Sneeuwklokjes op de beurs

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-04-15: 306,12)

Vanaf het begin was de achter ons liggende rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zeer verdacht. Vanaf de aanvang bleef de onderstroom in gebreke met bevestigende signalen. Inmiddels noteert de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weer onder de slotkoers van december 2011. Alleen korte termijn beleggers konden profiteren van deze valse stijging. Wij laten hieronder eerst nog eens zien hoe de Dow Jones Transport Index het af liet weten toen de Dow Jones Industrial Index een nieuwe top zette.

Blog-20120416-DJIA-Index-Fig1

Figuur 1

Met een slotkoers van 12.849 afgelopen vrijdag gebeurde het omgekeerde. De DJIA keerde terug onder de vorige top op 12.875 en bevestigde hiermede de DTIA. Men kan hier tegen inbrengen dat één negatieve koers nog geen trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken aangeeft en die waarheid moet men erkennen. Want er zijn ook lentebloempjes te vinden. Zo bleven de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken nog onder het belangrijke niveau van 40. Algemeen neemt men aan dat een aantal noteringen boven 40 een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken aankondigt. En weliswaar waren er twee dagen van New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken die boven 40 lagen, maar op dit moment ligt deze index daar weer duidelijk onder. En er zijn meer positieve signalen. Hiervoor tonen wij u in figuur 2 de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis.


Figuur 2

Het 200-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken stopte, zoals men kan zien, de val vanuit het stijgende kanaal. Het technische doel werd met een koers van 305 gehaald. Het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken gedroeg zich in deze laatste dagen niet negatief. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is stijgende en divergeert positief. In het gebied tussen 306 (waar de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nu op ligt) en 296 ligt forse steun. De Call/Put Ratio (niet opgenomen in figuur 2) ligt zeer laag. Jammer genoeg stijgt hij nog niet, maar het niveau waarop hij nu gekomen is, is van oudsher een uitvalsniveau naar boven. De korte termijn handelsystemen waarover wij beschikken geven koopsignalen.
In andere markten zien wij niet overal dezelfde positieve signalen. In de DAX is sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, evenals in de DJIA daggrafiek.

De weekgrafieken

In de weekgrafieken is het beeld min of meer gelijk. De markt zit in een daling.

De maandgrafieken

In de maand is er duidelijk sprake van verschillen. De AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is zonder meer negatief. Maar wij zitten midden in de maand. Het kan hier nog keren. In de markten zoals in Duitsland en in Amerika is sprake van een positief beeld. De hausse wordt daar nog steeds ondersteund door positieve signalen van de indicatoren.

Conclusie

Er is een mogelijkheid dat de markt een herstel gaat laten zien. Met name het beeld in Amsterdam pleit voor deze aanname, maar Amsterdam is nog wel de enige. Zolang het tegendeel niet bewezen is mag men dit herstel, als het komt, niet anders zien dan een doodnormale pullback, die beleggers in gelegenheid zal stellen posities af te bouwen of beschermingsmaatregelen te nemen. Voor het overige betekent een pullback niet anders dan een rustpauze in een daling. Alleen als de weekgrafieken tijdens deze pull backEen koerspatroon dat kan ontstaan na een koersuitbraak. Koersen hebben vaak de neiging om terug te keren naar het punt van uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en pas daarna wordt de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken begonnen die in eerste instantie door de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd ingezet. Copyright Vladeracken tekenen van leven geven en de stijging daarmee bevestigen als meer dan een pullback mag men erop rekenen dat het met de daling gedaan is.

De Rente

In de rentegrafiek vindt men nog steeds geen uitsluitsel over wat nou precies het patroon is dat zich ontwikkelt. Is het een Head & Shoulderpatroon dat impliceert dat de rente gaat stijgen of is het een reversed H&S patroon dat aangeeft dat de rente verder gaat dalen? Wij houden het gezien de stand van de indicatoren op een stijging die zich later in dit jaar zal gaan voltrekken. Inmiddels parkeren de Europese banken iedere nacht meer geld bij de ECB dan wat zij in de laatste “goedkoopgeldronde” bij Draghi hebben opgehaald. Hun liquiditeit is dus nog steeds enorm, en de economie (uitgezonderd de grote bedrijven) schreeuwt nog steeds om geld. De 3-maands Euribor lijkt met een bodempatroon bezig.

Het Goud

De World Gold Index bevindt zich sinds zijn val vanuit de top van US$1.790, in februari van dit jaar, in een dalend kanaal. In dit kanaal heeft hij de bovenkant nu voor de derde keer bereikt. De indicatoren geven geen aanleiding om te veronderstellen dat er een doorbraak in het vat zit. Zij wijzen erop dat de onderkant opnieuw zal worden opgezocht. De weg naar de voorgaande bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken op US$1.533 (en ook de daarvoor liggende op US$1.522) komt daarmede weer in zicht. Het goede nieuws is dat we het over een dalend kanaal hebben. Een dergelijk patroon wordt meestal aan de bovenkant verlaten, maar voorlopig lijkt de weg naar beneden nog lang.

De Amerikaanse $ versus €

Een notering boven 76,9 zet de dollar weer op de weg naar hogere toppen. Het heeft er alle schijn van dat hij deze barrière vandaag of morgen zal nemen.

Onze Strategie

Wij wachten rustig af.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 16 april 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.