TCO (Total Cost of Ownership)

(publicatiedatum: 27 oktober 2017)

Per 3 januari 2018 worden een aantal maatregelen van kracht, die te maken hebben met MiFiD IIMarkets and Financial Instruments Directive II. Een voorlopig akkoord over strengere regels voor de derivatenmarkt. Er moet nog overeenstemming bereikt worden met het Europese parlement (juni 2013). Het doel is om de over-the-counter markt te reguleren. Copyright Vladeracken. MiFiD (Markets in Financial Instruments Directive) is een set van spelregels, opgesteld door de Europese financiële toezichthouder, die bedoeld zijn om in Europa te komen tot een “same level playing field”, een markt waarin de spelregels Europa-wijd voor alle deelnemers gelijk zijn. De eerste fase, MiFiD I, is in 2007 van kracht geworden, en in januari 2018 wordt het vervolg, MiFiD IIMarkets and Financial Instruments Directive II. Een voorlopig akkoord over strengere regels voor de derivatenmarkt. Er moet nog overeenstemming bereikt worden met het Europese parlement (juni 2013). Het doel is om de over-the-counter markt te reguleren. Copyright Vladeracken van kracht.

Een van de vele nieuwe verplichtingen waaraan Vladeracken (en met Vladeracken alle andere vermogensbeheerders in Nederland) vanaf die datum moeten voldoen is de publicatie in vermogensrapportages van een zogenaamde TCO.

TCO – Definitie

TCO (Total Cost of Ownership) is een percentage dat de totale kosten omvat, die gemaakt zijn om het gerapporteerde rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te behalen.

Er bestaan al TCO’s voor elk beleggingsfonds. TCO is dan het percentage waarbij alle kosten, die in het beleggingsfonds gemaakt worden om tot het uiteindelijke netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te komen, zijn samengevat.

Vanaf 2018 moeten ook vermogensbeheerders aan hun cliënten een TCO gaan rapporteren. Dit percentage wordt berekend door alle kosten bij elkaar op te tellen en te delen door het gemiddelde beheerde vermogen. Het gaat dan om kosten als:
– de kosten voor beheer van Vladeracken;
– transactiekosten (in rekening gebracht door de depotbank);
– bewaarloon (depotbank);
– eventuele rentekosten, maar ook
– kosten die binnen beleggingsfondsen worden gerekend waarin u belegd bent, de TCO van die beleggingsfondsen. In dit laatste geval gaat het dan om de TCO van een fonds dat moet worden herleid naar de periode dat u dat fonds in portefeuille heeft (pro-rata) en de omvang die deze positie in verhouding tot de totale portefeuille vormt.

De wetgever / toezichthouder eist dat vermogensbeheerders dit percentage kunnen onderbouwen

Aangezien deze kosten niet in absolute zin worden gerapporteerd door de fondsen via de depotbank, heeft Vladeracken in dit geval gekozen voor een pragmatische oplossing. Wij houden al jaren modelportefeuilles bij van alle modellen (inclusief TCO), die wij hanteren om voor onze cliënten in de portefeuille te beleggen. Wanneer wij een portefeuille opbouwen, stellen wij die samen uit deze modellen.

De modelportefeuilles vormen als het ware bouwstenen van waaruit wij de klantportefeuille samenstellen. Per modelportefeuille kunnen wij zonder problemen bepalen welke TCO wordt gehanteerd. Per klantportefeuille kunnen we bepalen welk model in de klantportefeuille zit, het gewicht en de periode in de klantportefeuille.
De kosten die wel rechtstreeks door de depotbank of onszelf worden gerapporteerd voegen we toe en zo kan dan een TCO voor de gehele portefeuille per individuele rekening worden bepaald.

Het is een ingewikkelde operatie, die de administratieve lasten voor een vermogensbeheerder drastisch verhoogt. Het levert voor u als klant wel inzicht op in de kosten, die door uw beheerder gemaakt worden om tot een netto rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken te komen.

Op deze manier kunnen wij u dus ook de onderliggende posten opgeven evenals de begin- en eindstanden van het vermogen op basis waarvan dit percentage is berekend. Heeft U behoefte aan deze aanvullende informatie? Laat het ons weten en wij regelen dat geheel zonder kosten voor u.

Den Haag, 27 oktober 2017
N.B.L. Suurmeijer
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor de toepassing van wet- en regelgeving binnen Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is zuiver informatief bedoeld. Aan dit stuk kunnen geen rechten worden verbonden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *