Beurscommentaar: Cyprus redt

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-03- 25: 350,47)

Onze conclusies
Korte termijn: draait omhoog
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld, draait omhoog
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het ziet ernaar uit dat Cyprus weer bij zinnen gekomen is. De Amerikaanse markten namen daar reeds een voorschotje op. Een en ander betekent dat de reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken weer op zijn einde loopt. Hij is kort gebleven maar hij heeft voldoende lucht in de markt gepompt zodat de koersen een volgende stijging kunnen inzetten. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de S&P500 zien.

Blog-20130325-S&P500

Figuur 1.

Het meest opvallende in bovenstaande grafiek is de stijgende Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken. Hij toont de draai in de markt. Op vrijdag gingen zowel de Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenals de MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken omhoog. Dit ziet men ook in de Dow Jones Industrial Index. In Europa sloten de markten te vroeg om nog van de veranderende stemming in het Griekse Parlement te kunnen profiteren. Maar wij zijn tijdens onze analyse geen beren op onze weg door de vele grafieken tegengekomen, die stellen dat maandag aanstaande de beurzen in Europa niet zullen volgen. De S&P500 is nu op weg naar zijn All-Time-High op 1.576,09 (slotkoers afgelopen vrijdag 1.556,89) De Transport Index en de Russell 2000 zijn de DJIA reeds gevolgd. Het wachten is op de S&P500 om de hausse te bevestigen. Amsterdam moet zijn top uit januari van dit jaar op 359,92 nog breken. Daar gaat hij dus naar onze verwachting volgende week naar op weg.

De week

De week ziet er positief uit. Alleen in de grafiek van de DJIA is een deukje gekomen, maar voorlopig tillen wij daar niet aan.

De maand

De maandgrafieken zijn nog steeds zeer positief als we het over Amerika hebben. In Europa is dat niet het geval maar ze draaien omhoog. Het is welzo dat ze in Amerika langzamerhand hoog komen en dat wil zeggen dat we op afzienbare tijd in moeten gaan leveren om dit te herstellen, maar zover is het nog niet. Wij gaan uit van een positieve beurs op de kortere termijn.

De Rente

Het lijkt weer gedaan met de daling van de rente. De Cyprus-onrust heeft ongetwijfeld de rente naar omlaag gebracht. Wij hadden een niveau van 1,70% genoemd als steun voor het effectieve rendementDe uiteindelijke opbrengst van een belegging. Bij aandelen bestaat het uit het dividend vermeerderd of verminderd met het koers-resultaat. Copyright Vladeracken op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen. Afgelopen vrijdag werd 1,66% aangestipt, maar hier zal het wel bij blijven. Wij voorzien een verdere stijging als de rust is weergekeerd.

De US$ versus de €

De herstellende dollar heeft de weerstandKoersniveau waaronder koersen de neiging hebben om na een stijging te stabiliseren. Copyright Vladeracken bereikt die door het 50-week voortschrijdende gemiddelde wordt uitgeoefend. Hij is nu weer op weg naar beneden. Op 75,50 komt hij dan zijn MA10 tegen, maar het is goed mogelijk dat dit niveau nog doorbroken moet worden alvorens er weer van een opgang gesproken kan worden.

De Prijs van een troy ounce Goud

De goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken gaat even een stapje terug zetten. Nu de drempel van het 10-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken bereikt is dienen er krachten verzameld te worden. Het ziet er naar uit dat daarna gepoogd zal worden het MA40 te bereiken rondom US$1.670.

De Prijs van een vat Brentolie

De druk op de olieprijs lijkt iets te verminderen. De steun op US$105 is bijna bereikt. In de naaste toekomst zal er geconsolideerd worden of misschien zal er nog een poging tot stijging ondernomen worden. Op iets langere termijn is het vooruitzicht van de prijs van een vat Brentolie negatief.

Strategie

Wij hopen van een hernieuwde stijging van de markt te kunnen profiteren.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 25 maart 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.