Beurscommentaar: Een mogelijk einde aan de rally

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2014-08-25: 404,48)

Onze conclusies:
Korte termijn: positief, maar draait negatief
Middellange termijn: is gedraaid naar positief
Lange termijn: correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op komst
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

In brede linie werd de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken slechts een beperkt leven gegeven. Een koers van 410 werd als maximale doel gezien. Optimisten betitelden dit niveau als de eerste weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken. Het ziet er nu naar uit dat er een reële mogelijkheid is, dat het nu reeds gedaan is met het plezier. Maar zeker is dat niet. Wij rekenen ons op dit moment tot die analisten die ervan uitgaan dat de ruimte die er op de Europese beurzen nog is, alsnog gebruikt gaat worden. Een doel van 410 is dus niet uitgesloten, maar dan moet de stijging toch snel hervat worden. Negatieve candles kan men in Europa op de dagcharts niet bespeuren, maar de indicatoren hebben de daling overal ingezet en dat pleit voor een einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken op zeer korte termijn. Dit laatste is ook in Amerika het geval, maar daar is de beurs verder. De S&P500 zette afgelopen week nog een All-Time-High, maar dat zou wel eens een voorlopig einde van de euforie kunnen inluiden. Overzees zijn alle beurzen overspannen, de grafieken tonen alleen maar overbought situaties, dus daar zou het heel normaal zijn dat de beurzen een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken periode ingaan. Maar dan komt het vreemde. In Amerika zowel als in Europa zijn de indicatoren in de weekcharts allemaal gaan stijgen (dit duidt dus op koersstijging) maar in tegenstelling tot de dagcharts is er sprake van duidelijke negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Het beeld is dus verdeeld en wij houden daarom rekening met een (gezien de weekgrafieken beperkte) daling van de beurs op korte termijn, maar voor Europa denken wij, dat er eerst nog een (klein) stukje wordt aangebreid aan de opgang, die we de afgelopen twee weken hebben gezien. De stijgende indicatoren op de weekcharts zouden er op kunnen wijzen dat er toch nog een nieuwe (maar dan een laatste) rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken komt na de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die op korte termijn wordt verwacht. Ter illustratie laten wij hieronder de weekchart van de DAX zien.

BLOG 20140825 DAX FIG1a

Figuur 1.

De daling van de koersen stopte op de steun van de vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Het nieuwe dieptepunt kwam iets hoger dan deze vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken uit. Hiermede is er dus niets gebeurd met de hausse die al zo lang op de Frankfurter beurs heerst. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder is gaan stijgen. Hiermede hebben wij al het goede genoemd, dat in de grafiek te zien is. De negatieve signalen zijn sterk. In eerste instantie is er het feit dat de twee voortschrijdende gemiddeldes gekruist zijn. Hiermede is een Dead CrossEen bearish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in benedenwaartse richting kruist. Als standaard voor een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken-signaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar beneden moet kruisen. Copyright Vladeracken gevormd. Voor velen is dit het signaal om uit de markt te gaan. In dit verband is het belangrijk om te vermelden dat de Crashindicator van de DAX nog steeds openstaat. Weliswaar vormt de DAX daarmede een uitzondering (bij de AEX heeft hij erkend dat er een vals signaal was gegeven) maar een dergelijk signaal mag men natuurlijk niet zonder meer vergeten. In de grafiek is ook te zien dat de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken negatief divergeert. Wij hebben geen markt gevonden waar dit niet het geval is. Maar deze indicatie kan best pas een vervolg hebben op iets langere termijn. Deze divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken ontstaat omdat de MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken diep gedaald is. Dat betekent dat er voor de DAX (en ook voor de andere markten) voldoende ruimte is voor een verdere stijging. Amerika is echter een uitzondering want weliswaar is de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken aldaar ook laag maar er zijn vele andere aanwijzingen, dat de markten in Amerika sterk overbought zijn. Zo zijn aldaar bijvoorbeeld de koersen al lang door de bovenzijde van de Keltner Channels gebroken, hetgeen in Europa nog niet het geval is. Een negatief gegeven (en wij vinden dat negatief ondanks de vakantieperiode) is het feit dat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken overal achterblijft. De DAX zou, zoals in bovenstaande grafiek duidelijk te zien is nog best tot aan de gemiddeldes op circa 9.550 kunnen stijgen, maar voor het verloop daarna blijven wij pessimistisch. Een zelfde conclusie kan men trekken ten aanzien van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Een stijging tot 410 is best nog mogelijk, maar daarna lijkt het ons, dat er toch een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zal worden ingezet. Deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken kan gegeven de stijgende weekmoman best beperkt blijven en dat zou betekenen dat we nog een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken omhoog gaan zien. Wat daarna staat te gebeuren is voorlopig nog door veel duister omgeven, maar wij houden het erop dat de maand september of misschien nog augustus voor veel problemen gaat zorgen.

De Rente

Als u dacht dat de rente eindelijk op zijn dieptepunt gekomen was dan hebt u zich dus deerlijk vergist. Lag hij vorige week nog op 1,19% dan ligt hij deze week op 1,17%. In Amerika ligt hij iets hoger op 2,41% maar daar zou het kunnen zijn dat er een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de maak is. Nou is het financiële steunprogramma daar aan het aflopen en in Europa is Draghi nog driftig bezig met pompen (althans in woorden). Het is dus logisch dat Europa iets achterloopt, maar als er in Amerika een stijging op komst is, dan zal het ook in Europa niet lang meer duren alvorens de draai zich inzet. U kunt er overigens zeker van zijn dat die draai gaat komen. Is het deze maand niet dan zal het volgende maand zijn. En mocht het niet in september zijn dan zal oktober voor de grote omkeer zorgen. Alles in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken duidt erop dat de draai aanstaande is, maar er heeft nog geen keer plaatsgevonden.

De US$ in €’s uitgedrukt

In de maandchart van de dollar heeft zich een belangrijk feit voorgedaan. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is daarin positief geworden. Een stand van de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken boven nul wordt in de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken aangezien als een koopsignaal. U moet dit zien als een lange termijn signaal. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op het 75-niveau werd in de afgelopen weken overtuigend gebroken en men mag verwachten dat de stijging van de dollar zich door zal zetten. Er is nog voldoende ruimte om het koopsignaal te kunnen honoreren. En bij alle ellende die men hoort en leest over de gevaren die er rijzen uit de boycotten, is dit in ieder geval een bijdrage om de economische groei in Europa te ondersteunen. Een volgende weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken ligt rondom 79.

De prijs van een troy ounce Goud

Concrete aanwijzingen, als zou de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken op afzienbare tijd weer gaan stijgen, zijn er nog niet. Maar bij de zilverprijs is dat anders. Het heeft er alle schijn van dat zich hier een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken aan het vormen is. Als deze beweging zich doorzet zal de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken niet achterblijven. Maar, zoals gezegd, daar zijn op dit moment nog geen aanwijzingen voor.

De prijs van een vat Brentolie

Het ziet ernaar uit dat er zich een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken vormt in de prijs van een vat Brentolie. De indicatoren beginnen overal te stijgen en ook de prijs is lichtelijk omhoog gegaan. Dit wil niet zeggen dat er nou grote dingen staan te gebeuren. Het horizontale kanaal binnen de grenzen van US$98 en US$118 is volledig intact.

Strategie

Wij blijven zeer voorzichtig en kijken voorlopig de kat uit de boom.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vermogensbeheer.co welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Den Haag, 25 augustus 2014
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.