Een Hanging Man als begin van de correctie

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2012-01-08): 311,11

Het was met een Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestick in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken dat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken een nieuwe top zette. De AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op korte termijn bevindt zich daarmede in een Uptrend. Dit wordt bevestigd door het feit dat het 10-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken het MA150 naar boven toe doorschreed. Hiermede is de markt er nog niet. Pas wanneer het MA200 wordt doorschreden staan alle seinen op groen. (En dan nog zien wij liever een Golden CrossEen bullish signaal dat gegeven wordt wanneer een korter termijn voortschrijdend gemiddelde een langer termijn voortschrijdend gemiddelde in opwaartse richting kruist. Als standaard voor een haussesignaal wordt aangenomen dat het 50-daags het 200-daags Voortschrijdend Gemiddelde naar boven toe moet kruisen. Copyright Vladeracken verschijnen op de weekgrafieken maar zover zijn we echt nog niet.)

Blog-20120109-AEX-Index-Fig1

Figuur 1.

Met deze hogere top kan er een stijgende WedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken getekend worden. Het is normaal dat een dergelijke figuur aan de onderkant verlaten wordt en inderdaad staat de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het punt om dit te gaan doen. De Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken onder in figuur 1 is dalende en divergeert negatief. U moet er dus van uitgaan dat deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken een dezer dagen zal plaats vinden. Het doel dat berekend kan worden is 280 maar of wij dit niveau direct al gaan zien is nog maar de vraag wat ons betreft. Onderweg liggen er twee belangrijke steunniveaus en het is goed mogelijk dat een van deze twee een bodem triggert. De negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken vindt men ook in sentimentindicatoren zoals bijvoorbeeld de AD-lijn. Intussen staat de wereld een olieboycot van Iran te wachten en dat kan natuurlijk alles op stelten zetten. Een korte felle reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken is dan het minste wat er kan gebeuren en het heeft daarom zonder meer op dit moment veel zin om een dekking in de portefeuille aan te houden. Ook Merkel kan de markt in Europa nog verstoren door een te late introductie van de Eurotreasuries (die er heel zeker gaan komen).

De Week

In de weekgrafiek is duidelijk te zien, dat voor de tweede keer het 316-niveau werd aangetikt. Hier ligt ook het 50% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken retracement niveau. Door het voor de tweede maal bereiken hiervan, ontstaat er een horizontale lijn en het meest waarschijnlijke op dit moment is dat er een stijgende driehoek in de maak is. Dit is een positief patroon, maar het moet nog verder ontwikkeld worden. De koers moet eerst naar de stijgende onderzijde van deze driehoek om daarna aan de bovenzijde uit te breken. Intussen kan er nog van alles gebeuren dus reken u (nog) niet rijk. De onderzijde zal ergens rond 280 liggen als de koers daar al komt (zie ook hierboven), maar er zijn reeds vier aanraakpunten geweest en derhalve hoeft  dit niveau niet meer gehaald te worden. Men kan veronderstellen dat de draai eerder wordt gemaakt en hiermede wordt het gestelde onder de korte termijn bevestigd. De indicatoren divergeren negatief maar zij zijn nog stijgende. Het (negatieve) koersgedrag van de komende week moet dus nog als bevestiging komen.
Er is een oude wijsheid die zegt, dat het koersresultaat van de eerste week van januari een indicator is voor het koersverloop van het gehele jaar. In Amsterdam daalde de koers afgelopen week en dus….. Maar u moet hier niet veel aandacht aan schenken want de grote markten zoals New York en Frankfurt sloten afgelopen week positief af. En er is ook nog een andere wijsheid die stelt dat het vierde jaar in de presidentiële cyclus in Amerika in meer dan 90% van vergelijkbare jaren een goed beursjaar is gebleken.

