Nog even genieten

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (16 januari 2017) 488,09

Onze conclusies:
Korte termijn: beperkte rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken nog mogelijk
Middellange termijn: rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken loopt ten einde
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Call/Put Ratio en de AEX Index

Als de Call/Put ratio laag staat dan gaat de markt omhoog. Dit is de waarschijnlijkheid die de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken u op dit moment kan bieden. De gedachte is, dat er veel te veel puts gekocht zijn om de markt nog omlaag te kunnen brengen (er is al verkocht, dus er kan niet nog meer verkocht worden). Maar verder gaat het niet. Er is zeer weinig te vinden, dat op een steun voor dit goede signaal zou kunnen duiden. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken biedt u een stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek met een duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. In de weekgrafiek is de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aan het dalen. Dit geheel duidt op een opflakkering in de markt, maar echt niet meer. Het zal erom houden of de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zijn vorige top van 14 april 2015 op 510 op korte termijn kan verslaan. Wij gaan daar niet vanuit. Het positieve maar toch sombere beeld, dat wij hiermede schetsen geldt niet alleen voor Amsterdam. Hetzelfde beeld ontrolt zich als men naar grafieken van andere beurzen kijkt. Hoogstwaarschijnlijk was de persconferentie, die Trump onlangs gaf, een voorbode van het gebrek aan inhoudelijke invulling, die hij in staat is te geven aan de vele plannen die hij heeft opgesomd. Daarenboven lijkt het erop alsof zich zeer donkere wolken samenvoegen die Amerika in een langdurige conditionele crisis kunnen storten. Wij zijn er niet op uit om onnodige onrust te zaaien onder beleggers, maar de langere termijn ziet er voor de aandelenbeurzen niet goed uit. Technische signalen gaan doorgaans gepaard aan fundamentele argumenten. En als men dan kennis neemt van wat er op dit moment op het politieke toneel in Amerika zo allemaal speelt dan komt onze eerdere gedachte, dat de beurzen hun rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in grote lijnen zouden doorzetten tot aan het normale einde van het goede seizoen, in verdrukking. Technisch gezien zijn alle beurzen het eens dat er nog enige stijging in het vat zit, maar op iets langere termijn (en dan moet men niet aan maanden denken) zijn zij het er ook over eens dat ons een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken staat te wachten, die gemakkelijk in een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van grotere orde zou kunnen overgaan. De signalen zijn er. Het wachten is op de aandelenkoersen, die deze signalen moeten bevestigen. Wij zullen een en ander bezien aan de hand van de weekgrafiek van de Duitse DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken.

De DAX Index

BLOG 20170116 DAX

Figuur 1.

Op het eerste gezicht ziet bovenstaande weekgrafiek er mooi uit. De koersen stijgen. De Gemiddeldes zijn stijgend en liggen correct ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de koersen. Maar als men daar door heen kijkt dan is er ook iets anders te zien. De koersen naderen een weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 11.802. Als ze daar aangekomen zijn dan zullen de twee gemiddeldes ver, veel te ver, van elkaar liggen. Het 10-weeks gemiddelde zal de volle stijging van de koersen reflecteren maar het 40-weeks gemiddelde zal dat niet kunnen omdat in het begin nog relatief hoge koersen ingeleverd moeten worden. En daaronder ziet men de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Deze is gaan dalen. Hij kondigt daarmede een daling van de koersen aan ook al kan deze daling nog een korte tijd op zich laten wachten. Er wordt door het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram negatief gedivergeerd, maar dat is niet het geval bij de Oscillator. Wij vergeten daarom het negatieve signaal van het Histogram.
Maar wij mogen het oog niet sluiten voor de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken op de daggrafiek. Deze ziet men wereldwijd. In tegenstelling tot de dalende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de weekgrafiek stijgt de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de daggrafiek en dat wijst er op dat deze een stijging van de koersen voorziet, die slechts beperkt zal zijn door de dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken op de weekgrafiek en door de forse divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken uit de daggrafiek. De mooie beurs van 2 januari werd al niet meer door de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gesteund. Wij zijn nu veertien dagen verder. En in deze veertien dagen is er niets maar dan ook niets verbeterd. Het beste scenario wat wij ons kunnen voorstellen is dat we nog een beperkte koersopleving gaan zien. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken gaat daarbij in de richting van de 510, maar wij zetten er een vraagteken bij of hij dat niveau zal halen. De DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zal proberen zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 11.802 te bereiken. Daarna komt de invloed van de negatieve signalen van de dag- en van de weekgrafiek samen en zullen wij een forse daling van het koersniveau gaan meemaken. De daling zou zich best kunnen inzetten aanstaande vrijdag op de expiratiedag van de maand januari. Maar als dat niet zou gebeuren dan is het zeker geen afstel, hooguit kan men dan nog een of twee weken langer profiteren van een positieve beurs.

