Beurscommentaar: De reactie in volle gang

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-09-15: 417,8)

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken aan de gang
Middellange termijn: verdeeld, maar onzeker
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op komst
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het heeft dus even geduurd maar de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is nu overal in volle gang. Van Japan, over Amerika naar Europa, overal hebben de markten de daling ingezet. En dit is het begin. De markten zullen nog dieper gaan, maar op dit moment hebben wij geen aanwijzingen gevonden, dat er een grote correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken is begonnen. Toch is dit het gevaar. Iedere reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan onderweg versterkt worden en omslaan in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken (van grotere orde). Als men naar de weekgrafieken kijkt, dan zijn de indicatoren nog stijgende. Dat wil zeggen bijna overal, want bij de S&P500 zijn enkele indicatoren al gaan dalen. Dit is nog steeds niet erg want dit kan nog een enkele uitschieter zijn. Maar wat erger is, is dat wij overal zien dat er in de dagcharts ernstig negatief gedivergeerd wordt en hetzelfde verschijnsel ziet men in de week- en de maandgrafieken. Het onderliggende sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken is daarmede zeer negatief. Zowel de AD-studies als de Call/Put-RatioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken (CPR) liggen zeer hoog. De AD-lijn heeft zijn daling reeds ingezet en de CPR zal dit ongetwijfeld deze week gaan doen. De zeer hoge positie die beide innemen (en los van de expiratiedag a.s. vrijdag voor wat betreft de CPR) vraagt om een negatieve beurs en dat voor langere tijd om weer geheel in het normale te komen. En mocht deze langere tijd niet gegeven worden, dan zullen er zeer slechte dagen nodig zijn (dat wil zeggen dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken dan weliswaar korter duurt maar wel veel dieper uitvalt) om alles weer in het gareel te brengen. Wij ondersteunen een en ander hieronder met de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken.

BLOG 20140915 FIG1a AEX
Figuur 1.

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zette een week geleden een nieuwe top, hiermede de aan de gang zijnde hausse bevestigend. In de meeste markten werd een nieuwe top gezet, in Amerika zelfs nieuwe All-Time-Highs. In Duitsland was dit niet het geval. Daar ging de stijging niet verder dan een pull-back naar de opgaande trendlijn. Toen de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken zes weken geleden gezet werd divergeerde de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken sterk. Als de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken binnenkort gaat dalen wordt deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken bevestigd. Op de daggrafieken is het beeld zonder meer negatief.

Als de koers verder gaat dalen komt hij een breed steungebied tegen. Dit begint met de steunlijn van de voorgaande twee toppen op 408,4 waarna al snel de twee gemiddeldes volgen respectievelijk rond 405 en 403. In Duitsland zijn deze twee gemiddeldes reeds gekruist, waarmede een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken werd gezet. Dit is een negatief patroon, wat voor velen een exit betekent. Mocht de koers verder dalen dan is 388 een belangrijk niveau. Slotkoersen daar beneden luiden de eerste breuk in de hausse in. Verdere steun ligt er op 379 en 375. Zolang de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken (weekgrafiek) blijft stijgen zien wij de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken beperkt blijven, maar mocht deze gaan dalen (en dat gebeurt vanzelf als de huidige reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken langer dan een paar dagen aanhoudt) dan wordt de situatie ernstiger. Want dan is er sprake van een daling van de indicatoren in drie Time Frames en dan zal er ook sprake zijn van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken in drie Time Frames. De S&P500 heeft de daling van de indicatoren reeds ingezet zij het dat dit nog steeds zeer beperkt is gebleven. Al met al zijn wij dus zeer bezorgd en beleggers, die het met ons eens zijn wordt aangeraden om hun exposure zeer in de gaten te houden als deze al niet onmiddellijk wordt afgebouwd. Eén lichtpuntje is er echter. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken op het Damrak is zwak en dalend. Dat wil zeggen dat beleggers nog niet geloven in een sterke daling (er is (nog) geen paniek).

De Rente

In Amerika is de koers van de 10-jaar Treasury uitgebroken uit zijn dalende trendlijn. Hier moet rekening gehouden worden met een draai omhoog van de rente. In Nederland ligt de zaak iets genuanceerder. Weliswaar is de rente vanuit een dieptepunt van 1,04% drie weken geleden afgelopen week gekomen op 1.24%, maar pessimisten zullen zeggen dat dit nog steeds een onbetekenend niveau is, alleen de stijging is indrukwekkend. Onder dit geweld is de (week) Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaan stijgen en zoals wij al eerder mededeelden is de divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken positief. In principe moeten we ook in Europa een stijging verwachten maar hier zal de korte termijn hoogstwaarschijnlijk wel een stokje voor steken, want de daggrafiek is sterk overbought. Dit kan men niet zeggen van de weekgrafiek. Het ligt dus voor de hand te veronderstellen dat we een dezer dagen een terugval zullen zien, maar dat we over enige tijd, zeg na twee weken, weer een stijging gaan meemaken, die een bodempatroon gaat bevestigen. Alhoewel niets zeker is in deze wereld zal men er dan ernstig rekening mee moeten houden dat de dan volgende stijging een zeer negatieve invloed zal hebben op de aandelenkoersen.

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar is even aan het pauzeren, hoogstwaarschijnlijk om wat krachten te verzamelen. Wij zien dit als tijdelijk en verwachten dat hij binnen niet al te lange tijd zijn opmars zal voortzetten

De Prijs van een vat Brentolie

Het is dan toch gebeurd. De prijs van een vat Brentolie is uit zijn horizontale kanaal gevallen. Wij wachten op bevestiging van deze doorbraak volgende week. De grafieken duiden niet op een grote val die er zal volgen, maar het is wel zeker dat op dit moment de olieprijs in de verkeerde hoek zit, althans als men ingespeeld heeft op een stijging. De volgende steun ligt op US$88 per vat. Wij zien hem daar nog niet gemakkelijk komen.

Het Goud

Geen goed nieuws van dit front. Met een stand van US$1.228,5 ligt de prijs van een troy ounce goud nu op het niveau van 1 januari van dit jaar. En dat wil zeggen dat het een zeer slechte week was. Het liet zich redelijk positief aanzien toen de week inzette, maar met vijf zwarte dagen, was alles wat nog positief genoemd kon worden volledig weggevaagd. Er zijn nog geen tekenen dat de daling tot staan is gekomen. Mocht er echter op korte termijn toch een draai ontstaan dan verschijnen er lichtpuntjes. Maar voorlopig is daar geen goed woord over te zeggen.

Strategie

Wij hebben in de afgelopen week nog enkele posities opgeruimd en nu moeten wij afwachten hoe diep de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal gaan. Onze liquiditeiten zijn groot dus wij zullen niet ernstig geraakt worden ook al zal zich een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken inzetten.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 15 september 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.