En toen kwam een olifant met een lange snuit

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (29 januari 2018) 566,79

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Blow-off in Amerika?

De indexen in de US zijn nu duidelijk in een parabolische fase. Normaal eindigt zoiets met een Blow-off. Europa is ook stijgend maar het doet niet mee aan de hysterie, die er in de VS leeft. De ongeremde stijging, die de beurzen van de verschillende werelddelen zo sterk van elkaar doet afwijken, wordt wel geweten aan de zwakke dollar, ook al hadden sterke dalingen van diezelfde dollar in het verleden niet dezelfde impact. Het zou dus ook de dollar kunnen zijn, die de ballon in Amerika gaat doorprikken, maar het zou ook de onbetrouwbare Trump kunnen zijn wiens onbegrijpelijke handelen tijdens de verkiezingsstrijd, Amerika nu in een impasse dreigt te storten. Hij komt deze week weer met een uitgebreide speech. Maar als het zwaard valt bij onze overburen dan zal Europa zonder twijfel meegezogen worden. Ondanks de mooie resultaten die de januari statistieken, die wij onlangs publiceerden, lieten zien, zal de teruggang fors zijn. Alleen al de onafgebroken stijging en de daarop volgende nog nooit getoonde relatief hoge stand van de beurzen in de Verenigde Staten zijn een garantie voor grote problemen. In de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken van volgende week zullen wij dieper ingaan op de overtrokken situatie van vandaag de dag en waarvan de gevolgen voor iedereen onderkend kunnen worden. Wij geven hieronder reeds een voorproefje met behulp van een grafiek van de DAX waarin zowel dag- als week- indicatoren zijn opgenomen.

De dag- en weekgrafieken van de DAX Index

Figuur 1.

U ziet de dagkoersen omgeven door Bollinger BandsTwee lijnen die aan weerszijde getekend worden waarbij de afstand tot de koersen bepaald wordt door een aantal te kiezen standaarddeviaties (meestal twee) van de koers tot aan een te kiezen voortschrijdend gemiddelde van de koersen. Deze lijnen worden geacht WeerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en Steun aan te geven. Formule: Band 1 = SMA(x) + BandFactor*STDEV(x) en Band 2 = SMA(x) – BandFactor*STDEV(x) waarbij SMA = eenvoudig voortschrijdend gemiddelde; STDEV = standaarddeviatie van de dagelijkse slotkoers; x = de periode. Bollinger gebruikte de doorschrijding van de banden door de koers als signalen. De bevestiging zocht hij in het short term On Balance VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken en in een Money FlowHet volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken vermenigvuldigd met de slotkoers van de dag. Als deze laatste lager is dan de vorige dag dan is de Money Flow negatief en als hij hoger is dan is de Money Flow positief. In plaats van de slotkoers wordt vaak de gemiddelde koers van de dag genomen. Copyright Vladeracken Indicator. Copyright Vladeracken. Er is eigenlijk niets mis mee. Afgelopen dinsdag werd een nieuw All-Time High gezet waarna de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzette. Tot nu toe bleven de koersen boven hun 20-daags gemiddelde (zwarte lijn) en hiermede lijkt alles koek en ei. De koers kan nog wel iets omlaag naar de onderste band, maar normaliter zou het daarbij blijven. De koers zou dan rondom 12.900 komen en het verlies zou ruim 700 zijn, zo ongeveer 5%. Onder de koersen hebben wij de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken van de dag en van de week opgenomen. Beide zijn negatief en dalende. En dat is nog niet alles. Met drie Timeframes was het beeld onleesbaar geworden, maar de maandgrafiek toont ook een dalende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken. Alle drie dus negatief. Dat komt niet iedere dag voor maar het indiceert dat de DAX zware tijden tegemoet gaat. Dat hoeft niet onmiddellijk in te zetten, maar deze indicaties zijn niet weg te denken. Als men naar andere markten kijkt dan zien die in Europa er allemaal uit zoals de DAX. Het gestelde voor de DAX mag u dus naar Europa uitstrekken. Tokyo sluit zich aan bij Europa met dien verstande dat de maandgrafiek er nog steeds mooi uitziet. In Amerika zijn de daggrafieken nog stijgende en is er geen sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, alleen de laatste top werd niet meer bevestigd. De weekgrafieken aldaar zien er florissant uit, met stijgende MomanMomentum analyse. Een combinatie van twee momentum indicatoren (Oscillator en MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken en geen divergente. De maandgrafieken zijn ook zonder meer positief. Zo stuiten wij dus op een beeld van een ongeremde markt, die het zwaarst overtrokken is maar die ook het meest positief is. Onbegrijpelijk maar zo zijn de stenen gevallen of met andere woorden: zo heeft de dollar, met zijn vriendje Trump, bepaald. Het onvermijdelijke hoeft niet imminent te zijn. Het Trump sprookje hoeft niet morgen al uitgeblazen te worden. Het is dus zonder meer mogelijk dat Amsterdam het bij nog een microdip of een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken gaat houden, maar de val, die zich kan manifesteren als een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken van catastrofale omvang, is onvermijdelijk.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar zette zijn opmars voort en het einde is nog niet gekomen. Maar let op, de beer is nog niet geschoten. Pas boven een stand van 0,745% mag er hoera geroepen worden. De steun is echter wel aanmerkelijk gestegen en lig nu op 0,6%.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Na de doorbraak van het 81-niveau lijkt de tijd gekomen, dat de dollar een herstel gaat laten zien. In 2008 lag hij overigens nog een goede 20% lager, maar ook nu (op dit hogere niveau) is de daling dramatisch geweest. Volgens de grafieken krijgen we nu een hestel, maar nergens vinden wij aanduidingen, dat dit grote vormen aan gaat nemen. Voorlopig lijkt het bereiken van een prijs van 83 een zeer mooi resultaat. Trump zal er geen traan om laten als dat niet gehaald wordt maar intussen kostte viel het Amerikaanse bruto product toch ¾ punt lager uit, doordat de invoer (tegen hoge prijzen) veel hoger uitkwam dan de uitvoer (tegen lage prijzen).

