Dagboek: rendement op aandelen Unibail-Rodamco – deel 1C

In het begin van 2014 hebben wij u een gedetailleerde beschrijving gegeven van een methode om het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op het aandeel Unibail-Rodamco sterk te verbeteren (zie hiervoor onze artikelen van 24 en 31 januari 2014). Deze artikelen waren niet volledig gebaseerd op werkelijke aan- en verkopen, want ons werk startte pas in de loop van 2013, terwijl wij in deze artikelen wel een geheel jaar terugkeken. Op verzoek van lezers hebben wij de beschreven strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladeracken vanaf 1 januari 2014 daadwerkelijk uitgevoerd. Op 4 juli 2014 hebben wij u vervolgens verslag gedaan van onze activiteiten tot 1 maart en op 11 juli 2014 deden wij u verslag van onze activiteiten tot 1 juli 2014. Hieronder gaan wij u een overzicht geven van wat er gedaan werd sinds 1 juli tot het einde van het jaar 2014.

Signaalgrafiek

Eerst volgt de grafiek op grond waarvan wij onze beslissingen hebben genomen en daaronder voor de geïnteresseerde lezer het dagboek.
BLOG 20150731 UBL FIG1
Figuur 1
Daggrafiek van de koers van Unibail, periode 1 juli 2014 – 31 december 2014.

De cruciale periodes hebben wij in de grafiek aangegeven met een vierkant. Daarboven staat een referentiegetal. Acties daarbuiten hebben wij aangemerkt met een zwart pijltje. De UitOefenDagen (UOD) zijn gemarkeerd met een blauwe verticale streep, een blauwe bar.

Ter vereenvoudiging van de boekhouding nemen wij hieronder alle betalingen als verlies en alle ontvangsten als winst. Wij houden dus een kasboekhouding bij.
Op het einde van de publicatieperiode (in dit geval december) maken wij de aansluiting naar het actuele resultaat. In dat geval nemen wij de slotkoers van effecten die wij in portefeuille hebben om de waarde te bepalen.

Onze oorspronkelijke investering per 1 januari 2014 was € 18.740 + €11.260 = € 30.000.

Er stond per ultimo juni nog een verkochte Call UBL juli 2014 210 uit die op het moment van rapportage € 4,20 noteerde. Wij boekten dit bedrag als verlies zodat de winst, die daarna overbleef € 2.251 bedroeg (9,48%). De kas was toen € 32.231. Wij misten nog steeds de aandelen die in een moment van onoplettendheid onzerzijds waren opgevraagd.

DAGBOEK

Punt 7 (in de grafiek), juli 2014

9 juli.
De koers is gisteren door zijn MA40 gevallen. Wij hebben nog wat in te halen en derhalve kopen wij 970 Sprinters short met een Stop Loss van 218 en een Financieringsniveau van 235,74. De prijs is €3,11. Onze kas daalt met €3.028,72 tot €29.202,28. De opbrengst van de puts is nog steeds laag zodat wij deze periode zonder verkochte put zullen afsluiten. Wij verwachten dat we (om de aandelen terug te krijgen) pas een put zullen schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken wanneer het niveau van 190 aantrekkelijk wordt.

16 juli.
Wij verkopen de Call aug 210 voor €177. Wij zetten de Put aug 195 in voor €1. Deze zal niet onmiddellijk gaan want de markt is vandaag in een positieve stemming. Wij verwachten dat dit niet lang gaat duren. De kas bedraagt nu €29.379,28. De winst €2408.

18 juli.
De Call juli 210 valt vrij. Bij de afsluiting per ultimo juni ten behoeve van de publicatie van de resultaten hebben wij de uitstaande verkochte Call juni 210 gewaardeerd op 4,20. Dit bedrag valt vandaag vrij zodat de winst stijgt met €420 tot €2.828. De Put aug 195 is vandaag gegaan voor €97. Onze kas bedraagt nu €29.476,28 en de winst (uitgaande van expiratie van de optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken)  is €2.925. Wij hebben deze put verkocht ondanks dat het aandeel beneden zijn MA40 ligt omdat wij de aandelen in ieder geval willen hebben. Het opvragen van het aandeel voor het dividend kostte ons  €890. Inmiddels hebben wij een winst van €189 gemaakt op een extra Put juni die wij geschreven hadden en daarenboven hebben wij toen het aandeel opgevraagd werd de geschreven call niet hoeven terug te kopen. Dit bespaarde ons €760. Daarbij komt nu de €97, die wij niet zouden hebben geïncasseerd als de opvraging niet was geschied.

Punt 8, augustus 2014

11 augustus.
Nu de beurs hoger opende en gegeven de Doji StarDojiEen candlestick waarvan de opening en het slot geheel of bijna geheel samenvallen. Dit patroon geeft besluiteloosheid van de markt aan. Copyright Vladeracken bike. Een candle waarvan de open en close ongeveer samenvallen en met twee niet te grote schaduwen die gapt van een voorgaande witte of zwarte candle. In een uptrend is hij bearish, in een downtrend is hij bullish. Confirmatie is nodig. Door deze confirmatie verandert hij gemakkelijk in een Evening of een Morning Star. Copyright Vladeracken die afgelopen vrijdag in de AEX gezet was hebben wij de Sprinter short 218 verkocht voor 4,30. De opbrengst was €4.157,83. Tegelijkertijd hebben wij de Put Sept 190 verkocht voor 4,10. De opbrengst was €407. Dit is volgens onze regels twee dagen te vroeg, maar gezien de draai in de markt lijkt het ons verantwoord om snel te handelen. De kas bedraagt nu €34.041,11 en de winst is gekomen op €4.461,11. Door de verschillende extra transacties die wij gedaan hebben is het verlies (door onze eigen onoplettendheid ontstaan) van het gemiste dividend nu ruimschoots goedgemaakt.

12 augustus.
De Put aug195 die wij hadden verkocht teneinde de aandelen terug te krijgen is gisteren out-of-the-money gekomen en de markt ziet er positief uit. Het ziet er dus naar uit dat wij geen aandelen toegewezen krijgen. Wij verkopen daarom vandaag een Put sept 195 voor 4,68. De opbrengst is €465. Hoogstwaarschijnlijk zullen wij nu de Put aug 195 terugkopen mocht deze aanstaande vrijdag in-the-money noteren. Dit zal afhangen van de marktomstandigheden. De winst komt door deze transactie op €4.926,11. De kas bedraagt €34.506,11. Omdat wij geen aandelen in bezit hebben zullen wij nog steeds geen call verkopen, maar wij zullen vrijdag, als onze risico’s aanzienlijk verminderd zijn, bezien of wij een turbo long kopen want zonder longpositie zullen wij anders misschien de aandelen duurder moeten terugkopen dan wat wij er in mei voor gekregen hebben.

15 augustus.
De markt voor Unibail is duidelijk positief en er is nog veel ruimte voor stijging. De twee uitstaande augustus opties (call 210 en put 195) vallen vrij. Wij kopen 100 Turbo’s long180,20 à 30,82. De LeverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken is 6,46 en het Financieringsniveau is 167,57. Onze kas vermindert met de investering van €3.094,08 en bedraagt nu €31.412,03.

23 augustus.
Unibail blijft al een paar dagen aarzelen en nu zijn zowel de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken als de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken gaan dalen. Wij besluiten maandag onze winst te nemen ook al zou de beurs hoger openen. Dit besluit wordt mede ingegeven door het lage volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken dat op de beurzen verhandeld wordt.

25 augustus.
Wij verkopen de Turbo’s Long 180,20 voor 32,69. De opbrengst is €3.256,73 hetgeen ons een winst laat van €162,65. Wij besluiten tegelijkertijd om de Put sept 195 die 1,34 noteert terug te kopen. Wij hadden de gehele opbrengst van de Put ad €465 al toegevoegd aan de winst. Wij moeten dus de prijs de wij nu betalen als verlies nemen (€137) maar de netto-winst op deze put is €328. Onze kas komt nu op €34.531,76 en de winst komt op €4.951,76.

Punt 9, september 2014

15 september.
Het technische plaatje van Unibail is volledig negatief. Wij maken daar gebruik van om een Call oktober te verkopen. Helaas is de 205 niet genoteerd. Wij verkopen dus de 200, die diep in the money is. Dit is niet geheel volgens onze regels, maar het beeld is zo negatief dat wij ervan uitgaan dat we enige intrinsieke waarde kunnen opstrijken. Wij nemen ons wel voor om zodra dit nodig lijkt een long positie in te nemen, zodat we met behulp van een turbo de call in kunnen dekken. Deze Call okt 200 noteert 7,25 waarmede we in ieder geval 1,25 verwachtingswaarde opstrijken. De opbrengst is €722. Dit brengt onze kas op €35.253,76. De winst komt uit op €5.673,76.

