Op naar de sterren

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (slot 5 november 2021) 819,72

Onze conclusies:

Korte termijn: positief, maar gevaarlijk

Middellange termijn: positief

Lange termijn: positief

NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De belangrijkste gebeurtenis van de afgelopen week was de doorbraak omhoog uit een lange termijn zijwaartse gelijkbenige driehoek van de Russell 2000 IndexEen Amerikaanse index die wordt berekend uit de koersen van 2000 kleine tot middelgrote bedrijven (1001ste tot 3000ste grootste binnenlandse aandelen beoordeeld op basis van hun markt-kapitalisatie). Copyright Vladeracken. Deze, zeer breed samengestelde index in de VS (zie de laatste editie van onze nieuwsbrief, De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken), bewoog zich sinds februari van dit jaar in een zijwaarts patroon en dat patroon is afgelopen week met de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog voltooid. Het koersdoel, dat berekend kan worden, is 2.600 terwijl de index vrijdag sloot op 2.402,43. Dat is een brede koersstijging voor de Amerikaanse aandelenmarkt van zo’n 8%, die voor ons ligt. Natuurlijk kan de index even terugkeren naar het punt van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken (2.321) maar het beeld is een klassiek beeld van een fase van correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken waaruit de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken naar boven is hervat. En ook in Europa (bijvoorbeeld de DAX IndexEen gemiddelde van de 30 meest verhandelde en grootste aandelen van de Duitse beurs. Copyright Vladeracken) werd deze uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken bevestigd. En er zijn voldoende argumenten om dit optimisme te ondersteunen. Op de eerste plaats lijken markten de lezing van centrale banken te accepteren, als zou de inflatiestijging van tijdelijke aard te zijn. De 10-jaars rente daalde afgelopen week over een breed front, zowel in Europa als in de VS. Daarnaast lijken markten ook te accepteren, dat de productietekorten die zich in de wereld her en der voordoen, van tijdelijke aard zijn. Onduidelijk is immers hoeveel van deze tekorten samenhangen met hamstergedrag bij ondernemingen. Er zijn ondernemingen, die last hebben van de tekorten (veel automobielfabrikanten bijvoorbeeld hebben de eigen productie tijdelijk stil moeten leggen), maar er zijn ook veel ondernemingen, die helemaal geen last lijken te hebben van dit soort tekorten. Bovendien lijken de arbeidsmarktcijfers in de VS er op te wijzen dat de tekorten aan personeel weer afnemen. En dan is er het gegeven, dat de afbouw van opkoopprogramma’s weliswaar in december in elk geval in de VS van start zal gaan, maar dat het tempo van de afbouw niet direct tot problemen zal leiden in de aandelenmarkten. En ten slotte is het negatieve seizoen voor aandelen voorbij. Dat daarbij niet zomaar alles wat rijp en groen is gekocht kan worden moge ook duidelijk zijn. Want in sommige hoeken waren de waarderingen voor aandelen al uitzonderlijk hoog en lopen die waarderingen alleen maar verder op. Een koerswinstverhouding van ruim boven 200 (Adyen) heeft geen enkele gezonde basis.

De AEX Index op dag basis

Figuur 1.

Waar andere beurzen duidelijke koopsignalen lieten zien steeg de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken weliswaar mee, maar hier oogt het beeld aanzienlijk vermoeider dan elders. Het tempo van stijging zal beduidend minder worden voor de AEX. En dat onderstreept onze al langer levende gedachte, dat wij een duidelijke sectorrotatie voor de boeg hebben. De oplopende oranje trendlijn in het midden van de grafiek is nu een weerstandslijn geworden. De index schurkt er tegenaan, maar slaagt er niet in om met kracht door die grens heen te breken. Indicatoren onderin de grafiek spreken elkaar ook enigszins tegen. Het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is positief en ligt nog laag, maar de CCI ligt hoog en draait juist omlaag. Dat duidt erop, dat de omzetten tegenvallen en de stijging in Amsterdam dus niet met toenemende omzetten gepaard gaat. Dat staat in schril contrast tot het beeld van de Russell 2000 waar de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog met kracht gepaard ging. Ook de ASCX (Amsterdam All Shares Index) loopt weliswaar op, maar hier is zelfs nog helemaal geen sprake van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken omhoog. Het lijkt duidelijk niet Amsterdam te worden, die de huidige rallyEen fikse stijging van het koersniveau die volgt op een daling of op een consolidatie. Copyright Vladeracken zal trekken.

Maar de trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken is stijgende, dat staat buiten kijf.

