Beurscommentaar: Het volume is terug

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2013-10-21): 385,73

Onze conclusies:
Korte termijn: positief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: positief verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

Het beste nieuws van deze week is dat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken weer terug is. Nu alle wereldproblemen geheel of gedeeltelijk lijken te zijn opgelost gelooft het publiek blijkbaar weer in de beurs. En dat is eigenlijk het beste nieuws dat er zijn kan. Er zijn in Europa geen negatieve feiten te vermelden. Technisch gezien zijn alle indicatoren positief. Alleen in Amerika blijft het maandprofiel nog achter. Men wacht hier nog op stijgende indicatoren. Ook de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken blijven achter maar tezamen genomen met de New LowsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers lager is dan de slotkoersen van datzelfde aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Wanneer zich een downturn voordoet in de DJIA en het aantal New Lows is meer dan 400 als de markt weer keert, dan moet men er rekening mee houden, zo heeft Mike Burke vastgesteld, dat men te maken krijgt met een dubbele bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken waarvan de tweede bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken lager zal liggen dan de eerste. Blijft het aantal New Lows onder het getal van 400 dan heeft men te maken met een enkelvoudige bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken. Men hanteert in dit verband vuistregels. Als het aantal New Lows op de NYSE het getal 40 overschrijdt gedurende enkele dagen dan betekent dit dat de markt zich in een daling bevindt. Voor de NasdaqNational Association of Securities Dealers Automated Quotations. De Amerikaanse nationale schermenbeurs. Copyright Vladeracken gaat men uit van een getal van 70. Copyright Vladeracken (die er bijna niet zijn) is de indicator positief. Ter illustratie laten wij u hieronder de weekgrafiek van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

BLOG 20131021 AEX FIG1a

Figuur 1.

De optimisten zullen dit een prachtig plaatje vinden, maar de pessimisten zullen wijzen op de Momentum AnalyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken, die tot vorige week negatief divergeerde. Gelukkig is deze gaan stijgen (overal ziet men dat) maar of het herstel van de beurzen genoeg zal zijn om die stijging door te doen zetten, zodat deze zich voldoende kan verheffen ten opzichte van de voorgaande weken valt nog te bezien. Want de daggrafieken lopen zo langzamerhand naar een overbought situatie toe. Het is nog niet zover, maar lang kan het niet meer duren of de beurzen gaan een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken in. Gegeven het feit dat de ondertoon geen negatieve signalen geeft en zeker gezien het feit dat het volumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken duidelijk hoger ligt hebben wij er het volste vertrouwen in dat deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken zeer gematigd zal zijn en dat de maand oktober van het jaar 2013 in de statistieken bijgeschreven gaat worden als een positieve maand. Let overigens op de onderste stijgende trendlijn, die wij getekend hebben in de koersgrafiek. Tezamen met de bovenste lijn van het stijgende kanaal vormt hij een stijgende wedgeEen koerspatroon dat getekend kan worden als de uptrend of de downtrend langzaam zwakker wordt. Het is een driehoek met dien verstande dat beide raaklijnen omhoog of omlaag lopen. Copyright Vladeracken. Als dit patroon zich in de toekomst gaat voltooien (en de New HighsHet aantal aandelen waarvan de slotkoers hoger is dan alle slotkoersen van het betreffende aandeel in de voorafgaande 12 maanden. Copyright Vladeracken in Amerika duiden daarop), dan moeten wij rekening houden met een val van tenminste 35 punten. Zover is het echter nog niet. Voorlopig ziet het ernaar uit dat Amsterdam nieuwe toppen zal gaan zetten.

De Rente

Geheel volgens de technische verwachting is de rente gaan dalen. Men mag niet verwachten dat hier snel een einde aan gaat komen. De maandgrafiek heeft namelijk ook de daling ingezet. Wij gaan er van uit, dat de daling nu zijn tweede fase ingaat waarbij een pullback tot aan het lange termijn steunniveau van 1,94% goed denkbaar is. Daarmee is de lange termijn trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken nog altijd niet dalend. Het zal de opmaak zijn voor een forse rentestijging nadien, maar daar kunnen we nog wel enkele weken op moeten wachten.

De Amerikaanse $ versus de €

De dollar heeft zijn steun op 72,98 bereikt. Men moet nu rekening houden met een herstel.

De Prijs van een troy ounce Goud

De prijs van het goud heeft zijn steun rond US$1.250 bereikt. Reeds vaker is er gezegd dat het hoogstwaarschijnlijk is dat de eerdere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken getest zou worden. Dit lijkt nu gebeurd te zijn. Alles wijst erop dat het bodemproces nu tot een einde aan het komen is. Maar instappen in deze markt is nog niet aan te bevelen. Eerst moet het 50-daags voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken doorschreden worden. Dit gemiddelde is reeds aan het stijgen. En het ligt nu op US$1.327.

De Prijs van een vat Brentolie

Het is nu meer dan anderhalf jaar geleden dat de prijs van een vat Brentolie aan het consolideren sloeg tussen US$118 en US$100. Op dit moment gaat hij weer richting US$100, maar het is niet te zeggen of hij deze grens ook zal bereiken. Er zijn geen aanwijzingen, dat er plotseling iets bijzonders met de olieprijs gaat gebeuren.

Strategie

Wij breiden onze posities hier en daar uit. Afgelopen week hebben wij in de defensieve portefeuilles het aandelenbelang uitgebreid door de aankoop van aandelen van het zeer conservatieve Ahold. Daarnaast zijn wij druk doende om de posities in het Black Rock World Gold Mining Fund, waarin wij al sinds jaar en dag positie hebben, uit te breiden.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.vladeracken.nl.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers
bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vladeracken.nl, waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 21 oktober 2013
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.