17 september.
De Put okt 95 noteert onder 1 €. Wij wachten dus af.

22 september.
De Put sept 190 viel afgelopen vrijdag vrij. Wij hebben op dit moment alleen een verkochte Call okt 200 uitstaan. Voor wat het verkopen van een Put betreft wachten wij op betere prijzen.

Punt 10, oktober 2014

10 oktober.
De put oktober 190 brengt vanochtend nog €0,93 op en wij hebben voor deze maand nog steeds geen put verkocht. Er is nog een week te gaan. Wij willen het aandeel graag hebben voor een koers van 190 en derhalve besluiten wij deze put te verkopen. De opbrengst is €90. Wij realiseren ons dat er nog geen signaal is dat aangeeft dat er een einde aan de daling is gekomen, maar het ziet er wel naar uit dat er een dezer dagen tenminste een korte consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken kan gaan optreden. Onze kas bedraagt nu €35.343,76 en de winst is €5.763,76.

11 oktober.
De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gedraaid. Er is een positieve candle, een Richshaw man gezet. Bij een hogere opening of een latere hogere koers maandag zullen wij een extra put verkopen, omdat ons de toewijzing van de aandelen zal ontgaan. Wij zullen ook de Call 200 terugkopen. Hij heeft nog maar een week te gaan, maar een afstand van 6,5 punten is te weinig als Unibail inderdaad een positieve reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzet.

13 oktober.
De beurs opent fors lager. Maar in de loop van de dag wordt de AEX positief. Ook Unibail stijgt, zij het niet aanmerkelijk. Wij verkopen een Put nov 190 voor 3,41 met een opbrengst van €338.  De Call okt 200 wordt wel teruggekocht. Hij noteert 0,31 en wij betalen €33. Onze totale winst bedraagt nu €6.068,76 en de kas is groot €35.648,76.

17 oktober.
Wij krijgen de zelden voorkomende kans om de put 190, die vandaag expireert om te ruilen tegen een put 180 onder bijbetaling van €13. Wij doen dat. Onze winst komt hierdoor op €6.055,76 en de kas komt op €35.635,76. Wij hebben nu twee uitstaande puts, een is de nov 190 en de andere is de nov 180. Het technische beeld van Unibail is (nog) niet volledig positief, maar zodra wij een koopsignaal ontvangen zullen wij een turbo long kopen, omdat wij geen aandelen hebben die in de stijging mee kunnen doen.

21 oktober.
Gisteren (op basis van de slotkoers) was het beeld volledig positief. Wij kopen 770 Sprinters Long 177, het FN is 164,15 en de LeverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken is 7,2. De prijs is €2,72. De kas daalt met €2.105,49 tot €33.530,27.
Volgens de regels hadden wij vorige week een call moeten verkopen. Maar deze brengt nog steeds zeer weinig op, zodat wij deze verkoop nog even uitstellen.

Punt 11, november 2014

3 november.
De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daalt. Het is een verkoopsignaal. Het lijkt ons wat vroeg om reeds exit te gaan maar de winst is te mooi om ons deze te laten ontglippen. Bij een lagere opening gaan wij eruit.

4 november.
Wij verkopen de 770 sprinters. De noteringwas €3,89 en de opbrengst kwam op €2.983,30. De winst op deze transactie is €877,81. Dit brengt onze totale winst op  €6.933,57 en de kas op €36.513,57. De verkoop van een call lijkt ons, gegeven de lage prijs, in deze cyclus niet meer mogelijk, tenzij het een in the money call betreft. Maar daarvoor is de algemene markt nog te sterk.

12 november.
Wij hebben nog geen call november verkocht, omdat de opbrengst van de 210 nooit voldeed aan onze eisen. Inmiddels werden de verkoopsignalen geconfirmeerd. De looptijd van deze call is nog anderhalve week. Wij besluiten tot verkoop van de 200 over te gaan. De notering is €2,10, zodat onze opbrengst €207 is. De winst komt daarmede op  €7.140,57 en de kas op €36.720,57.