De Rente

Met het uitblijven van concrete maatregelen is de BundDit is een Duitse hypothetische obligatie met een coupon van 6% en een resterende looptijd van 8,5 tot 10,5 jaar. Op de Eurex worden futures op deze obligatie verhandeld en op deze futures zijn turbo’ s verkrijgbaar. Copyright Vladeracken-futureIs een gestandaardiseerd contract voor de aan- of verkoop van de onderliggend waarde. Het verschil met een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken contract ligt hem in het feit dat een future altijd leidt tot uitoefening. Een future vormt derhalve altijd een verplichting terwijl een optieEr zijn twee soorten opties. De Amerikaanse stijl optie kan ten alle tijde tijdens de looptijd worden uitgeoefend. De Europese stijl optie kan alleen op de uitoefendatum worden uitgeoefend. De opties op aandelen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Amerikaanse type. Opties op indexen genoteerd op de Europese Optiebeurs in Amsterdam zijn van het Europese type. De hoeveelheid waarin de onderliggende waarde wordt genoteerd is in Amsterdam 100 aandelen, 10 troy ounce goud, 5.000 nominaal in obligaties, 10.000 Amerikaanse dollars. Copyright Vladeracken de bezitter het keuze recht geeft i.p.v. een verplichting. Copyright Vladeracken afgelopen week flink opgesprongen. Zowel in Europa als in de vS is de 10-jaars rente daarmee gedaald en zijnd e korte termijn stijgende trendlijntjes in de rentegrafieken gebroken. Het acute gevaar voor een verdere rentestijging is daarmee van de baan. De FED heeft aangekondigd dat zij in december de eerste stap in haar programma van taperingGeleidelijke afbouw van de kwantitatieve verruiming in de Verenigde Staten. Copyright Vladeracken zal gaan zetten en “the jury is still out” voor wat de standvastigheid van mevrouw Lagarde betreft. Maar als de inflatiecijfers niet al te veel tegenvallen in de komende week, zal er van het rentefront weinig gevaar voor de aandelenmarkten te duchten zijn.

De US$ uitgedrukt in Euro’s

De $-koers blijft langs de lange termijn oplopende trendlijn omhoog kruipen. Daarmee is van een uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken geen sprake terwijl indicatoren inmiddels de weg omlaag hebben opgezocht. De meest waarschijnlijke weg is nog altijd omlaag uiteindelijk, maar een verkoopsignaal is nog steeds niet gegeven. 0,855 is de steun die in de gaten gehouden moet worden, daaronder is het verkoopsignaal een feit.

De Brent Olie prijs

De olieprijzen zijn aan een correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken omlaag bezig, maar vooralsnog heeft de steun op US$60 per vat Brentolie het prima gehouden. Indicatoren zijn nog niet terug bij af, dus wij gaan er vanuit, dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog niet ten einde is.

De prijs van een troy ounce Goud

Ondanks al de relatief positieve signalen voor obligatiemarkten en aandelenmarkten is de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken toch weer wat opgelopen. We naderen nu de neklijnSteun of weerstandsniveau onder andere in een Kop & Schouder patroon. De neklijn verbindt de toppen of bodems van het patroon afhankelijk van het feit of het een top- of bodemformatie is. Copyright Vladeracken van US$ 1.830 per troy ounce. Een doorbraak omhoog door deze grens levert een mooi koopsignaal met dito instappunt op. En dit moet beleggers te denken geven, want het is in feite vreemd, dat het beeld van de goudprijsVolgens Ray Dalio zal de goudprijs, gezien op lange termijn, tenderen naar een waarde die gelijk is aan de totale hoeveelheid geld in omloop gedeeld door de totale voorraad goud. Copyright Vladeracken zo positief is als men naar de andere grootheden kijkt, die hierboven besproken zijn.

Strategie

Wij kopen voorzichtig aandelen van achtergebleven ondernemingen, uitgaande van het feit dat wij in de blow-off-structuren van sommige aandelen niet meer mee willen doen, maar dat de brede markt wel weer koopsignalen vertoont.

Agenda voor de komende week

De volgende zaken, die mogelijk van invloed op de beurzen kunnen zijn, staan op de agenda voor de komende week. De lijst is niet uitputtend, hieronder treft u de naar ons idee meest belangrijke agendapunten aan.

9 november 2021 11.00 ZEW Economisch sentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken eurozone en Duitsland
10 november 2021 14.30 Amerikaanse inflatiecijfers consumentenbestedingen
12 november 2021 11.00 Industriële productiecijfers Eurozone
12 november 2021 16.00 Michigan Consumer SentimentDe emotionele gemoedstoestand van de gemiddelde belegger. Copyright Vladeracken Index
18 november 2021 11.00 Europese inflatiecijfers consumentenbestedingen

NB
Rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze nieuwsbrief De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op www.todaysgroup.nl & www.vladeracken.nl. De volgende uitgave van De Technische BeleggerEen maandblad dat de ontwikkelingen op de wereldwijde effectenmarkten analyseert en becommentarieert uitgaande van de Technische AnalyseEen vorm van markt analyse die uitgaat van vraag en aanbod en handelsvolume, waarbij men met behulp charts en formules gebaseerd op marktgegevens probeert vast te stellen in welke fase van haar ontwikkeling de markt zich bevindt. Copyright Vladeracken. Het wordt uitgegeven door Vladeracken BV en wordt gratis aan haar klanten ter beschikking gesteld. Copyright Vladeracken zal 6 december 2021 verschijnen.

Den Haag, 7 november 2021
Gijsbrecht K. van Dommelen
Today’s Beheer & Vladeracken Vermogensbeheer

www.todaysgroup.nl

Disclaimer

De auteur is medeverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Today’s Group BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Today’s Group BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten en strategieQuis est tam dissimile homini. Cur id non ita fit? Tum Triarius: Posthac quidem, inquit, audacius. Ut proverbia non nulla veriora sint quam vestra dogmata Copyright Vladerackenën vertegenwoordigen een hoog risico.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.