De Statistieken spreken over 2014 en 2015 (1)

Het is ons niet bekend of vele beleggers de statistieken volgen die gebaseerd zijn op bepaalde dagen, weken, maanden of combinaties hiervan. Wij hebben niet de gewoonte om ze te volgen, want wij vertrouwen meer op de koersen, zoals die dagelijks of wekelijks genoteerd worden tezamen met de daarop gebaseerde indicatoren. Niet dat men daarmede steeds aan het goede touw trekt. Verre daarvan, maar statistieken eisen gelijkheid van de uitgangspunten en vergelijkbaarheid van de gegevens, die zelden volledig aanwezig zijn. Niettemin zullen wij toch in een tweetal artikelen aandacht besteden aan een aantal statistieken en handelssystemen om te zien hoe het vergaan is in 2014 en wat er door hen gezegd wordt over 2015.

Wij doen dit al enkele jaren. Voor oudere artikelen hierover verwijzen wij naar onze website, www.vermogensbeheer.co.

DE JANUARI BAROMETER

De Januari BarometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken beweert dat indien de eerste 5 handelsdagen van het jaar positief worden afgesloten, de kans groot is, dat het gehele jaar met winst wordt afgesloten. Deze statistiek werd berekend op basis van de uitslagen van de S&P500. Vaak wordt deze statistiek zonder meer gebruikt om op basis van de AEX koersen voorspellingen voor de AEX te doen. Wij wezen er hierboven op dat omzetting vaak gebeurt maar dat dit statistisch gesproken natuurlijk niet kan. Inmiddels heeft zich bij ons wel al een bepaalde ervaring opgebouwd met de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken, die niet zonder meer negatief is, en derhalve vervolgen wij het vastleggen van de voortgang van deze ervaring. De eerste dagen van januari 2014 sloten voor de AEX indexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken positief af, maar niet voor de S&P500. Het was dus misschien te kort door de bocht toen commentatoren in de Nederlandse pers stelden “dus wij krijgen een goed beursjaar”. Wij willen hier echter niet mee beweren dat deze commentatoren ongelijk hadden, maar wij zullen zien wat 2014 hier in werkelijkheid over zei.

S&P 500 Index

De statistiek vermeldt dat een positief resultaat van de eerste vijf handelsdagen een gemiddelde stijging voor de S&P500 oplevert van 14,8%. De gegevens waarop men zich vorig jaar moest baseren waren zal volgt:

Koers 31 december 2013 1.848,36
Koers op 8 januari 2014 1.837,49

Wij schreven: “De statistische conclusie is dus dat de kans op een goed beursjaar niet groot is “.
Op 31 december 2014 sloot de S&P500 Index het jaar af met een koers van 2.058,90. De statistiek kreeg dus geen gelijk. Beleggers daarentegen zullen tevreden zijn. Vijf handelsdagen later noteerde de S&P500 een slotkoers van 2.062,14. Dit is dus hoger dan de slotkoers op 31 december van het vorige jaar. Hiep, hiep hoera!!!!

AEX Index

De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken sloot het jaar 2013 af met een koers van 401,79.
Vijf handelsdagen later op 8 januari bedroeg de slotkoers 403,86. Op grond van deze hogere koers schreven wij vorig jaar: “De kans dat dit beursjaar in Amsterdam een goed jaar wordt is dus groot en zeker groter dan in de Verenigde Staten”.
Het jaar 2014 eindigde in Amsterdam met een slotkers voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken van 424,47. Hoger dus met 5,6% en een compliment ook voor de statistiek. Maar een vergelijking van deze stijging met die van de S&P500, die 12% steeg, valt slecht uit want Amsterdam dat zo’n mooie positieve voorspelling kreeg bleef toch maar even fors achter bij de S&P500 Index, waarvoor de voorspelling negatief was.
Op 8 januari was de slotkoers 423,07. Deze koers ligt dus onder de slotkoers van 31 december 2014. De statistische kans dat we op het einde van het ]aar 2015 een lagere koers zien is dus groot.

In de pers vonden wij vorig jaar een uitspraak dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken in 2014 weliswaar zou stijgen, maar dat deze stijging zeer beperkt zou blijven want de stijging in de eerste 5 dagen van januari was slechts gering (0,5%). Voor een dergelijk causaal verband hebben wij geen enkel argument gevonden. Maar de uitspraak klopte want een stijging van 5,6% ligt niet aan de hoge kant. Voor de AEX was 2014 in feite een jaar van consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken.

Santa Claus Rally

Jeff Hirsch stelde een andere statistische aanpak voor. Ga long gedurende de vijf laatste handelsdagen van het jaar en de eerste twee dagen van het nieuwe jaar. Wij hebben geen resultaten gevonden waarop deze aanpak gebouwd is, en wij weten ook niet op welke index hij dit berekende. Wij geven hieronder de laatste vijf jaar voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken inclusief het resultaat voor het jaar 2015.

Jaar Slotkoers 5 dagen voor jaareinde Openingskoers derde dag nieuwe jaar
2011 355,76 358,20
2012 307,43 318,04
2013 329,62 338,96
2014 392,88 401,97
2015 423,04 410,94

Tabel 1.

In vier van de vijf jaren had Hirsch dus gelijk voor Amsterdam. Dit lijkt er een om te onthouden voor het einde van dit jaar.

First Trading Day of the Month

Tom Gentile meldt “de statistische bevinding, dat de beurs op de eerste dag van de maand sinds 1995 meestal een sprong laat zien.” Hiermede confirmeerde hij de waarde van een handelssysteem van Jeffrey Hirsch, dat koopt op de laatste handelsdag van de maand en verkoopt op de eerste handelsdag van de daaropvolgende maand. Hij stelt dat 75% van het aantal handelingen winst oplevert en dat het totale resultaat positief is. Wij hebben de statistiek niet gevonden, maar wij hebben een opstelling gemaakt van het resultaat op de AEX voor het afgelopen jaar 2014.

Maand Slotkoers laatste dag van de voorgaande maand Slotkoers eerste dag van de daaropvolgende maand
Januari 2014 401,79 399,77
Februari 386,85 383,63
Maart 398,54 388,19
April 403,20 405,62
Mei 400,55 399,23
Juni 407,21 408,61
Juli 413,15 415,48
Augustus 400,55 398,56
September 413,13 414,23
Oktober 421,14 406,22
November 411,32 409,04
December 425,86 423,47
Januari 2015 424,47 422,28

Tabel 2.

Dit systeem heeft de belegger dus aardig in de steek gelaten in het afgelopen jaar. Er waren 4 maanden, die positief waren en in de overige 8 maanden werd verlies geleden. De winst bedroeg in totaal 7,26 punten en dat is dus gemiddeld 1,815 punten per transactie. Het totale verlies bedroeg 42,73 punten en dat is 5,28 per transactie. Vaak is het zo dat de gemiddelde winst per transactie groter is dan het gemiddelde verlies, maar ook dat was hier niet het geval. Het jaar 2015 begon ook met een verlies (gematigd zou men kunnen zeggen) van 2,19 punten. Geen systeem waarvan u onder de indruk moet zijn dus, althans niet als men uitgaat van het jaar 2014.

De Decenniumjaren

Het Vladeracken Woordenboek (zie Vladeracken site onder ABC) zegt hiervan: Een selectiemethode waarbij uitgegaan wordt van het laatste cijfer van een jaartal. Hierbij zijn de jaartallen eindigend op een 5 het meest interessant, gevolgd door de jaartallen eindigend op een 8.

Het nu achter ons liggende jaar 2014 eindigde op 4 . De statistiek vermeldt dat er in de jaren die door de studie bestreken werden 62 % winst gemaakt werd in de jaren eindigend op een 4. Voor de jaren eindigend op een 5 zijn de vooruitzichten zelfs beter. Er wordt een totaal resultaat van 254% gegeven. In deze statistiek zijn de jaren eindigend op een 5 veruit de beste jaren voor de belegger. Dat belooft dus wat.

Presidential Election Cycle

De eerste twee jaar van de Amerikaanse Presidential Election Cycle zouden volgens deze beweringen zwakke jaren zijn voor de belegger. De laatste twee zouden uitblinken door positieve effectenmarkten, die gestimuleerd zouden worden door belastingverlagingen, hoge uitgavenpatronen en dergelijke. Deze statistiek belooft dus ook heel wat voor het jaar 2015 want wij zitten nu in het derde jaar. Een domper is er wel. In latere publicaties wordt een onderscheid gemaakt tussen een eerste en een tweede mandaat van de gekozen president. Het tweede mandaat zou gematigder zijn. En zoals bekend werd Obama twee jaar geleden herkozen.

Handelssysteem op de Presidential Election Cycle

Op deze cyclus zijn ook handelssystemen ontwikkeld. Een daarvan is op dit moment niet relevant. Het komt pas volgend jaar aan de orde. Een tweede echter stelt dat men 26 maanden voor de verkiezingen moet kopen. De Amerikaanse kieswet schrijft voor dat Election Day valt op dinsdag na de eerste maandag in november. U had dus in september 2014 posities in moeten nemen. De maand augustus eindigde voor de AEX met een koers van 413. De slotkoers in september lag op 421 en gedurende de maand werd een hoogste koers neergezet van 425. De maand september 2014 verschilt daarmede niet veel van de huidige maand januari en dat betekent dat een positie, die men onder dit systeem nu inneemt niet veel zou verschillen van de positie, die men in september 2014 zou hebben ingenomen. Daarmede lijkt het voor dit systeem nog niet te laat. Iets voor de gokkers onder ons? Overigens moet hier gezegd worden dat de correlatie tussen de ontwikkeling van aandelenmarkten en die van de Amerikaanse Presidentiële cyclus logischerwijze vooral in de V.S. zou moeten liggen en minder in Europa. Hier zou men kunnen kijken naar de cyclus in de grootste Europese economieën, maar die verschillen per land enorm.

Conclusie

Statistisch gezien mogen wij dus voor de S&P500 Index een positief jaar verwachten, want drie statistieken zijn positief. Voor de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken is dat iets minder zeker, want de Januari barometerStudies wijzen erop dat als de eerste vijf beursdagen van het jaar een netto-stijging laten zien de kans groot is dat het gehele jaar een positief beursjaar wordt. Statistisch werd vastgesteld dat de rest van het jaar een gemiddelde stijging van 14,8% laat zien indien januari een positief resultaat oplevert. Wanneer januari negatief is dan ligt dit gemiddelde op 2,92%. Op Wallstreet heerst het gezegde: “Zoals januari gaat, gaat het jaar”. Copyright Vladeracken was negatief. Gelukkig is Amsterdam niet zo eigenwijs dat het sterk van Amerika gaat afwijken, dus zijn wij niet negatief. Maar dit alles is gezegd in de wetenschap, dat het statistieken zijn die uiteraard maar met kansberekeningen werken.

Er zijn nog meer statistieken die hun basis in de maand januari vinden. In een volgend artikel zullen wij daarop ingaan.

Den Haag, 16 januari 2015
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.