19 november.
De koers van Unibail is teruggekaatst op de middellijn van het Keltnerchannel zowel als op het MA40. Wij verkopen derhalve geen call want het is niet duidelijk hoe lang deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog zal duren, maar het zal niet lang zijn. Wij wachten dus af totdat wij de draai zien.

20 november.
En inderdaad is de koers gisteravond tegen het sluiten gaan draaien. Wij wachten de ochtend even af om te zien of deze draai wordt bevestigd. Later vandaag blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Wij verkopen dus de call december 200, die €4,06 noteert. De opbrengst is €403. De winst bedraagt nu €7.543,57 en de kas €37.123,57. Het zou os niet verwonderen als we deze call straks moeten terugkopen, omdat de markt opnieuw omhoog draait. De put brengt nog steeds onvoldoende op. Wij mikken op de december 195.

21 november.
In de ochtend is de koers van Unibail iets gestegen. Wij besluiten geen risico te lopen met de call november 200 en dus kopen wij hem terug voor een koers van €2,36. Deze actie kost ons €241, waarmede de totale winst voor dit jaar komt op €7.302,57 en de kas op €36.882,57. De beide puts november 190 en november 180 lopen vandaag waardeloos af.

Punt 12, december 2014

16 december.
Het is een dag te vroeg, maar de prijs is te mooi, om niets te doen. Wij verkopen de Put januari 2015 195 voor €5,80. De opbrengst is €577, hetgeen onze winst brengt op €7.879,57 en de kas op  €37.459,57. Wij verkopen nog geen call. Het zal erom houden of onze Call december 200 waardeloos zal aflopen. Wij verwachten van wel, maar de markten zijn overal diep gedaald en een omslag kan iedere dag plaatsvinden. In het slechtste geval zullen wij hem doorrollen, maar in dat geval zullen wij zien of we ook een Turbo long kopen. Het aandeel hebben we nog steeds niet in bezit maar mocht de Put januari 195 waardeloos aflopen dan zullen wij tot gewone aankoop overgaan. Mocht de markt verder dalen dan zullen wij een tweede put verkopen.

17 december.
Er is nog geen koopsignaal maar wij vertrouwen de daling niet meer. Wij besluiten de Call december 200 terug te kopen. Hij noteert nu €1,55. Dit kost ons €158. De winst (op kasbasis) daalt hierdoor tot €7.721,57 en de kas wordt €37.301,57. Wij wachten nog even met het verkopen van een call januari.

18 december.
Vanochtend verschenen er koopsignalen in de grafieken van Unibail. Wij kopen 140 Turbo’s 188,70 Long want wij hebben de aandelen nog steeds niet toegewezen gekregen. De koers is 25,75. De leverageMen laat een gulden meermaals zijn invloed uitoefenen ten opzichte van de standaard investering. Dit kan bijvoorbeeld door in plaats van één aandeel, voor dat zelfde geld meerdere opties op dat aandeel te kopen. Formule: Leverage = koers van de onderliggende waarde / koers optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken (warrant) * pariteit. Copyright Vladeracken is 8,55 en het Financierings Niveau 175,46. De SL is 188,70. Wij betalen €3.617,61 hetgeen onze kas brengt op €33.683,96.

31 december.
Wij sluiten het jaar af. De verkochte Put jannuari 195 wordt doorgeschoven naar volgend jaar. Hij sluit vandaag met een notering van €0,33 hetgeen ons een winst oplevert van €544. De  140 Turbo’s l88,70 Long eindigen het jaar met een slotkoers van €37,72. De waarde die doorgeschoven wordt naar 2015 is daarmede €5.280,80 hetgeen een winst oplevert van €1.663,19. Wij eindigen het jaar met een portefeuille van €38.931,76. De totale winst bedraagt €8.931,76. Wij waren het jaar begonnen met een bedrag van  €30.000, bestaande uit 100 aandelen en €12.260 in kas. Het jaar eindigt zonder het bezit van de aandelen, want deze werden opgevraagd en nog niet teruggekocht. Het is wel de bedoeling dat dit in de komende maanden gaat gebeuren. Het netto resultaat berekend op de aanvangskas van €30.000 was 29,88%. Hier zitten geen kosten voor eventueel beheer in, maar wel alle transactiekosten. In de loop van 2015 zullen wij dit dagboek doorlopend publiceren op onze website. Aanvullingen zullen zo mogelijk onmiddellijk worden ingevuld.

Den Haag, 15 januari 2015
G.K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.