Korte termijn oververhitting

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2015-01-19) 432,98

Onze conclusies:
Korte termijn: reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken verwacht
Middellange termijn: verdeeld tot negatief
Lange termijn: verdeeld tot positief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Wij waren een week te vroeg met onze aankondiging, dat de markt in zwaarder weer zou komen. Afgelopen vrijdag was een onverwacht mooie dag maar hij bevestigde ook de onderliggende zwakte en de verdeling van de markt. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken en ook de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken zetten een nieuwe top, maar de AEX ALL Shares deed dat niet. In Amerika werden in de afgelopen week vier zwarte candles gezet. In Amsterdam en in Frankfurt waren het vier witte candles. Amerika geeft in de daggrafieken signalen van een aanstaande stijging na een duidelijke daling. In Europa ziet men de eerste scheuren opkomen in een stijgende markt. Een daling kan men daar binnenkort verwachten. In Amerika ziet men positieve divergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken. In Europa zal er fors negatief gedivergeerd worden als de markt nu gaat dalen. Op de maandgrafieken ziet de lange termijn in Europa er redelijk uit, maar in de Verenigde Staten is dat duidelijk niet het geval. Natuurlijk heeft dit alles te maken met Draghi. Amerika heeft zijn stimuleringsprogramma afgebouwd (dat wil zeggen, de FED koopt geen nieuwe staatsobligaties meer want de bestaande obligatiebeleggingen worden bij aflossing wel vervangen). Europa wil er mee beginnen. Maar dan is het opvallend dat de Japanse beurs, waar op dit moment een sterk stimuleringsprogramma wordt uitgevoerd, meer in de pas loopt met Amerika. De afgelopen periode heeft zich ook gekenmerkt door heftige fluctuaties en dat is niet zo mooi. Afgelopen donderdag was de koersvariantie in Amsterdam bijna 4%. In Duitsland zelfs méér dan 4%. Dit vertaalt zich in een hoge Volatiliteitfactor, die hoger ligt dan in de VS, waar die ook al niet laag ligt. Hoge VolatiliteitDe beweeglijkheid van prijzen. Copyright Vladeracken duidt op angst en is vaak een inleiding van problemen. De markt in Europa is overbought en het kan dus niet zo zijn dat Europa een sterke rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken in Amerika kan volgen. In Amsterdam is de Advance Decline Line al gedaald.

De weekgrafieken zien er in Amerika minder mooi uit dan in Europa. De voorgaande top in de S&P500 ligt op 2.064. Als de koers daar in de komende periode doorheen gaat dan is er weinig aan de hand, maar mocht hij op of onder dat niveau weer gaan dalen dan wordt het plaatje minder leuk, want dan komt de daggrafiek in een negatieve trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Dat Europa zijn stijging nog lang kan volhouden is onmogelijk. En dat brengt ons tot de veronderstelling dat zodra Draghi met zijn plannen naar buiten komt de markt zijn buik er al vol van zal hebben. Als de plannen tegenvallen dan zal de markt gaan dalen, als de plannen voldoen aan de verwachtingen dan zal het bezit van de zaak het eind van het vermaak inluiden. Plannen die nog mooier zijn dan de verwachtingen zien wij niet zitten. Onze conclusie is daarmede, dat wij de markt, is het nou linksom of rechtsom, binnenkort een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zien gaan inzetten. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de S&P500 zien. U kunt hierin niet alles lezen, daarvoor zijn de markten teveel verdeeld, maar u kunt er wel de belangrijke grenzen in zien.
BLOG 20150119 FIG1 S&P
Figuur 1. De S&P 500 Index, daggrafiek

Volgens de theorie ziet u een negatief beeld. De korte termijn bevindt zich in een baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken. Er is sprake van dalende toppen en dalende bodems en de gemiddeldes hebben een Death Cross gevormd. En onmiddellijk daarna komt het positieve nieuws: de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken is gaan stijgen en hij divergeert duidelijk positief. Ook de candle van vrijdag, die het midden houdt tussen een Positive Engulfing en een Piercing LineEen witte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken die volgt op een zwarte candlestickEen manier om koersen in een grafiek te tekenen. Hierbij worden de hoogste en de laagste koers verbonden door een rechte lijn en worden horizontaal op deze lijn de openingskoers en de slotkoers getekend. Deze laatste twee worden vervolgens verbonden door een verticale balk breder dan de eerst getekende lijn. De balk ook wel body of lichaam genoemd, is gearceerd of zwart wanneer de openingskoers onder de slotkoers ligt. De balk is open wanneer de openingskoers boven de slotkoers ligt. De dunne lijnen die boven en onder het lichaam kunnen uitsteken worden shadow of schaduw genoemd. Copyright Vladeracken maar die lager opent en die sluit boven het midden van de voorgaande zwarte. Een bullish patroon. Copyright Vladeracken is positief. Men mag verwachten dat zich een stijging gaat inzetten. Als deze de koers boven het niveau van 2.064 brengt dan is er voorlopig niets aan de hand maar als hij dat niet doet en dan beneden 1.988 komt dan zet de korte termijn baisseEen term die gebruikt wordt voor een beurs waarop over een breed front de koersen dalen. Copyright Vladeracken zich voort. En als het niveau 1.972 gebroken wordt dan verschijnen de eerste kreukels in de middellange termijn uptrend. De laatste mogelijkheid is wel degelijk reëel want de middellange termijn vertoont al zijn aarzelingen. De kans dat er meer harmonie komt in de wereldmarkten ligt met dit laatste scenario voor de hand. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken betekent het, dat er nog best wat goede dagen kunnen komen, maar het begin van de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is niet meer ver weg.

