Een Morningstar in de AEX

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven: 366,77.

(27 februari 2011)

Op het einde van een turbulente week, waarin de Hanging ManKubitsuri. Een witte of zwarte candlestick in een uptrend met aan de onderzijde een zeer lange schaduw, die 2 tot 3 keer zo groot als het lichaam. Het is een omkeerpatroon. Copyright Vladeracken van de week daarvoor ten volle zijn gelijk kreeg, eindigde Amsterdam met een Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken, die ontstond toen de koers door het 50-daags Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken gekeerd werd.
In de meeste markten ziet men dit beeld terug. Het patroon is helemaal af en in principe zou de markt hiermede een einde kunnen stellen aan de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken. Er is echter wel een aantekening bij te maken. Het VolumeOmzet. De hoeveelheid aandelen (in stuks) welke op een gegeven dag wordt verhandeld. Copyright Vladeracken liet het afweten (was in de beweging omhoog nog weer lager) en een stijgende omzet als bevestiging is nodig om van de Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken een echt Reversal-patroon te maken. De forsere dan verwachte correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken heeft uiteraard alles te maken met de problemen in Noord Afrika en het Midden Oosten. Maar er werd in de afgelopen week geen schade toegebracht aan de opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken die in december 2010 is begonnen.
Blog-20110228-AEX-Index-Fig1

Figuur 1

Op de weekgrafieken ontstond wel schade. Het stijgende MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken werd allerwegen onderbroken en het is nu dalende. Het is hoogst onzeker of de invloed van de niet-bevestigde Morning StarEen patroon van drie op elkaar volgende candlesticks waarbij de eerste een lang zwart lichaam heeft. De tweede opent duidelijk lager dan het slot van de eerste en heeft een klein wit of zwart lichaam en de derde opent hoger dan het slot van de voorgaande dag en sluit diep in de eerste (grote zwarte) kandelaar. Het is een bullish omkeer patroon. Copyright Vladeracken het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken op weekbasis kan doen keren. Erger, het MomentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken is ook negatief divergerend ten opzichte van de top in april 2010. U moet er dus rekening mee houden dat de correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken nog niet is afgelopen en dat we voorlopig met een horizontale tot dalende koersontwikkeling te maken krijgen. Op langere termijn voorzien wij (nog) geen probleem. In het hogere timeframe van de maandkoersen staat alles nog op groen. Een eerste steunniveau ligt op 358. Een volgende ligt op 348.Op dit niveau komt de koers ook het 50-weeks Voortschrijdend GemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken tegen. Mocht de daling zich voortzetten dan zal rond 348 een forse steun gevonden worden.

De Rente

Op de daggrafiek ziet het ernaar uit dat de kortstondige daling van de rente tot een einde is gekomen, maar dit lijkt toch maar tijdelijk. De weekgrafieken laten ondubbelzinnig zien dat de rente nog een tijdje verder omlaag zal gaan. Het eerste doel is 3,23% en het is zeer goed mogelijk dat daarna de weg ingeslagen zal worden richting 2,97%. Maar wij verwachten dat uiteindelijk de stijging weer hervat zal worden.

De Dollar

De dollar is aangekomen op een steunniveau op 72,4. Er is nog geen confirmatie van een aanstaande omkeer vanaf dit niveau. Bovendien moet eerst de weerstand van 75,1 gebroken worden voordat men weer enigszins positiever over de $ mag worden. Op termijn verwachten wij wel dat er een bevestiging zal komen van het feit dat de dollar zijn opgaande beweging ten opzichte van de Euro zal hervatten. Economisch Nederland zal deze hervatting toejuichen. Maar het is goed denkbaar dat eerst nog de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken van november 2010 (70,0) opgezocht en getest gaat worden alvorens de $ weer aan kracht kan gaan winnen ten opzichte van de €.

De Prijs van een vat Brentolie

De hevige ontwikkelingen in Libië zorgden ervoor dat de olieprijs zich niets aantrok van de overtrokken technische indicatoren. De Prijs van een vat Brentolie stiefelde door zonder zich iets van het gezonde verstand of de logica aan te trekken. Zolang er geen oplossing is in Libië kan men niet verwachten dat de olieprijs naar een meer normaal niveau gaat dalen. Er zal dus geduld opgebracht moeten worden, maar aan de horizon ligt toch een daling in het verschiet die (in eerste instantie) op de $90 gericht zal zijn.

Het Goud

Ook het Goud is met een korte termijn reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken bezig. Maar op de iets langere termijn is er nog steeds sprake van een stijging. Vijf weken geleden lieten wij u het horizontale kanaal zien waarbinnen de Prijs van een troy ounce Goud toen de bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bereikt had. Conform de verwachting is hij hierna gaan stijgen en hij ligt nu dicht op de bovenzijde van het kanaal. De ruimte die af te leiden valt uit de indicatoren is nog voldoende, dus het wachten is op een poging om uit te breken. Zover is het nog niet want eerst moet de korte termijn correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken verwerkt zijn.

Onze Strategie

In de portefeuilles die onder ons beheer staan hebben wij intussen extra liquiditeit opgebouwd. Want zoals wij reeds eerder schreven hebben wij de vrijkomende plaatsen, na de winstnemingen, niet meer opgevuld in afwachting van de doorbraak door het 374 niveau. De daling raakt dus iets minder. Ook openstaande posities in long Sprinters hebben wij geliquideerd. Toch is het nog te vroeg om drastischere maatregelen te nemen en om open posities in short Sprinters in te nemen. Maar dit kan iedere dag veranderen, ook al gaan wij ervan uit dat wij vooralsnog met slechts een milde correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken in een opgaande trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken te maken hebben.

Den Haag, 27 februari 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.