De Rente

Het heeft er alle schijn van dat het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jaar Nederlandse Staat leningen zich uiteindelijk toch voor langere tijd binnen een horizontaal kanaal tussen 0,40% en 0,60% genesteld heeft. Hiermede zouden de negatieve gevolgen van de verlenging van het Draghi programma niet meer zover reiken als eerder werd aangenomen. Het renteniveau in de VS is hier ongetwijfeld mede debet aan.

De US $ in €’s uitgedrukt

De uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken boven het niveau van 94,4 werd in de afgelopen week volledig te niet gedaan. En met deze terugval is het nog niet afgelopen. Alles wijst erop dat de dollar meer gaat inleveren. Men kan zich afvragen wat hiervan de reden kan zijn nu Trump nog steeds zo hoog van de toren blaast over zijn “Amerika eerst”. De valutamarkt maakt zich misschien wel iets drukker over de negatieve gevolgen van de manier waarop hij het buitenland tegemoet treedt en over de overspannen arbeidsmarkt waarvoor hij nog eens honderdduizenden banen gaat scheppen. Interessant wordt wat dat betreft de discussie met het congres over het al dan niet verhogen van het schuldplafond voor de Amerikaanse overheid. Dat plafond zal naar verwachting al dit kwartaal bereikt worden en dus verhoogd moeten worden. Er worden al messen geslepen!

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Bentolie is op weg naar US$58. En daarna zal het wel even afgelopen zijn met de euforie op de oliemarkt. De indicatoren op de weekgrafiek zijn inmiddels al gaan dalen. Op de daggrafiek ziet alles er nog mooi uit maar op US$58 ligt de bovenste grens van een oplopend kanaal dat zich op dit moment heeft afgetekend. Maar de langere termijn is opwaarts gericht.

Het Goud

Er lijkt zich na het bereiken van de US$1.200 grens een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in te gaan zetten. De daggrafiek is bezig met het inzetten van deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken maar de weekgrafiek ziet er nog steeds zeer mooi uit. Als er een daling komt dan zal deze beperkt blijven. En een dergelijke daling lijkt dan gemakkelijk samen te vallen meet een beperkte stijging van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Op iets langere termijn bezien springt er een duidelijke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken van het goud uit en dit kan erop wijzen dat het goud een goede dekking is voor een komende grotere daling in de aandelenmarkten.

Strategie

De markten zijn er nog niet uit, dus wij moeten even aan de zijlijn blijven of zelfs wat liquiditeiten creëren. Om die reden hebben wij afgelopen week onze aandelen Aurubis verkocht.

Agenda voor de komende week
17 januari 2017        10.30 uur    Britse inflatiecijfers
18 januari 2017        11.00 uur    Consumentprijsindexcijfers Europa
18 januari 2017        14.30 uur    Consumentprijsindexcijfers USA
19 januari 2017        13.45 uur    Rentebesluit ECB
20 januari 2017        03.00 uur   Binnenlandse productiecijfers China

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 16 januari 2017
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.