De prijs van een vat Brentolie

De euforie in olieland is een beetje voorbij. Het zal nog wel een tijdje duren voordat de prijs van een vat Bentolie substantieel boven US$70 gaat noteren. Eerder ligt er een daling in het verschiet, die zijn eerste steun zal vinden in het US$65-66 gebied.

Het Goud

Ook de Goudprijsstijging lijkt, voor even althans, tot stilstand te zijn gekomen. Uiteraard is de dollar ook debet aan zijn opleving. De weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op US$1.360 lijkt nu te sterk om zonder meer door te kunnen stomen. Deze constatering is misschien wel in tegenspraak tot de zorg, die spreekt uit onze analyse van de aandelenmarkten, maar het zou heel goed kunnen wijzen op slechts een korte onderbreking. De grafieken van de World Gold Index suggereren inderdaad dat het US$1.360 niveau slechts uitnodigt tot een korte herstelpauze waarop de doorbraak zou kunnen volgen.

Strategie

Er zijn nog geen verkoopsignalen te vinden in onze modellen, maar aangezien wij momenteel volledig belegd zijn (qua aandelen), zullen wij hooguit wat “onkruid” wieden.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

29 januari 2018 10.00 Speeches van ECB leden Praet en Lautenschläger
29 januari 2018 14.30 Amerikaanse cijfers over consumentenbestedingen en inkomen
30 januari 2018 11.00 Sentimentindicatoren Eurozone
31 januari 2018 3.00 Speech President Trump
31 januari 2018 20.00 Publicatie monetair beleid FED
2 februari 2018 14.30 Arbeidsmarktcijfers USA

Het bedrijfscijfers seizoen is bezig. Winstwaarschuwingen zijn nog maar weinig gezien, maar bezit van de zaak kan het einde van het vermaak zijn.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 29 januari 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.