Klaarmaken voor de doorbraak

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (7 juli 2019) 572,93

Onze conclusies:
Korte termijn:reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn:positief, reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Lange termijn:positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een mooie week ligt achter ons. Overal werden weerstanden doorbroken. In Amerika werden nieuwe All Time Highs gezet. In Amsterdam gebeurde dat ook bij de herbelegging index. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken nam het obstakel op 571,6 van 3 mei en hij is op weg naar 576,9 waar de top van 27 juli 2018 ligt. Maar nu, zo lijkt het, zal het even afgelopen zijn. Er worden veel vraagtekens gezet bij de Azië-onderhandelingen en India, Vietnam en ook Europa komen weer in Trump’ s vizier. In Amerikaanse literatuur is te lezen dat China eigenlijk de oorlog al gewonnen heeft en dat is een extra argument om er van uit te gaan, dat de ruzies nog verre van afgelopen zijn. De situatie met Iran verslechtert ook nog steeds. Er is dus van het politieke front weinig goeds te verwachten. Het risico blijft dat er zich ergens op deze fronten een catastrofe voordoet.

De onderliggende stromingen op de effectenbeurzen blijven echter positief. De markten reageren uiteraard negatief als Trump weer met iets bezig is, maar het herstel blijkt er telkens weer te zijn en het ziet ernaar uit dat de komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken er ook een zal zijn van zeer matige negatieve antwoorden op wat er in de wereld gebeurt. Het lijkt erop dat de komende reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken ook van korte duur zal zijn. Voorlopig ziet het ernaar uit dat de markten doorgaan met nieuwe hoogten opzoeken. Hierbij tekenen wij uiteraard aan dat het zwakke seizoen al enige tijd geleden is aangebroken en dat de bomen nog nooit tot in de hemel zijn gegroeid. Toch mag gesteld worden dat de middellange termijn er goed uitziet. De korte termijn, waarover deze blog gaat, ziet er echter iets minder positief uit. Technisch gesproken komt dat doordat de markten in een overbought positie zijn gekomen en omdat zij, met Amerika uitgezonderd, tegen belangrijke weerstanden liggen. Krachtenverzameling is waar de markten nu voor staan. Vrijdag is volgens ons een minidip in deze markten ingezet. En als Trump zich in de komende week gedeisd houdt dan lijkt dit een zeer acceptabele conclusie.

De AEX Index op dagbasis

In de daggrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken hierboven is het stagnerende beeld van de korte termijn, zoals dat voor de markten in Europa maar ook voor markten daarbuiten, op dit moment geldt, duidelijk herkenbaar. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zit in een oplopend kanaal en hij heeft daarbinnen de top bereikt. Vrijdag is er een zwarte candle verschenen. Hij completeert een Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken. Dit is een negatief patroon dat doorgaans door een verdere daling wordt gevolgd. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder bevestigt de daling, maar het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken Histogram divergeert ook negatief in tegenstelling tot de Oscillator, die dat (nog) niet doet. Derhalve hebben wij een CCI Indicator opgenomen. Deze is doorgaans iets gevoeliger. In dit geval ook, want zijn daling zette in toen de Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken door de koersen werd neergezet. Maar hij divergeerde op dat moment ook al negatief want de stijgende Evening StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang wit lichaam heeft. De tweede opent duidelijk hoger dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent lager dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote witte) kandelaar. Het is een bearish omkeer patroon. Copyright Vladeracken ging gepaard aan een dalende CCI. Deze daggrafiek, die zeer representatief is voor de Europese markten ziet er dus niet zo sterk uit. Gelukkig is er ook nog de weekgrafiek, die wij hier niet hebben opgenomen. Deze ziet er zonder meer veel beter uit. Hij toont een stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en er wordt niet negatief gedivergeerd. Wij zien daarom de nu ingezette huidige terugtocht met vertrouwen aan en beschouwen de negatieve daggrafiek als een tussenstap in een stijgende ontwikkeling, die nodig is om een sterke weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken te kunnen breken (voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken 576,9). Het meest logische is daarom dat de terugtocht halt zal maken op de onderzijde van het stijgende kanaal, ergens rond 560. Mogelijkerwijze schiet de daling iets verder door maar dan komt hij het MA50 tegen rond 556 en deze zal dan als steunniveau fungeren. Hiermede lijkt de Minidip (als dit een minidip wordt) beëindigd. Als dit scenario zich ontwikkelt zoals wij het hierboven beschreven hebben dan komt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op een weg die reikt tot boven 700. Maar dat is uiteraard voer voor een latere blog.

