De markt is verdeeld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-07-21: 404,40)

Wij zitten in een zeer verdeelde markt. In Europa dalen de markten en de Dow Jones Industrial Index zette afgelopen week nog een top. Van slechte berichten herstelt de markt onmiddellijk ondanks het feit dat de onderliggende sentimentindicatoren waarschuwingssignalen geven. Er zijn meer positieve signalen. De overbought situatie is overal opgeheven. De Mean Reversal grafiek toont een volledige terugkeer naar de gemiddeldes. Met deze tegenstrijdige indicaties en marktontwikkelingen blijven wij zeer wantrouwend ten opzichte van de naaste toekomst. Wij laten u hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.
BLOG 20140721 AEX FIG1Figuur 1.

In feite is er de afgelopen week niets gebeurd. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is op zijn plaats gebleven. Wel is duidelijk, dat het ritme van hogere toppen is verbroken. Dit is een normaal beeld voor Europa, maar niet voor Amerika. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is blijven liggen op zijn MA30 en op een langere termijn trendlijn die wij getekend hebben vanuit het dieptepunt op 28 augustus 2013 op 330 (deze trendlijn is uiteraard niet de enige mogelijkheid. Men kan andere trendlijnen tekenen vanuit eerdere dieptepunten die allemaal lager liggen). Op het niveau van circa 400 (de koers reikte afgelopen week tot 401) komen veel steunniveau’s samen. Het is allereerst het MA30, daarnaast is er de trendlijn en er is een top uit november 2013 op 398. Geen wonder dat de daling op dit niveau stokte. Maar het is geen bewijs dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken nu ophoudt. Wij zien het als een normaal onderdeel van een korte termijn (dalende) trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken dat er even pauze wordt ingelast. En wij baseren ons voor de conclusie, dat er slechts sprake is van een pauze, op de omgeving van dit koersgebeuren. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder het koerspatroon is een goede representant van andere indicatoren. Deze MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt en ten opzichte van de top uit augustus vorig jaar (op 380) divergeert hij negatief. Daar weer onder vindt u de Call/Put Ratio uit Amsterdam. Hij is een goede representant van de sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken indicatoren. Wij hebben hier het MA30 (blauw) en het MA10 opgenomen (rood). De rode ligt onder de blauwe. En dat is zonder meer een negatieve aanwijzing, dat de kopers voor een groot deel uit de markt zijn. De verkopers zijn overheersend. Men kan natuurlijk stellen dat dit gemiddeldes zijn die laat reageren, maar de dagwaarden van de CPR liggen op dit moment onrustbarend laag, terwijl zij juist niet laag genoeg zijn gekomen om van een zogenoemde “panick bottom” te kunnen spreken. De beleggers geloven er dus niet in. De witte candles, die u zo nu en dan in de dagkoersen ziet optreden, zijn dus technische herstellingen in een dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Als maandagochtend de markt in Amsterdam positief opent (onder invloed van de hogere koersen op Wallstreet afgelopen vrijdag) dan is dat slechts een oprisping tijdens een daling.

In de bovenstaande grafiek ziet u de eerstvolgende steunniveaus. Als het 400-niveau wordt gebroken is er op 391 een volgende steun. Daarna zijn er nog 379, 376 en 366. Het niveau van 375 is belangrijk. Hier komen opnieuw een aantal steunlijnen samen waaronder de eerste FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken-steunlijn (de vette horizontale lijn) berekend uit de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 330 van 28 augustus 2013.

De Rente

Het heeft er alle schijn van dat de rente in de Verenigde Staten bezig is met een bodempatroon. Zoiets kan lang duren, maar gegeven de uitspraken van Yellen zal dat hooguit tot aan het najaar zijn. In Europa liggen de kaarten anders. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is de afgelopen week weer gedaald en noteerde afgelopen vrijdag 1,36%. Ook de drie-maands Euribor doet nog mee aan de daling. Maar wij zien er een eind aan komen. Vandaag of morgen gaat de wal het schip keren. De grafieken lopen daar op vooruit met hun duidelijke positieve divergenties.

De US$ in €’s uitgedrukt

Opnieuw heeft de dollar het geprobeerd. Nu met een (iets hogere) top afgelopen week van 74,1. Het was echter niet genoeg om een doorbraak (door 74,2) te kunnen latten zien. Toch verbetert het beeld langzaam maar zeker. Op de weekgrafiek is er een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken ontstaan van het (week) MA10 en het MA50. Alle grafieken divergeren positief maar de daggrafiek lijkt wat adem nodig te hebben. Nog even wachten dus.

De prijs van een troy ounce Goud

De aanval op het US$1.350 niveau is mislukt. De indicatoren zijn overal gedraaid. Blijkbaar is er onvoldoende vraag in de markt. Onder invloed van een negatieve aandelenmarkt zou dit kunnen veranderen, maar technisch gezien is er tijd nodig om op adem te komen. Het langere termijn beeld is nog steeds positief.

De prijs van een vat Brentolie

De olieprijs zal in de komende week aantrekken, maar men mag er geen spectaculaire prestaties van verwachten, tenzij er een calamiteit zou optreden.

Strategie

Zolang wij geen definitief koopsignaal hebben gekregen gaan wij door met het vergroten van de liquiditeiten.

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 21 juli 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.