Even een stapje terug

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (31 december 2017) 544,58

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Een goed beursjaar voor aandelen in Amsterdam en Hong Kong, minder voor de VS

Het was een mooi jaar, waarin, als wij ons tot het door ons gehanteerde universum beperken en Argentinië om de u welbekende redenen uitsluiten, Hong Kong met 36% stijging als winnaar naar voren kwam. De ASCX komt daar dicht bij met ruim 34% (inclusief dividenden). Ook de AEX mocht er zijn met 16,5% (ook inclusief). De DAX sloot het jaar af op een niveau dat 13,4% hoger lag (en de DAX is een cum-dividend index). Op zichzelf gezien waren de Amerikaanse markten met de DJIA +25% en de S&P500 +19% (ruim) natuurlijk ook grote winnaars, maar als men in Europa woont en daar ook zijn geld uitgeeft dan was hun resultaat teleurstellend door de daling van de dollar met ruim 12%. Dit was dus het vorige jaar in vogelvlucht. Het ligt achter ons en het is zaak om nu de blik vooruit te werpen, want er is een nieuw jaar aangebroken. En het goede nieuws is, dat wij geen direct gevaar kunnen bespeuren, dat tegen de mooie ontwikkeling in zou gaan. Het is met name de economie, de mooie bedrijfsresultaten (Amerika met de Trump-wet maar let er op dat bedrijven met een geactiveerde verliescompensatie eerst een afschrijving moeten nemen) en niet te vergeten de lage rente, die voorlopig bepalend zullen blijven.

Daartegenover staat dat in de indicatoren van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken, die meer gericht zijn op de zeer lange termijn, flink wat waarschuwingen te vinden zijn. Wij hebben ze al vaak genoemd en het opvallende is, dat in de bijzonder sterke markt welke zich in de afgelopen tijd ontwikkelde, geen echte reacties opkwamen, die zorgden voor het wegnemen van de vele overtrokken situaties. Alles samen genomen gaan wij met een goed gevoel het nieuwe jaar in, maar wij blijven zeer attent op de vele waarschuwingen die wij hebben zien opkomen.

Maar hoe het nieuwe jaar zal worden ingezet is op zijn minst twijfelachtig te noemen. De laatste zeven dagen boekten een verlies van 8 punten in de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De Dow Jones Industrial Index leverde in die dagen 119 punten in. Peanuts zult u zeggen, maar van een kerstrally was dus geen sprake. En de terechte vraag is dus wat de eerste helft van januari gaat brengen. Het antwoord hierop houdt niet over. Het weekmomentum van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is weer gaan dalen (sloppy markt), dezelfde daling ziet men bij de S&P500. Het MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt weer onder nul, en de koers van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken ligt onder het MA50. Het dag EMA 5/12 is negatief gekruist. Het zijn allemaal indicaties, die wijzen op een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken, maar, en dat is de positieve uitkomst van onze analyse, deze gaat niet lang meer duren. Het zal hoogstwaarschijnlijk uitdraaien op een microdip, zoals wij die in het afgelopen jaar wel vaker gezien hebben.

De daggrafiek van de AEX Index

Figuur 1.

