Beurscommentaar: Meer van hetzelfde

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-11-25): 395,80

Onze conclusies:
Korte termijn: negatief / corrigerend
Middellange termijn: neutraal
Lange termijn: nog stijgend
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De afgelopen week heeft niets substantieels gebracht in de ontwikkeling van de markt. Het beeld is ook niet duidelijker geworden. Om u in een oogopslag te laten zien hoe de zaken erbij staan laten wij hieronder een staatje zien van de toestand op enkele markten. Wij hebben hierin opgenomen of het beeld stijgende is en of het beeld positief dan wel negatief divergeert.

Index Dag Week Maand Dag Week Maand
Oordeel     DivergentieEen situatie waarbij een koersbeweging van een aandeel of van een index niet bevestigd wordt door het koersverloop van een indicator of van een andere index. Het is een vroege indicatie voor een mogelijke trendomkeer. Copyright Vladeracken
AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken Negatief Negatief / Neutraal Positief Negatief Negatief Positief
DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken Negatief Negatief / Neutraal Positief Negatief Negatief Positief
Dow Jones Industrials IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste (industriële en financiële) aandelen van de beurs in New York en op de Nasdaq. Copyright Vladeracken Negatief Positief Positief Positief Positief Positief
S&P 500 Index Negatief Positief Positief Positief Neutraal Positief
Nikkei DJ Index Negatief Positief Positief Positief Neutraal Neutraal

Wij concluderen hieruit dat er overeenstemming is, dat de korte termijn toe is aan een daling. De landen waar de overheid het sterkst bezig is met het in de markt pompen van liquiditeiten, zien er voor wat de week en de maand betreft goed uit. Daarom zal de korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer gematigd zijn en het zou ons niet verwonderen als deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken meer in de vorm van een verdere consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken komt dan in de vorm van een echte daling. Dat wil zeggen dat wij in de komende weken meer van hetzelfde gaan zien. De maand ziet er overal goed uit maar in de meeste markten riekt het naar een duidelijke overbought situatie. Hieruit moet men concluderen dat er op iets langere termijn een grotere daling te verwachten is. De grafiek, die wij u hieronder laten zien, ondersteunt dit. Het betreft de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op dagbasis met daaronder een AD-studie. De Advance/Decline Line toont de onderstroom op de markt. Hiermede loopt hij in principe vooruit op de koersen. Een goed inzicht in de ontwikkeling van deze lijn herkent signalen daarom eerder dan wanneer men ze zoekt in de ontwikkeling van de koersen zelf.

BLOG 20131125 AEX FIG1

Figuur 1.

Zoals hierboven te zien is, bevindt de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zich in een congestiezone, die aan de bovenkant begrensd wordt door een topje op 398,31 en aan de onderzijde door een kleine bodem op 388,43. De bovenkant valt bijna samen met een top in 2008 vlak voor de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken van de financiële crisis. Een poging tot uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken aan de bovenkant stuit derhalve op zware weerstand, maar wij zien deze bovenkant toch gebroken worden zij het dat het nog even kan duren voor het congestiekanaal verlaten kan worden. Het is mogelijk dat de onderkant wordt opgezocht maar het lijkt ons zeer onwaarschijnlijk dat deze onderkant gebroken zal worden op korte termijn. In het staatje boven de grafiek vindt u voldoende aanwijzingen voor deze conclusie.