De Rente

Vanaf 1990 is het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op Nederlandse Staatsleningen aan het dalen. In 2011 werd een dieptepunt bereikt van 2,12%. Op dit moment vindt er een uitbodeming plaats. De indicatoren divergeren positief. Dit betekent dat wij voor 2012 een rentestijging voorzien. De eerste weerstand vindt men rond 3,11%. Dit is eigenlijk het echte goede nieuws wat wij u te melden hebben, want met een stand van de 10-jaars rente rond 3,5% zijn de problemen van de meeste pensioenfondsen opgelost. Ook al ontvangt u in februari een bericht dat uw pensioen verminderd wordt dan zal blijken dat in december 2012 de paniek al lang de deur is uitgezet. Overigens is een rentestijging niet alleen positief voor uw pensioen, hij zal in eerste instantie ook goed voor de aandelenmarkten en voor de economie zijn.

De Amerikaanse dollar versus de Euro

De stijging van de dollar in de afgelopen periode heeft zich volledig voltrokken volgens het schema, dat wij vorig jaar hebben laten zien in ons artikel van 25 maart getiteld “De Technische positie van de Dollar”. U moet er van uitgaan dat deze stijging zich zal doorzetten. Maar de stijging voltrekt zich binnen een dalend kanaal en er zijn op dit moment geen redenen om aan te nemen dat de dollar dit kanaal aan de bovenkant zal gaan verlaten. Integendeel, in een dalende markt wordt de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken omhoog vaak onderweg gebroken. Er ligt een weerstand (van de vorige top) op 84,5. De kansen zijn groot dat dit niveau het Waterloo gaat zijn van de dollar. Overigens wordt er links en rechts gesteld dat de daling van de Euro wijst op het failliet van de Euro dus ook van de Eurozone. Dit is klinkklare onzin. Een dalende dollar is goed voor de export van Euroland. En vergeet daarbij niet dat 76,6 (of 1,28) nog steeds zeer hoog is vergeleken met het verleden toen zelfs 1,17 werd genoteerd en de Euro dus veel minder waard was dan de dollar.

De prijs van een vat Brentolie

Er hangen voor wat de olieprijs toch donkere wolken in de lucht, althans als men een lagere prijs een voordeel vindt. Het is vooral de mogelijke olieboycot van Iran door Europa, (Amerika heeft dit idee reeds aangenomen), waarover binnenkort beslist wordt. Het bericht dat Europa tot een boycot overgaat zal ongetwijfeld een trigger zijn voor een verdere stijging ook al zijn er afspraken met andere landen om het productiegat op te vangen. Het dalende kanaal waarin de olieprijs zich bevond lijkt verlaten te zijn. Maar er is, ook op maandbasis, sprake van negatieve divergentieWanneer twee of meer gemiddelden, indexen of indicatoren nalaten elkaar de confirmeren. Copyright Vladeracken, die ons zou kunnen vertellen dat er op afzienbare tijd een daling zal optreden. De conclusie is daarom niet duidelijk. Het meest voor de hand ligt het om te stellen dat wij uit moeten gaan in eerste instantie van een stijging, maar dat deze in de loop van het jaar zal omdraaien in een daling.

Het Goud

Het goud zou in 2011 een goede belegging zijn geweest ook al was de daling in de laatste periode fors. Zeker in € zou men geprofiteerd hebben. De daling heeft voor een tweede keer het niveau van US$1.523 bereikt en dat maakt het mogelijk om een horizontale lijn te trekken. En daardoor doemt een dalende driehoek op. De prijs is nu op weg naar omhoog maar als er niets bijzonders gebeurt dan zal hij volgens de theorie wanneer hij boven aangekomen is, de onderzijde weer gaan opzoeken. En daar aangekomen, nog steeds volgens de theorie, zal hij naar beneden uitbreken. Men kan een doel berekenen van deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken en dit ligt ongeveer op US$1.150 per troy ounce. Geen aantrekkelijke prijs voor beleggers. De komende stijging zou voor hen een goed uitstapmoment kunnen bieden.

Onze Strategie

Wij wachten op de goede kansen die het nieuwe jaar ons ongetwijfeld gaat bieden.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 9 januari 2012
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.