Een kater op de loer

Stand van de AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken op het moment van schrijvenHet verkopen van een Call of een Put die men niet in bezit heeft. Copyright Vladeracken (2011-12-04): 300,77

Europa vlamde van het goede nieuws en de beurzen reageerden enthousiast. Het dalende kanaal werd verlaten en de barrières van het 10, het 40- en het 50-daags gemiddelde werden genomen. De doelstelling van de uitbraakEen koerssprong, die optreedt als een aandeel een bepaald koerspatroon verlaat of een belangrijke trendlijn doorbreekt. Copyright Vladeracken werd bereikt en dat geschiedde dan allemaal in één week tijd. De eerstvolgende weerstand ligt op 306 maar de markt is nu, gezien op dagbasis, overbought en de vraag is of er een kater op de loer ligt na deze euforie. En dat zou best eens kunnen, want Amerika zag geen uibraak. Er was daar ook wel sprake van een stijging, maar deze bracht de koersen niet verder dan de bovenkant van het dalende kanaal. Men moet zich afvragen of aan het einde van de komende week niet zal blijken dat een aantal landen, zoals bijvoorbeeld Engeland, het wensenlijstje van Merkel en Sarkozy zal verwerpen, zodat de budgetcontrole voorlopig geen doorgang vindt of in het beste geval beperkt blijft tot de Eurozone landen met de ongetwijfeld daaraan verbonden weigering van de ECB om de geldpersen te laten draaien. En dat zou betekenen dat Sinterklaas met nog volle zakken naar Spanje huiswaarts keert.

Wij laten hieronder de weekgrafiek van der AEX IndexEen gemiddelde van de 25 meest verhandelde en grootste aandelen van de Amsterdamse beurs. Opties op de AEX Index zijn van het Europese type. Copyright Vladeracken zien.

Blog-20111205-AEX-Index-Fig1

Figuur 1.