In de figuur hierboven vindt u de dagchart van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. De koersen zijn omgeven door de Keltner Channelvan Chester W. Keltner. Hij ging uit van een 10-daags Voort-schrijdend Gemiddelde van de Typical Price. Hij berekende ook een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde van de Daily Range en dit werd onder en boven het Typical Price Gemiddelde geprojecteerd. Indien de koersen boven de bovenste lijn kwamen werd dit gezien als een bullish signaal en wanneer de koersen onder de onderste lijn sloten was dit een bearish signaal. Latere auteurs gingen uit van een exponentieel Moving Average en zij vervingen de Daily Range door de Average True Range. Copyright Vladeracken. Middenin ligt het MA20. Als de koers daaronder komt moet men maken dat men weg komt, zo stellen de korte termijn beleggers. En de koers ligt daar sinds afgelopen vrijdag onder. Hij ligt ook onder de rode lijn, het MA50, en dat is een tweede indicatie dat het niet goed zit met de (korte termijn) ontwikkeling van de markt. Onder het koerspatroon hebben wij een DMI studie opgenomen. Deze moet het hebben van de toppen en de bodems, die de blauwe lijnen (de plus DMI) en de rode lijnen (de min DMI) laten zien. Links in de figuur ziet u twee omlaag wijzende pijltjes. Zij duiden op een koerstop, die in de maak is. In feite kwam deze top veel later, want met enige kleine reacties, bevestigd door lagere toppen in de blauwe lijnen, kwam de koerstop uiteindelijk tot stand op een niveau van 557,43 waarna de daling zich inzette. Het einde van deze daling (zie bij tweede oplopende pijltjes) werd aangekondigd door een bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken in de blauwe lijnen (top in de rode) en de verwachting was dat we een nieuwe rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zouden gaan zien richting 557. Maar binnen het vierkant stagneerde de stijging, de blauwe lijnen aarzelden en gingen zelfs weer omlaag. Toch gaan wij er vanuit dat de top er alsnog zal komen. Er is nog een tweede grafiek opgenomen. Deze is die van de ADX. Hij moet de DMI bevestigen. Hij waarschuwde al eerder voor de stagnatie (zie in het vierkant daaronder) en hij is heel zeker niet klaar met zijn beweging. Als de rode lijnen niet dichter bij elkaar komen zal er geen indicatie zijn, die wijst op een stijging van de plus DMI en dat wil zeggen van de koersen. Maar zijn diepe ligging wijst ook niet op een grote daling van de markt, want voor een betekenisvolle daling dient hij zich eerst op te richten om uiteindelijk een top boven in de figuur te vormen. Een en ander gaat gepaard aan toppen en bodems in de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken daaronder. Deze MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is aan het dalen, maar hij is al ver op weg. Het zal niet lang meer duren voordat hij zich opricht. Het totale beeld wijst met dit alles duidelijk op een sloppy markt. Er zal niet veel gebeuren. Hooguit daalt de markt tot aan 534/535, zoals aangegeven in het koerspatroon. Dit is overigens wel een belangrijk niveau, want als hij lager komt bevestigt hij een dubbele top patroon (zie bij de twee omhoog wijzende pijltjes bij de koerstoppen). Op 534 kan men de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken trekken. Wij zien het niet gebeuren dat deze neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken wordt doorschreden. Overigens valt deze lijn ook samen met de onderzijde van het Keltner kanaal, hetgeen een extra steun is voor onze conclusie.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op lenigen van de Nederlandse Staat met een gemiddelde looptijd van 10 jaar steeg in 2017 met 56%. In reële cijfers was het een stijging van 0,337% tot 0,526%. Helemaal niets dus zou men kunnen stellen. Er lijkt alles voor te zeggen, dat het de halvering van het opkoopprogramma van de ECB is, dat de stijging initieerde. Deze stijging komt uit een pullback, die ingezet werd toen het MA150 bereikt werd. Technisch gezien gaat de stijging verder en zal het MA150 en mogelijk ook het MA200 dat daar net boven ligt, gebroken worden. Maar daarna zien wij niet zoveel mogelijkheden meer. Uiteindelijk zal er nog steeds €30 miljard per maand naar de markt toevloeien, dus er is geen enkele reden, dat het renteniveau structureel zou stijgen (althans op de korte termijn).

De US$ in €’s uitgedrukt

De dollar daalde in 2017 met ruim 12%. In de laatste drie dagen van het beursjaar wilde hij nog eens extra laten zien hoe zwak hij was, want hij daalde toen van 84,38 naar 83,23. Deze daling sloot een pullback af en nu is hij op weg naar een doel dat wij berekenen op 77. In 2014 noteerde hij overigens 71, dus zo vreemd is het ook niet allemaal.

De prijs van een vat Brentolie

Met een stijging van 17,7% droeg ook de prijs van een vat Brentolie bij aan het succes van het jaar, ook al zal de autorijder hier misschien wel enige bedenkingen bij hebben. Volgens de grafieken hebben wij het einde van de stijging nog niet gezien. Een dezer dagen zal de prijs van $70 worden neergezet. Als men echter rekening houdt met de daling van de dollar dan is de opbrengst voor de olieproducenten buiten Amerika (o.a. voor Shell) nog maar beperkt. In € gemeten bedraagt de prijs van een vat Brentolie vandaag de dag slechts €58,59 en als hij zich daarvan bewust is dan zal diezelfde autorijder toch wat gemakkelijker in zijn auto zitten.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud lag afgelopen vrijdag13,15% hoger dan 1 januari van het jaar 2017. Maar in september lag hij nog US$44 hoger. Dat wil niet zeggen dat met US$1.302 de World Gold Index niet een door velen gehoopte stand inneemt. Wij zien de stijging nog even aan houden. US$1.360 is nu het doel. Het is niet gezegd dat een dergelijke stijging in het onmiddellijke belang van de aandelenmarkten is.

Strategie

Wij zullen weinig of geen veranderingen meer aanbrengen in de portefeuilles van onze klanten. De enige kandidaat is een koopkandidaat, Galapagos, die wij eind december hebben aangekocht. Maar dit is wel meteen een zeer speculatieve. Technisch bezien is de aankoop in orde, maar in feite is momenteel de belangrijkste reden voor de recente oprisping waarschijnlijk de op 31 december jl afgelopen van de lock-up periode van Gilead (nu ruim 13% aandeelhouder van Galapagos). Er zijn analisten die speculeren op een spoedige overname van Galapagos door Gilead.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

3 januari 2018 10.00 Werkloosheidcijfers Duitsland
5 januari 2018 14.30 Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en uurlonen

Zeer korte beursweek; meeste handelaren zijn op vakantie; omzetten zullen laag zijn.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 2 januari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.