Nog wat meer geduld

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (13 augustus 2018) 562,98

Onze conclusies:
Korte termijn: dalend, maar einde reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is in zicht
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Trump, ruzie met Turkije en aandeleninkoopprogramma’s

De markten waren zich aan het oprichten toen er plotseling ruzie uitbrak tussen twee kemphanen, die ieder voor zich ten onrechte van mening zijn dat ze de richting van de economie met hun eigen ideeën kunnen bepalen. De dollar was de grote winnaar. Hij brak door zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken en is nu op weg naar hogere sferen van waaruit hij de gevolgen van de verhogingen van de importtarieven van Trump gaat verlichten. Aandeelhouders wereldwijd kregen een klap uitgedeeld. De minidip zal nu nog een weekje langer aanhouden dan voorzien maar de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is (nog) niet geraakt. Aanstaande vrijdag is het expiratiedag en het ziet er naar uit dat de negatieve uitstraling van de ruzie dan gedaan zal zijn. In Europa vielen de koersen uit hun korte termijn patroon, in Amerika bleven zij daarbinnen. Op zichzelf is het verschil tussen Europa en Amerika gemakkelijk te verklaren vanuit de grote inkoopprogramma’s, die de bedrijven in de VS dit jaar op touw konden zetten. De belastingverlaging van Trump heeft voor een flinke extra vergroting van de liquiditeiten gezorgd, die nu voor een belangrijk deel gebruikt worden voor het terugkopen van aandelen. Dit is een mooie stimulans voor de beurs aldaar en men is met deze opkoopprogramma’s nog lang niet klaar. In Europa zijn er ook voldoende liquiditeiten beschikbaar maar het is veel minder dan in de USA. De inkoopprogramma’s hier zijn dan ook veel bescheidener.

De AEX Index op weekbasis

De doelstelling van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (omlaag) voor de AEX is 557. En voor de DAX 12.358. Het zijn dus nog maar minimale dalingen, die worden voorzien althans zolang er geen nieuwe fratsen uitgehaald worden. De daling van afgelopen vrijdag heeft wel zijn consequenties. De indicatoren in de daggrafieken zijn overal weer gaan dalen en omdat de opgang niet afgemaakt kon worden, wordt er nu ook overal negatief gedivergeerd. Hetzelfde geldt voor de meeste weekgrafieken. Dit maakt de onmiddellijke toekomst dus precair en er hoeft daarom niet veel meer te gebeuren en de minidip, waarmede de huidige terugval nog kan worden gekarakteriseerd, zet zich voort in een grotere daling. En dan zal deze verlengde minidip geplaatst moeten worden in een ruimer tijdsbestek. De langere termijn patronen zijn nog overal in takt maar zij hebben geen eeuwig leven en de kansen, dat de markten in de problemen gaan geraken zijn door de recente ontwikkeling duidelijk groter geworden. Wij zullen dat zien aan de hand van de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken. Maar ook gegeven het negatieve beeld dat de langere termijn oproept, zien wij de korte termijn zich met een week uitstel weer gaan herstellen.

Figuur 1.

Wij laten u in deze figuur het beeld zien dat wij onlangs toonden. De conclusie is nu dat de uptrend nog volledig in takt is. Maar….de lelijke zwarte candle van afgelopen week heeft veel kwaad aangericht. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in beeld is gaan dalen en er wordt negatief gedivergeerd. De consequentie van dit beeld is dat wij voor een negatieve markt staan die langer zal aanhouden. Maar negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken hoeft zich niet onmiddellijk te vertalen in een slechte beurs. Er moeten ook andere indicaties komen voordat er een negatieve conclusie kan worden getrokken. De eerste is dat de koers uit zijn opgaande wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken moet vallen. Daar zijn we nog ver vanaf, maar de koers is wel op weg. Ten tweede moet de Stochasticsvan George Lane. De formule is gebaseerd op het gegeven dat wanneer koersen stijgen de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de hoogste koers van de dag te komen terwijl in dalende trends de slotkoers de neiging heeft om dichter bij de laagste koers van de dag te komen. Er worden twee lijnen getekend de %K en de %D die elkaar moeten kruisen. De formule luidt: %K = 100*[(Slotkoers – L5) / (H5 – L5)]; %D = 100*(H3 / L3) waarbij L5 = Lowest Low van de laatste vijf dagen; H5 = Highest High van de laaste vijf dagen. Men gebruikt een Slowed Stochastics en een Fast Stochastics. De Slowed Stochastics is in tegenstelling tot de Fast Stochastics verzacht door het gebruik van een voortschrijdend gemiddelde. Copyright Vladeracken negatief worden en daarvoor moet hij de rode 60-lijn doorschrijden. Als dat inderdaad allemaal zou gebeuren dan hebben wij het niet over een doel van 557 maar over ongeveer 500. Er hangt dus wel degelijk een probleem boven de markt, maar, zoals boven gezegd, nemen wij aan dat het nog niet zover is dat dit beeld zich gaat ontvouwen.

De Rente

Het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen met een gemiddelde looptijd van 10 jaar viel weer terug tot 0,435%. Het ziet er naar uit dat de daling niet lang meer zal duren maar wij sluiten een stand dicht onder 0,40% niet uit alvorens we weer mogen denken aan een volgende poging om de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken rond 0,80% te breken.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

Op vrijdag toen de Turkse Lira een zeldzaam grote val doormaakte ging de dollar met een forse sprong door zijn weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken op 86,6 heen. De stijging was dermate fors dat de indicatoren onmiddellijk in een overbought positie kwamen. Lang gaat dit plezier (chagrijn voor Trump) dus niet duren Maar de doorbraak is een feit. Een terugval tot onder het voorgaande steunniveau zien wij er niet gemakkelijk inzitten.

De prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie lijkt al snel weer wat wind in de zeilen te krijgen. Hoogstwaarschijnlijk is de boycot van Iran een van de oorzaken. Maar wat dit ook moge zijn, de grafieken zowel van de week als de van de dag tonen signalen van een draai naar omhoog. Dat de $-koers stijgt helpt hier natuurlijk niet.

Het Goud

De World Gold Index is weer bij US$1.250 aangekomen. De week Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is zelfs aan het draaien, maar hij komt vanuit een relatief hoge positie. Lang zal de opgang dus niet duren. Het US$1.300-niveau ligt misschien binnen bereik maar voorlopig zien wij daar toch het einde van de euforie liggen.

Strategie

Wij hebben begin vorige week toch weer enkele posities verkocht, zo zijn de aandelen van een trackerExchange Traded Funds. Via de beurs verhandelbare, passief beheerde beleggingsfondsen, die de performance van een index volgen. Er zijn ETF’S op markt- en sectorindexen. Men maakt onderscheid tussen ETF’s op Cash-Basis en ETF’s op Swap-Basis. Zie ook ETF op Cash-Basis en ETF op Swap-Basis. Copyright Vladeracken op de Thaise beurs in de Fund Selector verkocht. Overal bouwt de kasvoorraad zich al enkele weken gestaag op bij onze klanten.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

14 augustus 2018 4.00 Industriële productiecijfers China en cijfers over Chinese financieringsniveau’s en M2
14 augustus 2018 8.00 Binnenlandsproduct en inflatiecijfers Duitsland
14 augustus 2018 11.00 Europese productiecijfers en ZEW-sentimentcijfers Duitsland
17 augustus 2018 11.00 Europese consumenteprijsindexcijfers
17 augustus 2018 15.30 OptieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken-expiratie

En ondertussen heeft Trump weer de aandacht op zich gevestigd met de crisis in Turkije.

NB

Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Den Haag, 13 augustus 2018
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.