De koers is door de weerstand op 296 gebroken. Tegelijkertijd werd het 10-weeks voortschrijdend gemiddeld gepasseerd en hij is nu op weg naar het 50% FibonacciIs een Italiaanse wiskundige die een reeks getallen heeft gedefinieerd waarvan het kenmerk is dat de breuk van twee elkaar opvolgende getallen in de limiet gelijk is aan 1,618, ook wel het gouden verhoudingsgetal genoemd. De reeks wordt verkregen door steeds de twee opeenvolgende getallen bij elkaar op te tellen waardoor het volgende getal verkregen wordt. De getallenreeks is als volgt: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc. Copyright Vladeracken niveau dat al eerder (28-10) werd geraakt op 316. Het is mogelijk dat er een hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken werd neergezet. Maar de bevestiging met een tweede witte candle ontbreekt nog. Die zou deze week dus moeten komen. Als dat zo is dan is het mogelijk een stijgend kanaal te tekenen, dat dan door haar vorm moet worden beschouwd als een opwaartse correctieEen daling van de koersen met van tenminste 10%. Copyright Vladeracken op de langer termijn dalende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Wij hebben dit alvast maar gedaan en u ziet, als de hogere bodemDieptepunt in de koersontwikkeling. Men onderscheidt onder andere de dubbele, de triple, de broadening, de V en de extended bodem. Eén van de manieren om de aanwezigheid van een bodem vast te stellen is de volgende regel: iedere koers welke voorafgegaan wordt door drie hogere en gevolgd wordt door twee hogere slotkoersen, kan beschouwd worden als een bodem. Copyright Vladeracken bevestigd wordt, dan liggen de kansen open om 330 – waar het 50-weeks voortschrijdend gemiddeldeEen voortschrijdend gemiddelde is het gemiddelde van een getallenreeks bijvoorbeeld de slotkoersen van een aandeel in een bepaalde periode. Het wordt dagelijks berekend bijvoorbeeld over de afgelopen tien dagen, waarbij de oudste dag (i.c. 11 dagen geleden) vervangen wordt door de meest recente slotkoers. De term voortschrijdend wordt gebruikt omdat het gemiddelde als het ware voortschrijdt in de tijd. Moving Averages worden gebruikt om kleine fluctuaties en ruis weg te werken zodat beter zicht wordt gekregen op de onderliggende trendDe richting van de markt. Een opwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van hogere bodems en hogere toppen. Een neerwaartse trend wordt gekarakteriseerd door een opeenvolging van lagere bodems en lagere toppen. Copyright Vladeracken. Copyright Vladeracken ligt – te bereiken. Dit is echter op dit moment nog wishful thinking. Het ligt op weg naar die hoogte overigens vol voetangels en klemmen, zodat het niet gemakkelijk zal zijn om er door te komen. Overigens is het mogelijk zoals men aan de Momentum analyseEen combinatie van twee momentumAlgemene term die gebruikt wordt om de snelheid van bepaalde koersbewegingen weer te geven. Het momentum meet de prijsverandering van een aandeel of index in een bepaalde periode en kan in absolute zin of als ratio worden weergegeven. Het is een oversold/overbouhgt indicator. In vergelijking met de FracMom is de Mom in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. Het wordt berekend door de koers van x dagen geleden af te trekken van de koers van heden. Copyright Vladeracken indicatoren (Oscillator Het verschil tussen een kortere termijn gemiddelde van een koers met dat van een langere termijn gemiddelde van dezelfde koers. Copyright Vladerackenen MacdMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken) die tezamen scherper functioneren dan ieder afzonderlijk. Copyright Vladeracken ziet dat de weekgrafiek gaat draaien. De MACDMoving Average Convergence Divergence van Gerald Appel. Het verschil tussen een kortere termijn koers gemiddelde en een langere termijn koersgemiddelde, waarbij de beide gemiddelden berekend zijn volgens de exponentiële methode, dit in afwijking van de meer gebruikelijke rekenkundige methode. In vergelijking met de FracMACD is de MACD in het algemeen sneller in het tonen van divergentie bij bodems. De kruising van beide lijnen, de kruising met de nullijn en de divergentie kunnen signalen geven. Copyright Vladeracken is al aan het stijgen, het wachten is op de oscillator.

De Rente

Van het rentefront is weinig nieuws te melden. Er is een reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken opgetreden en deze moet uitzieken. Ongetwijfeld werd deze reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken vanuit een oversold situatie getriggered door het betere Euro-nieuws, maar als er zich in de komende tijd een teleurstelling voordoet dan is het onvermijdelijk dat de stijging zich weer inzet, die wij overigens, zoals u in ons artikel van afgelopen vrijdag hebt kunnen lezen, uiteindelijk onvermijdelijk achten.

De Amerikaanse $ versus de €

Ook de Amerikaanse dollar heeft een rustperiode ingezet. Wij beschouwen dit voorlopig als een normale reactieEen daling van de koersen met 5% of meer maar minder dan 10%. Copyright Vladeracken.

De prijs van een vat Brentolie

De grafiek van de prijs van een vat Brentolie geeft weinig houvast. Het is meer van hetzelfde en er is weinig richting te bespeuren. Hij ligt nog aan de bovenkant van een dalend kanaal en moet, wil hij stijgen, de barrière van de twee lange termijn gemiddeldes nemen.

Het Goud

Ook voor de prijs van een troy ounce goud was het geen opwindende week. Wij blijven bij onze eerdere analyse, dat er mogelijk een dubbele top in de maak is. Er lijken geen grote evenementen op stapel te staan.

Onze Strategie

De enorme stijging van de beurs deze week heeft ons overvallen. Wij blijven echter voorzichtig afwachten want een echte kleur heeft de markt nog niet bekend.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vermogensbeheer.co waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Den Haag, 5 december 2011
Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer

Disclaimer
De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.