Nog even geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-11-06): 301,97

De reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken die vrijdag een week geleden inzette lijkt zijn einde nog niet gevonden te hebben, althans in Europa nog niet. Er is afgelopen week schade aangericht want de Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken in de week is weer gaan dalen en de maand heeft nog niet zijn draai gemaakt. Voor het overige ziet het er positief uit. Alleen het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken blijft laag. Er is simpelweg te weinig vraag in de markt. In Amerika liggen de kaarten anders. De maandgrafieken zijn daar inderdaad gedraaid, de weekgrafieken zien er nog goed uit. De daggrafieken aarzelen. Ook hier is er sprake van een gebrek aan handel. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Blog-20111107-AEX-Fig1

Figuur 1.

Er is een stijgend kanaal te tekenen, waarvan dan zojuist de onderkant geraakt is. De koers zou dus nu op weg naar boven moeten zijn. Maar hij aarzelt. De boosdoener is heel duidelijk het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken (onder in de figuur). Weliswaar steeg dit op de mooie donderdag en was het lager op vrijdag, maar het is zo weinig. Er is gewoonweg niet voldoende vraag om een mooie uibraak te forceren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het clowneske gebeuren in Griekenland. Het ziet er naar uit dat daar wat rust op komst is en als dat zo is dan zal de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken snel beëindigd zijn want voor het overige is er niets aan te merken op de grafieken, ook niet op de bovenstaande. Technisch gesproken is de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ingegeven door het feit dat de markt de 50% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken weerstandlijn bereikt had. Er moet kracht verzameld worden en de enige vraag die er rest is of deze er nu inderdaad is om een nieuwe aanval op het 315-niveau te openen. De steunlijn op 296 heeft de daling gestopt (met een uitschieter naar 292). De volgende stap zou moeten zijn dat de bovenkant van het kanaal wordt opgezocht, waarna de strijd met het M200 kan worden aangegaan. Het meer positieve beeld dat de Amerikaanse beurzen uitstralen zou hierbij kunnen helpen, maar – zoals vorige week weer eens bewezen werd – leven wij in een tijd van grote verrassingen. Er hoeft niet veel te gebeuren in het labiele beursklimaat van vandaag de dag, met een duidelijk gebrek aan participatie van de belegger, of de AEX gaat zijn vorige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van 256 weer opzoeken. Technisch gezien echter kunnen wij niet negatief zijn maar wel zeer voorzichtig want de markt is er nog niet. De belegger moet nog uit zijn hok komen en u moet daarbij niet de eerste willen zijn in deze markt!

De Rente

Ongetwijfeld met grote schrik in de benen, vluchtten er opnieuw vele beleggers vanuit de aandelenmarkt naar de vastrentende waarden. Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op de 10-jaars Nederlandse Staatsleningen viel als een baksteen tot 2,19% (arme pensioenfondsen!!) en er zijn geen aanwijzingen, dat het hiermede gedaan is. Maar het goede nieuws is, dat de stijging die hieraan voorafging in de grafieken een mooie positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken heeft achtergelaten. Als de aandelenmarkten weer opleven zal het met deze daling dus gauw gedaan zijn.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De onrust van afgelopen week bracht de wind in de zeilen van de dollar. Deze brak opnieuw door de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken die zijn MA40 opwierp, en hij ligt nu tegen een zeer oude weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 72,5 waar ook zijn MA10 ligt. Ondanks de positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken, die in de dollar daggrafiek te zien is, zal het dus moeilijk worden om de bovenkant van het stijgende kanaal te bereiken. Wij blijven aan de kant staan.

De prijs van een vat Brentolie

De Prijs van een vat Brentolie lijkt uit zijn dalende kanaal te willen treden, maar het houdt allemaal niet over. Hij blijft ingeklemd liggen tussen zijn lange termijn gemiddeldes en er lijkt niet voldoende onderliggende kracht aanwezig te zijn om hem daar uit te halen.

Het Goud

Oppervlakkig gezien zou men kunnen stellen, dat de ontwikkeling van de prijs van een troy ounce goud er veelbelovend uitziet. Maar niets is minder waar. In de weekgrafieken is alles nog stijgend maar de negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken is fors. Ook in de daggrafieken ziet men deze negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken.

Onze Strategie

De grafieken van het goud zijn een voorbeeld waarom beleggers voorzichtig moeten zijn. In de afgelopen maanden daalde de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken tegelijk met de aandelenkoersen wereldwijd. En in de aandelenmarkten zijn koersen vooralsnog keurig boven de belangrijkste steungrenzen gebleven, maar er zijn verschillende indicaties die elkaar tegenspreken. Op zo’n moment moeten beleggers altijd voorzichtig blijven. Wij hebben afgelopen week van de hogere koersen gebruik gemaakt om een aantal van onze aandelenposities te verkopen. Wij kiezen daarbij voor de aandelen die nauwelijks bewogen hebben in de achter ons liggende opleving. Aandelen Accell en Sligro zijn door ons verkocht mede omdat het technische patroon van beiden steeds zwakker is geworden En dat in een markt die een flinke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken heeft doorgemaakt. Liever kopen wij straks aandelen terug van bedrijven die wel van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken profiteren.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 7 november 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.