbought. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de DAX, die zes achtereenvolgende witte weekcandles toont, is al gaan dalen. Op de maandgrafiek van de AEX ziet men dat de koers de bovenkant van het stijgende kanaal (sinds 2009) heeft geraakt. Alleen de daggrafieken laten nog ruimte zien, maar de vraag is of deze gebruikt zal worden (zie hieronder). De Europese markten zien er uit zoals de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Ook de grafieken van de Japanse beurs lijken erg op die van Europa. Maar ook hier duiken obstakels op. Want de Nikkei is aangekomen op de top van 2007, iets boven 18.000. Amerika geeft een ander beeld. De daggrafieken zien er beter uit dan die in Europa of in Japan, maar er is wel sprake van een achterblijvende omzet. De weekgrafieken zien er ook beter uit omdat ze nog meer ruimte hebben, maar de maandgrafieken tonen een allerbelabberdst beeld. En de Transport Index heeft nog geen nieuwe top gezet, terwijl de DJIA dit wel deed. Laat er geen misverstand over bestaan, in deze voor Europa moeilijke periode is de markt onverwacht in stijgende modus gebleven, maar zoals boven gesteld: de trein nadert het station en hier moet even halt gehouden worden opdat daarna weer vrolijk verder getuft kan worden.

Het verschil tussen Europa en Japan enerzijds en Amerika anderzijds is ongetwijfeld te verklaren uit het verschil in fase waarin de onderscheidene economieën verkeren. In Amerika is het QE programma gestopt, in Japan is het in volle gang en in Europa gaan volgende maand de sluizen open. Wij, in Europa (en in Japan), mogen verwachten dat de aandelenmarkten hier zich gaan gedragen zoals ze in Amerika gedurende de QE periode gedaan hebben. En u weet dat ze daar bijna in een onafgebroken serie hogere koersen hun weg vervolgd hebben. Uiteraard werd deze uptrend regelmatig onderbroken door, in het algemeen zeer korte en zeer gemodereerde, reacties. U mag dus ook in Europa reacties verwachten ook als Draghi bezig is zijn zondvloed over ons uit te storten. Maar als de markten zich gedragen zoals ze in Amerika deden, dan zullen deze gematigd zijn. De trein zal onderweg stoppen maar hij zal zonder lang te wachten zijn weg daarna weer vervolgen.

BLOG 20150223 FIG1 AEX

Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot afgelopen vrijdag op een koers van 469,85. Hij ligt dus nog 10 punten onder de 480, waar het gebied van de vele weerstanden begint, zoals wij vorige week lieten zien. Het is goed mogelijk dat hij, onder invloed van de euforie over het bijdraaien van Giekenland, daar nog komt, maar veel meer mag u hem niet meer geven. Er is ook een gerede kans, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, die dan zal volgen groter is dan u zou verwachten nadat u onze inleiding gelezen heeft. De opgang heeft veel langer geduurd dan verwacht mocht worden. Er is drie weken geleden al een top gezet waarna het heel normaal zou zijn geweest, dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken daar zou hebben ingezet. En als u naar de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken kijkt dan is deze het laatste gedeelte van de opgang, dus na de eerdere top, helemaal niet meer gevolgd. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram is al aan het aarzelen en de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de weekgrafiek staat op het punt te gaan dalen (in Frankfurt is dat reeds een feit). Als de koers inderdaad in een uiterste poging nog tot 480 zou stijgen lijkt het toch nog onmogelijk, dat er geen negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op zou treden. Het ziet er dus naar uit dat we even een terugtrekking gaan zien. Het steunpunt op 449 kan een doel zijn (daar ligt het midden van de in de grafiek getekende driehoek die de laatste correctiefase van enige betekenis markeert). Daarna volgt het MA50, dat nu dicht bij 440 ligt en nog eens 20 punten lager ligt het MA30. Daartussenin liggen nog enkele eerdere toppen, die steun kunnen geven. Maar met name op fundamentele gronden en ook op grond van het feit dat wij in de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren geen enkele aanwijzing gevonden hebben, durven wij het wel aan om te stellen, dat op 440 of anders ergens tussen 420 en 440 de uiteindelijke steun gevonden zal worden. De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal dus niet tot aan de 10% reiken zo schatten wij in en daarmede zal hij straks als gematigd gekwalificeerd worden.

De Rente

In Amerika is de rente op 10-jarige TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken door zijn korte termijn dalende trendlijn gebroken. De stijging ging langzaam maar hij toont de volle overtuiging van een markt die weet wat hij wil. Vreemd genoeg is het effectief rendementDe berekening van het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op obligaties waarbij rekening wordt gehouden met de terugbetalingprijs en de looptijd van de obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken. De berekeningsformule luidt: V = C/(1+R1) +C/{(1+R1)*(1+R2)}+…+ (C+P)/{(1+R1) *(1+R2) *”¦*(1+Rn)} waarbij V = marktprijs/aankoopprijs; C = couponopbrengst; P = hoofdsom; n = aantal jaren; R(..) = effectief rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken bij ons op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen niet aan het dalen. Integendeel zou men haast zeggen. Dit rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken stijgt eerder dan het daalt. Ook de indicatoren wijzen op een stijging. Men zou bijna denken dat hier het adagio opgaat: “het bezit van de zaak is het einde van het vermaak”. Zodra het QE-programma van start gaat kan dat allen nog maar tegenvallen in haar uitwerking en is een correcte uitwerking al in de prozen verdisconteerd.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar is met een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bezig, die zich tot nu toe in bijna horizontale richting afspeelt. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is nog niet afgelopen. U moet nog lagere koersen verwachten. Op 86 ligt een forse steun.

De prijs van een vat Brentolie

Het dagpatroon is al weer gekeerd. Alles wijs hier op een dalende markt. Het weekpatroon is positief, althans nu nog, want de fundamentele gegevens wijzen op een dalende markt. Hoe die twee het met elkaar gaan rijmen is niet te voorspellen met dien verstande dat wij op korte termijn geen grote stijgingen in het verschiet zien liggen. Eerder denken wij aan een test van de recente bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken.

Het Goud

Inmiddels is de prijs van een troy ounce goud alweer van ruim US$1.300 naar US$1.200 gedaald. Als men de dagchart moet geloven dan zit er wat ruimte naar boven in, maar de weekchart is onvervalst negatief. U moet er voorlopig dus nog afblijven.

Strategie

Wij blijven in de komende weken geleidelijk aan posities uitbreiden. Zo hebben wij vorige week een positie in trackers op de Russell 2000 opgenomen en zijn al eerder aandelen ASM International, BE Semiconductor, Eletrolux, Gemalto, Nordex en trackers op de EuroStoxx 50Een van oorsprong door de Dow Jones Corporation samengestelde index waarin de 50 grootste Europese beursgenoteerde ondernemingen zijn opgenomen. Copyright Vladeracken en op een wereld infrastructuur index opgenomen in de verschillende actievere modellen die wij hanteren. De seinen staan hier op groen en dus volgen wij alle aankoopsignalen die wij krijgen.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 23 februari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.