Beurscommentaar: Een mooi einde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-12-23): 391,56

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: draait naar positief
Lange termijn: positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het was al op maandag dat er voor de actieve belegger een koopsignaal gegeven werd. En de dagen erna zorgde de euforie naar aanleiding van het besluit van de FED voor een zeer willige markt. De grafieken draaiden overal en  toonden zich uiteindelijk van hun beste kant. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20131223 AEX FIG 1

Figuur 1.

De grafiek laat u een index in een opgewekte haussestemming zien. De koersval bereikte het 150-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken niet eens. Intussen ligt de koers al weer boven het MA50. Zowel de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken als de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken gaven maandag jongstleden een koopsignaal (zie pijltjes). De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die de daling aankondigde, is geneutraliseerd en er lijkt daarmede geen enkel obstakel meer aanwezig, die de voortgaande hausse zou kunnen onderbreken. Een zelfde conclusie kan men trekken als men naar de ondertoon kijkt. Alle sentimentindicatoren hebben hun negatieve outlook verlaten en ook de maandgrafieken zien er aanzienlijk beter uit. Alleen in Amerika blijft de NewHighs/NewLows achter. En er moet nog één andere wens vervuld worden. De weekgrafieken zijn hier en daar aan een stijging begonnen maar ze divergeren overal nog zeer negatief. Er moet dus nog een mooie week volgen wil daar verandering in komen. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken geldt dat het niveau van 400 gebroken moet worden. Daarvoor moet hij nog 8,5 punt stijgen. Dat lijkt een forse opgave voor de enkele handelsdagen, die ons nog resten voordat januari is aangebroken. Maar mocht een doorbraak volgen, dan is de markt op korte termijn overbought en zullen we een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien in het begin van het volgend jaar. Alsdan zullen we ook te maken krijgen met een overbought situatie in de maandgrafieken. Wat dat alles gaat betekenen zien we dan wel weer. Voorlopig genieten we van een mooie stijgende beurs.

De Rente

Het ingrijpen van de FED heeft wel een stijging van de lange rente ten gevolge gehad zowel in Amerika als in Europa. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen ligt nu op 2,17%. Op 2,34% ligt een obstakel. Om deze horde te nemen zal er nog wel wat water over God’s akkers moeten vloeien, maar de langere termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken van de lange rente is omhoog gericht.

De Amerikaanse $ in € uitgedrukt

De dollar is gaan stijgen en lijkt zijn bodempatroon te gaan verlaten. Maar er is nog niet veel om over te juichen. Op dagbasis ziet het er een beetje positief uit maar in de andere time frames is er nog weinig licht te bespeuren. Voorlopig blijft gelden dat men van de $ af moet blijven.

Overigen

Van het goud noch van de olie is iets interessants te vermelden. Het goud worstelt met zijn bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken en de Brentolie prijs zit gevangen in zijn horizontale kanaal.

Strategie

Wij genieten van het herstel op de beurzen. Afgelopen week werden nog enkele posities aangekocht waaronder TKH (Twentsche Kabel) en het Italiaanse Safilo. Bovendien hebben wij obligaties van General Electric verkocht en ingeruild voor een obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken van Linde (7,375% per 2066). Daarmee verbeteren wij het rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken met 1% per jaar, maar belangrijker, de Linde-obligatieEen schuldbekentenis aan toonder voor een bepaald bedrag (nominale waarde) met een van tevoren vastgestelde rentevergoeding en met een terugbetalingconditie van de hoofdsom op een van tevoren vastgesteld tijdstip. Copyright Vladeracken heeft vanaf 2016 een variabele coupon. Wij komen hierop in een komend artikel nog uitgebreid terug.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 23 december 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.