De Rente

De grafieken betreffende het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar tonen een begin van bodemvorming. In Amerika steeg de yield op 10 jarige TreasuriesSchuldpapier van de Amerikaanse overheid uitgegeven door het Bureau of Public Debt. Men onderscheidt Treasury bills, Treasury notes, Treasury bonds en TIPS. Copyright Vladeracken afgelopen vrijdag flink, maar voorlopig is alles nog maar één vogel in de hand. Of er een tweede gaat volgen is niet zeker, maar dat lijkt er wel in te zitten.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De dollar had een mooie week. Hij steeg met 1,2 punten, maar hier zal het wel even mee bekeken zijn. Hij zit in overbought gebied en dat betekent doorgaans niet veel goeds. Maar de indicatoren op de weekgrafiek zijn een stijging aan het inzetten en dat zou betekenen dat de dollar voorlopig toch zijn zwakte verliest.

De prijs van een vat Brentolie

Er is een lichte stagnatie te zien in de grafieken van de Brentolie prijs. Er zijn duidelijk krachten aanwezig, die deze prijs omlaag drukken, maar anderzijds zijn er de beperking van de productie door de OPEC en de spanningen met Iran, die een tegengestelde invloed uitoefenen. Dit leidt op dit moment tot onzekerheid en dat is wat de grafieken laten zien.

De prijs van een troy ounce Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft afgelopen week ook weer een top gezet. Maar de kracht lijkt er nu even uitgelopen te zijn. In de daggrafiek ziet men forse negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken met dalende indicatoren. In de weekgrafiek tekent zich een duidelijke overbought situatie af. Eigenlijk is dit niet te rijmen met een voorzichtige tot dalende aandelenmarkt, maar het zou misschien wel de gedachte van een minidip op deze markten kunnen ondersteunen.

Strategie

In de obligatieportefeuilles hebben wij een nieuw fonds opgenomen, het Robeco Global Dynamic Bond Fund. Wij zijn wat laat met dit fonds want de rentedaling heeft alweer een nieuw (korte termijn) bodempunt bereikt. Maar dit fonds is een fonds dat actief de looptijd van de portefeuille kan aanpassen en dat doet mede gebaseerd op een zogenoemd “factor”-model, waarin bijvoorbeeld ook rekening gehouden wordt met de trendmatige richting van de renteontwikkeling. Zij zijn momenteel bezig om de looptijd juist korter dan gemiddeld te maken, mede omdat het model uitgaat van een verhoogde kans op het weer aantrekken van groei. Wij gaan er niet vanuit dat dit fonds ons hoge rendementen zal bieden, maar wel dat dit fonds actief in kan spelen op renteontwikkelingen en dus ook verhoudingsgewijs veilig is wanneer de rente toch weer gaat stijgen. Verder zijn wij druk op zoek naar die aandelen die mee kunnen in een rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken als de oude toppen waar we nu tegenaan hikken geslecht worden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

  8 juli 2019                 8.00  Duitse cijfers binnenlandse industriële productie

10 juli 2019               16.00  Speech en getuigenis voor senaat FED-voorzitter Powell

12 juli 2019                 4.00  Im- en exportcijfers China

16 juli 2019               16.00  ZEW Sentimentcijfers Duitse industrie

17 juli 2019                11.00 Europese inflatiecijfers

Het cijferseizoen begint deze week. Veel winstwaarschuwingen vooraf zijn er niet geweest, maar tegenvallers worden momenteel wel hard afgestraft.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 8 juli 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.