De Rente

Het lijkt nu wel vast te staan dat Draghi zijn plannen gaat uitvoeren. Wij begrijpen dit onder anderen uit de woorden van Dijsselbloem, die het plotseling een goede maatregel vindt als de ECB Europese Staatsobligaties gaat opkopen. Een 180 graden draai in de politiek wijst altijd op een verloren standpunt. Inmiddels is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen gedaald naar 0,46% en dit is een groot verschil met vorige week toen op  0,59% werd afgesloten. Zoals boven reeds gesteld heeft Europa sterk gereageerd op de Draghi plannen met name ook toen de juristen een positieve uitspraak hadden gedaan. Wij verwachten (en de grafieken steunen ons (aarzelend) in dit standpunt), dat de daling even afgelopen zal zijn in de komende periode. Maar voor de iets langere termijn moet u er niet gerust op zijn.

De US$ in €’s uitgedrukt

Met een forse ruk omhoog en met een koers van 86,6 werd afgelopen week door de dollar zijn top uit 2006 gebroken. In de grafieken beginnen zich de normale uitputtingssignalen te tonen. Indicatoren liggen hoog en de gemiddeldes liggen ver uit elkaar. Daar komt bij dat hij nu de dalende trendlijn bereikt heeft, die begon in 1983 en die loopt over een intermediaire top in 2000. Het lijkt dat daar wel even gepauzeerd moet worden alvorens een aanval met succes kan worden ingezet. Een dergelijke aanval hoeft niet het einde van de rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken te betekenen want alle voorwaarden voor een stijging zijn nog steeds op orde. Voorlopig houden wij het erop dat een hogere dollar positief is voor een kwakkelend herstel van de Europese economie. Overigens komt dat in dit commentaar niet vaak aan de orde, maar in de afgelopen week is de Euro ook fors gedaald ten opzicht van andere valuta (zoals Pond en Yen).

De  prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie steeg licht Dit betekent niet dat de opmars is ingezet. Maar tezamen met de stijgende indicatoren op weekbasis is het een bewijs dat er zich een bodempatroon aan het vormen is. Dat zou in ieder geval betekenen dat het iets rustiger gaat worden op het front. En vergeet niet dat de daling zoals u hem overal ziet bekend gemaakt niet de daling is die u aan de pomp mag verwachten. De olieprijzen worden in dollars genoteerd en de dollar is, zoals u hierboven zag, fors stijgende.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud heeft zijn sprint voortgezet, maar aan alles komt een einde. Zover is het ook met het goud nog niet, maar de eerste scheurtjes ziet men opkomen. En ook hier zal de Draghi invloed voelbaar worden. Afgelopen week werd een eerste dalend trendlijntje doorschreden. Een tweede ligt op US$1.350 en daar moet de prijs in ieder geval doorheen wil er enige zekerheid komen ten aanzien van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken. Op de daggrafiek zit de koers nog steeds in een dalend trendkanaal. De MA10 en de MA30 liggen op de weekgrafiek nog onder de koers Maar de gemiddeldes zijn nog niet gekruist. Het beste wat men kan concluderen is dat het mogelijk is dat er binnenkort een bodempatroon wordt afgesloten, zodat het verstandig lijkt de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken uit het patroon ($1.350) af te wachten als men nog geen positie heeft.

Strategie

In de afgelopen week zijn wij doorgegaan met het innemen van posities. Deze activiteiten zullen ook in de komende week doorgezet worden, maar in de portefeuilles waarvoor dit werd afgesproken zal bij een korte termijn draai in markt ook dekking gezocht worden.

NB

Rondom het begin van iedere maand wordt er door ons geen beurscommentaar gegeven. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze  nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.technischebelegger.nl welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Den Haag, 19 januari 2019
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vladeracken.nl

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.