De AD-lijn, die in het onderste deel van de figuur wordt getoond, is geen indicator om op te handelen. Het is een leidraad, een ondersteuning voor de actieve belegger. Het is de verhouding tussen het aantal aandelen dat hoger sluit per tijdseenheid (qua koers) en het aantal aandelen dat lager sluit in diezelfde tijdseenheid. Zolang de AD-lijn boven zijn 150-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken ligt is de markt in zijn algemeenheid gewillig en kan men beleggingsobjecten selecteren elk op zijn eigen merites. Als de AD-lijn onder het MA150 ligt is het aan te bevelen uit de Long markt te blijven, zijn investeringen te verkopen dan wel zijn portefeuille af te dekken. Meestal zullen reacties van 5 tot 7% geaccepteerd worden door het systeem zonder dat er een signaal gegeven wordt. Op dit moment liggen de koersen ver boven het MA-AD150. Er is dus geen aanwijzing om iets aan de beleggingen te doen. De AD-lijn is dalende, de top is gezet, hij ligt ver van het gemiddelde af. Hij waarschuwt dus voor een daling van de markt. Maar er is veel ruimte voordat er een verkoopsignaal ontstaat. Een verdere consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken of een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken van normale omvang zal het beeld niet veranderen. Maar, vergis u niet, de AD-waarde zal/moet wel dichter bij het gemiddelde komen te liggen. Dat kan doordat zich een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken inzet dan wel dat de onderstroom sterk verslechtert. Alhoewel deze zich op dit moment niet positief ontwikkelt (zie onze opmerkingen over de Call/Put-RatioHet aantal callopties dat op een dag verhandeld is, gedeeld door het aantal putopties dat op diezelfde dag verhandeld is. Een extreem lage waardering wijst op een relatief groot aantal verhandelde put opties en is daarmede een maat voor het pessimisme in de markt. De ratio wordt als contraire indicator gebruikt. Copyright Vladeracken in ons vorig beurscommentaar) is het beeld nu niet zo negatief dat men aan iets anders moet denken dan aan een gewone reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken of een zich doorzettende consolidatieEen periode waarin de koersen tijdelijk in zijwaartse richting ten opzichte van de aan de gang zijnde trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken bewegen. In het algemeen geldt dat de prijzen even rust nemen alvorens hun weg te vervolgen. Zie ook congestieperiode. Copyright Vladeracken. Voorlopig dus geen vuur, maar de brandstapel wordt wel opgebouwd.

De rente

Ook op de rentemarkt is er eigenlijk niets gebeurd deze week. In de Verenigde Staten steeg de lange rente wat, maar dat lijkt ons zeer tijdelijk. In ons land (lees Euroland) kwam hij bijna niet van zijn plaats, hij steeg lichtelijk. Deze tendens kan zich nog een tijdje doorzetten, maar de grafieken beweren, dat de iets langere termijn voorlopig nog omlaag gericht is.

De Amerikaanse $ versus de €

Hij leek zo mooi op weg te gaan naar hogere sferen, maar het bleek te mooi om waar te zijn. In de loop van de week was het weer hommeles en de algemene positie van de US$ ten opzichte van de € is er weer niet beter op geworden. De grafieken zien er opnieuw droevig uit. Misschien kan het MA10 waarop hij nu gekomen is enige steun geven, maar wij vinden niet veel argumenten om deze hypothese te ondersteunen.

De Prijs van een troy ounce Goud

Uit de recente daling van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zou men kunnen verwachten dat de grafieken er allerbelabberdst uitzien, maar dat is niet het geval. Alles wijst erop dat er gedacht moet worden aan een aanstaande stijging. Wij zien de daling voorlopig niet anders dan als een test van de voorgaande bodem.

De Prijs van een vat Brentolie

Al sinds het voorjaar 2011 zit de prijs van een vat Brentolie gevangen ineen consolidatiekanaal. Op dit moment wijst de weekgrafiek op een verdere stijging richting US$118, maar wij vinden geen enkele reden om te veronderstellen dat deze grens overschreden gaat worden. Eerder denken wij aan een daling daarna naar de onderkant van het kanaal op US$99. Mochten de Iran-gesprekken lukken, dan zal hierin ongetwijfeld de reden gezocht worden, die de technische doorbaak aan de onderzijde mogelijk maakte.

Strategie

Wij zoeken op dit moment nog naar enkele interessante aandelen, waarvan verwacht mag worden dat ze een eventuele reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken goed kunnen doorstaan.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.devermogensbeheer.co, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vermogensbeheer.co.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 25 november 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

www.vermogensbeheer.co

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.