Een mislukte poging

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-01-12) 415,59

Onze conclusies:
Korte termijn: in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: in reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Lange termijn: lijkt te gaan stijgen
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het heeft er alle schijn van dat de uitbraakpoging van afgelopen donderdag mislukt is. De daggrafieken waren positief en de weekgrafieken zagen weer stijgende indicatoren. Maar tegen dit herstel is vrijdag dan een duidelijk “nee” gezegd. Op de weekgrafieken is de euforie weer verdwenen. De indicatoren dalen weer. De daggrafieken zien er nog wel positief uit, maar dat is hoogstwaarschijnlijk omdat ze iets achterlopen. Al met al moet men concluderen, dat het herstel – dat vier weken geleden werd ingezet – te vroeg kwam. Het diende (in vele weekgrafieken) om een dubbele top te zetten en de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat nu, zo verwachten wij, toch zijn (onderbroken) einde zoeken maar het zal nog wel even duren voordat de daling klaar is. De koersen zijn overal door hun 10-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken gevallen en ze zijn nu op weg naar het 30-weeks. Als het daarbij blijft dan zal het allemaal wel meevallen. Voor de S&P500 zijn een 60-tal punten voldoende om op deze weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te komen. Het 50-daags gemiddelde van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt rond 410. Uiteraard is er geen enkele garantie dat het daarbij blijft, maar wel is het zo dat er verder weinig indicaties zijn als zou de markt in echte problemen komen of dat er een simpele forse daling in het verschiet ligt. Wel zijn er veel negatieve candles te vinden. Nergens wordt er negatief gedivergeerd, met dien verstande dat de hogere toppen (in Amerika) niet meer geconfirmeerd werden. De markt is ook niet overbought. Het sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken is niet negatief. Alleen het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken heeft zich nog niet hersteld na de vakantie periode. De beide door ons genoemde gemiddeldes liggen vrij dicht bij elkaar, zodat er zeker geen Mean ReversionTerugkeer naar het lange termijn gemiddelde. Copyright Vladeracken dreigt. Wel is het zo dat de kleine afstand die er tussen beide gemiddeldes ligt er wel eens voor zou kunnen zorgen dat de daling een doorschrijding van het 30-daags gemiddelde mee zou kunnen brengen, maar daarmede is nog weinig gezegd omdat voor alle markten geldt dat de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken, die cruciaal is, nog ver weg ligt en omdat het er niet naar uitziet, dat zelfs een tegenvallende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zo diep zal komen. Wij verwachten dus een dalende of consoliderende markt, die wel enige tijd kan aanhouden maar die geen grote verstoring in zich draagt. Wij tonen hieronder de weekgrafiek van de S&P00 Index.

BLOG 20150112 FIG1 AEX
Figuur 1, De S&P 500 Index op weekbasis.

U ziet een mooie, stijgende grafiek, die de hausse die aan de gang is volledig ondersteunt. Op 2.093 werd een nieuwe top gezet. De eerdere top op 2.079 was in onze definitie geen echte top, maar op die plaats vindt men in de markten in West Europa wel degelijk een echte top. De koers ligt nu onder het MA10 en heeft zelfs het MA30 geraakt maar is daarop teruggeveerd. Dit laatste is geen teken van herstel en wij verwachten dus dat dit niveau opnieuw zal worden opgezocht. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder bevestigt deze aanname of liever gezegd hij reikte ons de conclusie aan. Toen de semi-top op 2.079 gezet werd steeg het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken en de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenvolgde twee weken later (zie pijltjes). De MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken was toen positief en kondigde een verdere stijging aan, maar dit goede signaal verdween reeds in de week daaropvolgende. Hij is nu dalende en de beschikbare ruimte voor een verdere daling is nog groot. Voor wat de steun bij de S&P500 betreft hebben wij een aantal niveaus ingetekend.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen sloot afgelopen vrijdag op 0,59%. Een nieuw dieptepunt!!! De daggrafiek is aan het keren, maar in de week- en maandgrafiek is nog geen vermoeidheid te bespeuren anders dan dat de markt sterk oversold is. Of Draghi zijn zin gaat krijgen zal nu snel duidelijk worden. Deze week stond er in het Financieel Dagblad een pleidooi om de uitbreiding van de liquiditeiten door de ECB via het Europese Investeringsfonds te laten lopen. Dit lijkt een aanpak die veel gerichter is en ook veel gemakkelijker zal liggen bij de leden (lees Duitsland en Nederland) maar of de politiek een lekensuggestie gaat volgen is natuurlijk een andere zaak.

De US$ in €’s uitgedrukt

Opnieuw een sterke stijging, nu tot bijna aan de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 85,9. Hier ligt een top uit 2005. Hier zal wel even halt gehouden worden. De markt is op de daggrafiek oversold en er moet nog afgerekend worden met negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken die er tijdens de laatste rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken is ontstaan. Hiermede is niet gezegd dat de stijging nu achter ons ligt. Wij rekenen op een kort rustpauze.

De prijs van een vat Brentolie

Met een slotkoers van US$50,11 afgelopen vrijdag heeft de prijs van een vat Brentolie de bovenkant bereikt van een bodempatroon uit 2009 dat toen 3 maanden nodig had om de markt rijp te maken voor een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. De indicatoren wijzen er op dit moment op dat het zeer wel mogelijk is, dat er opnieuw in de zone tussen US$41 en US$50 een bodempatroon gevormd gaat worden. De Brentolieprijs is op dit moment zeer oversold dus een verdere forse daling lijkt niet voor de hand te liggen. Wij houden het op een consolidatieproces dat ingegaan is of op het punt staat te beginnen.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft opnieuw een spurt omhoog ingezet. Een belangrijke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.237 werd gebroken. Maar voorlopig kan men alleen nog maar spreken van een bodemproces. Om in een stijgende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te komen is er nog een lange weg te gaan.

Strategie

Met onze korte termijn longposities hebben wij niet goed gereageerd. Wij waren te laat met het nemen van winst. Wij nemen aan dat er een korte periode van rust volgt. Wij hebben wel enkele door ons geselecteerde fondsen aangekocht en wij zullen doorgaan met aankopen als zich mooie opportuniteiten voordoen.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 12 januari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.